İnsana yakışır iş ve sosyal ve dayanışma ekonomisine ilişkin sonuçlar 110. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul edildi

ILO’nun üçlü ortakları, 10 gün süren görüşmelerin ardından insana yakışır iş ve sosyal ve dayanışma ekonomisine ilişkin Sonuçlar’a ulaştılar.

Haberler | 30 Haziran 2022 Perşembe
Uluslararası Çalışma Konferansı, 10 Haziran 2022 tarihinde, Genel Tartışma Komitesi’nin insana yakışır iş ve sosyal ve dayanışma ekonomisine (SDE) Karar ve Sonuçları kabul etti. Görüşmelerde ILO ortakları, sağlam bir SDE’nin dengeli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlara katkıda bulunacağını kabul ettiler.

Genel tartışma, Uluslararası Çalışma Konferansı’nda insana yakışır iş ve sosyal ve dayanışma ekonomisi hakkında ilk kapsamlı tartışma oldu. Aynı zamanda, bu konu hakkında BM sistemindeki ilk üst düzeyli görüşme oldu. Her ne kadar SDE yeni bir kavram olmasa da, yeni yüzyılın başlangıcı ile politika olarak önemi ve görünürlüğü önemli ölçüde arttı.

Komite’den gelen Rapor, Kararlar ve Sonuçlar, üç bölüm halinde yapılan 10 günlük görüşmeler sonucunda oluştu. 30-31 Mayıs 2022 tarihlerindeki ilk bölümde delegeler, Uluslararası Çalışma Ofisi’nin Raporu’na dayalı olarak tartışılacak dört konuya yoğunlaştı. İki gün boyunca dört oturumda şu dört konu tartışıldı:
  • Sosyal ve dayanışma ekonomisinin evrensel tanımı nasıl olmalı?
  • Sosyal ve dayanışma ekonomisi, insana yakışır iş ve sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda bulunabilir?
  • Hükümetler, işçi ve işveren örgütleri, SDE’nin insan merkezli toparlanmaya katkıda bulunmasını desteklemek için ne yapabilirler?
  • Sosyal ve dayanışma ekonomisini desteklemek için ILO neler yapabilir?
İki gün süren görüşmelere dayalı olarak Ofis, geçici sonuçları hazırladı ve gözden geçirmesi için Taslak Hazırlama Grubu’na sundu. Daha küçük sayıda delegelerden oluşan bu grup, Ofis’in sağladığı geçici sonuçları görüştü. Komite’nin ikinci bölüm çalışmaları esnasında kendi taslak sonuçlarını hazırladı. Taslak Hazırlama Grubu, Komite’nin görüşmelerini yansıtan taslak kararları Komite’ye önerdi. Taslak Hazırlama Grubu’nun taslak sonuçları Komite ile paylaşıldı ve Komite, 4 Haziran 2022 tarihinde birtakım değişiklikler sağladı.

Representative of the Secretary General
Genel Tartışma Komitesi’nin üçüncü bölüm görüşmeleri, 6 Haziran 2022 tarihinde başladı ve taslak sonuçlara yapılan değişiklikleri gözden geçirdi. Üçlü yapı delegeleri, bu değişiklikleri sosyal diyalog ruhuna uygun olarak görüştüler ve 9 Haziran 2022’de birtakım Sonuçlar’a ulaştı. Sonuçlar, SDE kurumlarının oynayabileceği rolleri ortaya koyuyor. Kadınlar, gençler ve engelli kişiler dahil, kırılgan durumdaki insanların desteklenmesinde sosyal ve dayanışma ekonomisinin potansiyelini vurguluyor. Sonuçlar’ın yapısı aşağıdaki gibidir:
  • Kısım I “Giriş”: Philadelphia Bildirgesi dahil ILO Anayasası’na, sosyal ve dayanışma ekonomisinin çeşitli biçimlerinin sürdürülebilir kalkınma, insan yakışır işler, üretken istihdam ve herkes için daha yüksek yaşam standartlarını desteklemede önemini açık biçimde kabul eden ilgili uluslararası çalışma standartları ve bildirgelerine doğrudan atıfla, sosyal ve dayanışma ekonomisi ile ILO arasındaki bağları hatırlatıyor.
  • Kısım II: Değer ve ilkeler kümesine dayalı olarak kapsamlı ve açık bir “SDE tanımı” veriyor. Bu tanım, uluslararası alanda sosyal ve dayanışma ekonomisinin üçlü yapıca kabul edilmiş ilk tanımıdır.
  • Kısım III: İnsan merkezli çalışma yaşamı geleceği için insana yakışır iş ve sosyal ve dayanışma ekonomisini desteklemeye ilişkin “zorluk ve fırsatların ele alınmasına ilişkin rehber ilkeleri” ortaya koyuyor.
  • Kısım IV: Sosyal ve dayanışma ekonomisinin ekonomik, sosyal ve çevresel katkılarını yaygınlaştırmada “hükümetler ve sosyal ortakların rolü”nü açıklıyor.
  • Kısım V “ILO’nun Rolü”: Ofis’in eylemleri ve bu eylemleri destekleyen temel ilkeler için tavsiyelerde bulunuyor.
  • Ek: Sonuçlar’ın ekinde, “İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi’ne ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler belgelerinin sonlu olmayan listesi” yer alıyor.
Genel Kurul’da sunum yapan Komite üyesi konuşmacılar arasında, İşverenler Başkan Yardımcısı Sn. Aline Valérie Mbono (Kamerun); İşçiler Başkan Yardımcısı Sn. Toni Moore (Barbados); Komite Raportörü Sn. Colin Jordan, Barbados Çalışma Bakanı; Komite Başkanı Sn. Adam Lee (ABD) yer aldı. Sonuçlar, önümüzdeki yıllarda SDE bünyesinde ve vasıtasıyla insan yakışır işlerin desteklenmesinde ortaklara ve Ofis’e yeterince rehberlik sağlıyor. Sonuçlar, geniş biçimde dağıtılacak ve yaygınlaştırılacak; ayrıca Ofis genelinde strateji ve çalışma planına da dönüştürülecek.

Genel Tartışma Komitesi’nin çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

110. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Genel Tartışma Komitesi’nin insana yakışır iş ve sosyal ve dayanışma ekonomisine ilişkin görüşme tutanaklarının özeti İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Türkçe dillerinde mevcuttur.