G7 Liderler Bildirgesi

ILO, G7 Liderler Bildirgesi’ndeki taahhütleri memnuniyetle karşıladı

ILO, G7 liderlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği, enflasyon ve iklim değişikliği, sürdürülebilir ve kapsayıcı geleceğe adil geçiş konularında yeni taahhütlerini memnuniyetle karşıladı.

Basın açıklaması | Elmau, Almanya | 29 Haziran 2022 Çarşamba
© G7
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), G7 Liderler Bildirgesi’ndeki, artan eşitsizlik, toplumsal cinsiyet, artan hayat pahalılığı, iklim değişikliği, küresel salgına hazırbulunuşluk, sürdürülebilir ve kapsayıcı geleceğe adil geçiş ihtiyacı dahil acil küresel sorunları çözümlemek amacıyla diğer uluslararası ortaklar ile yakın işbirliği yapma taahhütlerini memnuniyetle karşıladı.

Yıllık Zirve’nin sonunda yayınlanan G7 Liderler Bildirgesi, Rusya Federasyonu’nun saldırısına yanıt olarak Ukrayna’ya geniş kapsamlı destek verme taahhüdünü yineledi; bu tutum, bu ayın başlarında ILO Yönetim Kurulu’nun tutumuyla paralellik arz ediyor.

Liderler Zirvesi’ne hitap eden ILO Genel Direktörü Guy Ryder “Küresel salgın ve çatışmanın etkisiyle dünya hızla daha da eşitsizleşiyor. Biliyoruz ki, halihazır eşitsizlik düzeyleri, gelecekteki çatışmaların tohumlarıdır.”

“Daha çok eşitlik yönünde ilerlemek, artık her zamankinden daha acil hale geldi” dedi Ryder.

Genel Direktör öte yandan, sanayileşmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında gittikçe büyüyen ayrışma, ülkelerin içinde de özellikle toplumsal cinsiyet bakımından artan eşitsizliğe dikkat çekti. Eşitliği kamu politikası hedefi olarak ilan etmek, daha iyi finanse edilen ve daha hakkaniyetli bakım ekonomisi, eşit ücret ve işe bağlı toplumsal cinsiyet ayrımcılığı alanında ilerleme kaydetmek ve evrensel sosyal korumanın yaygınlaştırılması dahil olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliğini iyileştirmeye yönelik özel eylemler için çağrı yaptı.

G7 Zirvesi Kapanış Bildirgesi, küresel tedarik zincirlerinde insan haklarına ve ILO’nun uluslararası çalışma standartlarına saygı göstermenin ve zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmanın önemini vurguladı.

ILO, G7 Liderlerinin, BM Genel Sekreteri’nin “Adil Geçiş için Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı”na uygun olarak, 2030 yılına kadar herkes için evrensel sosyal korumanın gerçekleştirilmesi yönünde ilerlemeyi hızlandırma taahhütlerini memnuniyetle karşıladı.

Bunlara ek olarak Liderler, ILO Çokuluslu İşletmeler ve Sosyal Politika ile İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi’ni (MNE Bildirgesi) desteklediklerini ve G7 Çalışma Bakanlarının Mayıs 2022’deki toplantılarında kabul ettikleri “Yeşil Ekonomide Sağlıklı ve Güvenli Çalışmaya yönelik G7 Yol Haritası”nı onayladıklarını duyurdular. Küresel tedarik zincirlerinde sıfır düzeyinde ağır ve ölümcül iş kazası, yaralanma ve meslek hastalıkları düzeyine ortaklaşa ilerlemeye yönelik çok paydaşlı bir girişim olan Vizyon Sıfır Fonu’nu desteklemek dahil, küresel tedarik zincirlerinde iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme taahhütlerini yinelediler. Ayrıca, sosyal ortaklar (işçi ve işveren örgütleri) ile yakın işbirliğinin önemini vurguladılar.

G7 Liderler Zirvesi, Almanya’nın G7 Dönem Başkanlığı’nda, 26-28 Haziran 2022 tarihlerinde Almanya’nın Elmau kentinde toplandı. Toplantıya Arjantin, Hindistan, Endonezya, Senegal ve Güney Afrika liderleri de katıldılar.