İşçiler için Sosyal Koruma, Özgürlük ve Adalet Ağı 5. Toplantısı

Sendikalar: Küresel salgının etkilerini sınırlamak için sosyal koruma kapsamının genişletilmesi gerekiyor

Dünyanın dört köşesinden sendika liderleri ve temsilcileri, sosyal koruma kapsamının genişletilmesi ve sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesinin en yüksek öncelik olduğunu dile getirdi. Küresel salgının olumsuz etkileri, hükümetlerin herkese sosyal koruma sağlaması gereğini ön plana çıkardı.

Basın açıklaması | 05 Temmuz 2022 Salı
CENEVRE (ILO Haber) – Sendikalar, COVID-19 küresel salgınının yıkıcı etkilerini azaltmak ve dayanıklılığı artırmak için, sosyal korumanın kayıtdışı ekonomide çalışanlar dahil tüm işçileri kapsayacak biçimde genişletilmesi çağrısı yaptı.

5 Temmuz 2022 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilen Çalışanlar için Sosyal Koruma, Özgürlük ve Adalet Ağı 5. Toplantısı’na katılanlar, Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi, ILO’nun İnsan Merkezli Toparlanmaya Yönelik Küresel Eylem Çağrısı, Uluslararası Çalışma Konferansı’nın (Haziran 2021) sosyal koruma (sosyal güvenlik) hakkında ikinci sürekli müzakereye ilişkin Kararları ve Sonuçları, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde belirtilen önceliklere uygun olarak evrensel sosyal korumayı gerçekleştirmenin önemini vurguladılar. Ayrıca, uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeyde sosyal korumayı geliştirecek sendika savunuculuk stratejilerini de tartıştılar.

Bu toplantı, dünyanın gelmiş geçmiş en ağır ekonomik ve sağlık krizlerinden birinden toparlandığı dönemde, tam da zamanında yapılmış oldu. Ülkeler, kendi sosyal koruma sistemlerinin izleyeceği yol hakkında artık yol ayrımındadır. Bu krizden doğacak bir hayır varsa, sosyal korumaya yatırım yapmanın kritik önemini güçlü biçimde hatırlatmasıdır; yine de birçok ülke önemli mali tahditlerle karşı karşıyadır. Katılımcılar, hükümetlerin küresel salgın esnasında sosyal koruma sistemlerini güçlendirmek için almış oldukları krizle mücadele önlemlerini daha da geliştirmelerini ve herkesin hem sistemsel şoklara hem de olağan yaşam döngüsü risklerine karşı korunmasını sağlamak için koruma açıklarını kademeli olarak kapatmaları gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, sosyal güvenlik sistemlerinde bakım hizmetinin yeterli biçimde tanınması ve yeterli düzeyde analık, babalık ve ebeveyn izninin sağlanması dahil olmak üzere, evrensel sosyal korumanın gerçekleştirilmesinde cinsiyete dayalı açıkların kapatılması, sosyal koruma sistemlerinin yaşam döngüsü boyunca cinsiyete ilişkin riskleri ele almasının sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi gerektiğini vurguladılar.

“COVID-19 küresel salgınından alınan temel derslerden biri de, işçi örgütlerinin dayanıklılık ve uyum sağlayabilme düzeyidir” diyen ILO İşçi Faaliyetleri Bürosu (ACTRAV) Direktörü Maria Helena ANDRE, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşçi örgütleri krizle mücadelede kritik rol oynadılar. Pasif seyirci olmadılar; tam aksine, COVID-19 krizinden toparlanma için yeni yollar geliştirebilen, herkes için yeterli ve sürdürülebilir sosyal koruma programları kurulmasını destekleyen değişim öncüleri oldular.”

“Yeni küresel zorluklar şiddetlenirken, biliyoruz ki işçiler ve örgütleri, sosyal güvenlik hakkı dahil olmak üzere işçilerin birtakım haklarını geriletecek birçok politika tartışmasında yine ön safta mücadele edecekler” dedi ILO Sosyal Koruma Direktörü Shahra RAZAVI.

Toplantıya katılanlar ayrıca, sosyal korumanın tüm işçileri kapsayacak biçimde yaygınlaştırılması amacıyla gerekli mali alanın yaratılması, ülkelerin kademeli vergilendirme, vergi kaçağını önleme, işverenlerin kendi paylarını ödemelerini sağlama yoluyla ülkelerin kendi mali temellerini güçlendirmelerinin önemini de vurguladılar. Sosyal korumaya tahsis edilen resmi kalkınma yardımlarının (RKY) artırılması ve Küresel Sosyal Koruma Fonu yoluyla uluslararası finansmanın daha iyi seferber ve koordine edilmesi yoluyla, sosyal korumanın finanse edilmesinde daha geniş küresel dayanışma gereğinin altını çizdiler.

“Sosyal koruma, ülkelerin büyük çoğunluğunun yapabileceği bir şeydir, yeter ki hükümetler önceliklerini doğru belirlesinler” diyen ITUC Genel Sekreteri Sharan BURROW “Ayrıca, kapsayıcı ve dayanıklı ekonomilere yapılan bir yatırımdır. Artık hükümetlerin, herkes için sosyal korumayı gerçekleştirecek gerekli kaynakları ayırma zamanı çoktan gelmiştir” şeklinde sözlerini tamamladı.

İşçiler için Sosyal Koruma, Özgürlük ve Adalet Ağı, ILO ile Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) işbirliğiyle 2017 yılında başlatıldı. ILO’nun Herkes İçin Sosyal Koruma Tabanları Küresel Programı’nın stratejik ortaklarından biri olan ağ, sosyal güvenlik hakkının desteklenmesi ve savunulmasında işçi örgütlerini destekliyor.

Ayrıntılı bilgi için:

Ursula Kulke
Senior Social Protection Specialist (Kıdemli Sosyal Koruma Uzmanı)
Tel: +41 22 799 6258
E-posta: kulke@ilo.org