Beceriler ve istihdam

Büyük veri, beceri talep ve arzındaki değişimi izlemek için yeni yöntem sağlıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yapılan yeni çalışmada, doğru araçlar kullanıldığında çevrimiçi iş platformlarından alınan veriler, işgücü piyasasında bugünkü ve gelecekteki beceri arz ve talebi hakkında önemli bilgi sağlayabiliyor.

Haberler | 31 Ağustos 2022 Çarşamba
© Gerhard Jörén / World Bank
CENEVRE (ILO Haber) – ILO tarafından yayınlanan yeni çalışma raporuna göre, çevrimiçi iş ilanlarındaki boş pozisyonlar ve başvurulardan elde edilen büyük veri, özellikle alternatif kaynakların kıt olduğu ülkelerde, işverenlerin aradığı ve çalışanların arz ettiği becerilerdeki değişim hakkında önemli bilgi sağlayabiliyor.

Hızla değişen işgücü piyasalarında gelecekte ihtiyaç duyulacak becerileri tahmin etmek ve geliştirmek zorunludur. Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki bölgelere bakması itibarıyla türünün ilki olan bu çalışma, daha iyi işlere geçişi desteklemek için geliştirilmesi gereken becerilerin tespit edilmesine yardım edebilir.

Çevrimiçi Boş Pozisyon ve İşe Başvuran Verilerini Kullanarak Beceri Dinamiklerini Analiz Etmek adlı dokümanın yazarları, Uruguay’daki iş ilanları sitesi BuscoJobs’da yer alan verileri kullanarak “beceri taksonomisi” yarattılar. Taksonomi, bilişsel, sosyo-duygusal ve manuel olmak üzere genel beceri kategorisinin altında, örneğin sorun çözme, eleştirel düşünme, takım çalışması, iletişim veya el-parmak becerisi gibi yaygın olarak gözlenen ve tanınabilir 14 alt kategoriden oluşuyor.

Taksonomi, çalışanların işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları becerileri ve kişisel özellikleri ortaya koyuyor. Hem işverenlerin boş pozisyon ilanları yoluyla aradıkları becerileri, hem de çalışanların çevrimiçinde paylaştıkları öz profillerindeki becerileri kapsıyor.

İşgücü piyasası gereklerindeki değişimleri doğru biçimde izlemek, böylelikle işverenlerin boş pozisyonları doldurmaları, işçilerin insana yakışır işler bulabilmeleri, politika belirleyicilerin gelecek için planlama yapabilmelerine yardımcı olmak için tutarlı bir taksonominin bulunması önemlidir. Aynı derecede önemli olan bir diğer öge ise, bu çalışmada olduğu gibi, doğal dil işleme ve yapay zekalı öğrenme teknikleriyle taksonominin büyük veriye uygulanmasını sağlayacak metodolojiyi geliştirmektir. Bu yöntem artık diğer ülkeler için de uygulanabilir durumdadır.

“Amacımız, gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin işgücü piyasası gerçeklerine uygun, çevrimiçi iş ilanları ve başvuran verilerine uyarlanabilir kapsamlı ancak kısa bir taksonomi ve bunun yanında büyük veriyi kullanarak bunu uygulayabilecek bir metodoloji geliştirmekti” dedi raporun yazarlarından Verónica Escudero.

Raporu hazırlayan ekipteki ekonomistlerden Hannah Liepmann ise şunları söyledi: “Bu yaklaşımın avantajı, dünyada birçok ülkede halihazırda mevcut olan verilere bel bağlaması, böylelikle, mesleki beceri demetlerinin ülkeler arasında aynı olduğunu varsaymaya gerek kalmadan, ülkeye özgü analizler yapılabilmesine olanak tanımasıdır. Bildiğimiz kadarıyla, yüksel ekonomilerde bu yaklaşımı araştıran ilk ekibiz.