Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 5. Küresel Konferansı

Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Küresel Konferansı, çocuk işçiliğini sona erdirmeye yönelik Durban Eylem Çağrısı’nı kabul etti

“Durban Eylem Çağrısı” çocuk işçiliğiyle mücadele eylemine ilişkin güçlü taahhütler içeriyor; bir yandan da ilerlemenin yavaşladığını ve şimdi de COVID-19 küresel salgını, silahlı çatışmaların yanı sıra gıda, çevre ve insani krizler nedeniyle tehlikeye girdiğine ilişkin kaygıları ortaya koyuyor.

Basın açıklaması | 20 Mayıs 2022 Cuma
DURBAN (ILO Haber) – Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 5 Küresel Konferansı’nın delegeleri, çocuk işçiliğini sona erdirmeye yönelik güçlü taahhütlerin ana hatlarını ortaya koyan Durban Eylem Çağrısı’nı kabul etti.

Sonuç belgesi, acil eylemin gerekli olduğunu vurguluyor çünkü “COVID-19 küresel salgını, silahlı çatışmalar, gıda, insani ve çevre krizlerinin etkileri çocuk işçiliğiyle yıllar süren mücadelede kaydedilen ilerlemeyi silme tehlikesi yaratıyor.”

Durban Eylem Çağrısı altı farklı alanda taahhütler içeriyor:
  • Öncelik çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinde olmak üzere, çok sayıda paydaşın çocuk işçiliğini sona erdirme çabalarını hızlandırmak suretiyle insana yakışır işi, tüm yetişkinler ve asgari çalışma yaşının üzerindeki gençler için gerçekleştirmek.
  • Tarımda çocuk işçiliğini sona erdirmek.
  • Verilere ve mağdurların verdiği bilgilere dayalı politika ve program önlemleri yoluyla, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri dahil çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, modern kölelik ve insan ticaretini önleme, ortadan kaldırma ve mağdurları koruma çabalarını güçlendirmek.
  • Çocukların eğitim hakkını gerçekleştirmek; ücretsiz, zorunlu, kaliteli, adil ve kapsayıcı eğitim ve öğretime evrensel erişimi sağlamak.
  • Sosyal korumaya evrensel erişimi sağlamak.
  • Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması için finansman ve uluslararası işbirliğini artırmak.
Güney Afrika’nın Durban şehrinde yapılan Konferans’a hükümetler, işçi ve işveren örgütleri, BM kuruluşları, sivil toplum ve bölgesel kuruluşlardan 1.000’i aşkın delege fiziksel olarak, ayrıca 7 kişi de çevrimiçinde katıldı.

Çocuk delegeler, Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Küresel Konferansları tarihinde ilk kez bu toplantıya katıldı ve karar vericilerin çabalarını artırma ve ilerlemeyi hızlandırmalarına ilişkin beklentilerini açık biçimde ifade ettiler.

Durban Eylem Çağrısı’nın yapıldığı bu dönemde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda Hedef 8.7 olarak ifade edilen, tüm çocuk işçiliğinin 2025 yılına kadar sona erdirilmesi hedefinin gerçekleştirilmesi için yalnız 3 yıl, zorla çalıştırmanın 2030 yılına kadar sona erdirilmesi için de yalnız 8 yıl zamanımız kaldı.

15-20 Mayıs tarihlerinde yapılan Durban Konferansı, Afrika’da ilk kez toplanan Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Küresel Konferansı oldu. Altı günlük etkinlikte, çocuk işçiliğinin çeşitli yönlerine odaklanan 40’ı aşkın tematik panel ve yan etkinlik düzenlendi.