Yeni Genç İstihdam Raporu yayınlandı!

Haberler | 27 Haziran 2022 Pazartesi
Türk ve Suriyeli gençlere odaklanan bu araştırma raporu, gençlerin dayanıklılık ve refahını artırabilecek politikalar için verilere dayalı kanıtlar sunmayı amaçlıyor. Araştırma bulgular, tüm kalkınma paydaşlarının, gençlerin insana yakışır iş hakkından yararlanmasını önleyen engelleri kaldırmak için işbirliği yapmaya çağırıyor.

Araştırma, yaşları 18 ila 29 arasında olan, 900 Türk ve 900 Suriyeli olmak üzere toplam 1.800 cevaplayıcıyı kapsayan kapsamlı bir anketin yanı sıra, kilit bilgi vericilerle yapılan mülakatlara dayanıyor. Bulgular ise, Türkiye’de yaşayan gençlerin sosyo-ekonomik profilini ortaya koyuyor, küresel salgının etkileri ışığında işgücü piyasasındaki ihtiyaçları ve beklentilerini yansıtıyor ve kamu istihdam hizmetlerine ilişkin algı ve deneyimlerini bildiriyor.

Çalışma, gençlerin kadın istihdamına ilişkin algılarını ve kısa ve uzun vadelerde Türkiye’de kalma planlarına ilişkin oldukça çarpıcı kanıtlar sunuyor.

Türkiye’de yaşayan gençler işgücü piyasasında çoklu ve bileşik engellerle karşılaşıyor. Türkiye’deki başlıca zorluklar olarak ekonomik koşullar, düşük ücretler, iş bulabilmek için tavsiye edecek veya tanıdık birinin olmaması, yetersiz iş deneyimi ve işyerinde ayrımcılığı belirtiyorlar. Bu zorluklar ise kadınlar, mülteciler, düşük vasıflılar, iş deneyimi olmayanlar, kayıtdışı çalışanlar ve evde bakım sorumluluğu olanlar için daha da ağırlaşıyor.

Dört milyonun üzerinde mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de işgücü piyasası, COVID-19 küresel salgını tarafından daha da ağırlaştırılan önemli kırılmalar içeriyor. Bu araştırma, Türkiye’de genç işgücü piyasasında görülen bu kırılmaların zamanlı ve ayrıntılı analizini ortaya koyuyor.