Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 5. Küresel Konferansı

Çocuk işçiliğine son vermek için geniş kapsamlı eylem gerekiyor

Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 5. Küresel Konferansı delegeleri oybirliğiyle yaptıkları çağrıda, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için daha çok çaba gösterilmesini istediler.

Basın açıklaması | 16 Mayıs 2022 Pazartesi
DURBAN (ILO Haber) – Güney Afrika’nın Durban şehrinde başlayan Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 5. Küresel Konferansı’nda, artan çocuk işçi sayısıyla mücadele için güçlü bir acil eylem çağrısı yapıldı.

Güney Afrika’nın Durban şehrinde bir hafta sürecek tartışmaların açılış gününde delegelere çevrimiçinde hitap eden Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, çocukların yaşamlarında değişiklik yaratmak için “geniş kapsamlı eylem” çağrısı yaptı.

“Burada bulunmamızın nedeni, çocuk işçiliğinin her yönüyle bir düşman olduğuna ilişkin aynı güçlü inancı paylaşıyor olmamızdır. Çocuk işçiliği, çocuklarımızın gelişimine ve insanlığın ilerlemesine düşmandır. Hiçbir uygarlık, hiçbir ülke ve hiçbir ekonomi, başarıları ve serveti çocukların sırtından kazanılıyorsa kendini ilerlemenin ön saflarında sayamaz.”

Cumhurbaşkanı’nın çağrısına, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder da katıldı.

“Kimileri diyebilir ki çocuk işçiliği yoksulluğun kaçınılmaz sonucudur ve bunu kabul etmek zorundayız. Bu söz yanlıştır. Çocuk işçiliğine asla razı olamayız, olmak zorunda değiliz. Hane yoksulluğu gibi kök nedenleri ortadan kaldırmak çok önemli ve zorunludur. Ancak eğri oturup doğru konuşalım, çocuk işçiliği temel insan hakkının ihlalidir; hedefimiz ise her yerde her çocuğun işçilikten uzak olmasını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirinceye kadar rahat edemeyiz.”

Kimileri diyebilir ki çocuk işçiliği yoksulluğun kaçınılmaz sonucudur ve bunu kabul etmek zorundayız. Bu söz yanlıştır. Çocuk işçiliğine asla razı olamayız."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için belirlenen hedef yıl 2025’e yaklaşırken, birçok konuşmacı, COVID-19 küresel salgını öncesinde dünyanın birçok bölgesinde kaydedilmiş ilerlemeyi tekrar kazanmak için acil eyleme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Son rakamlara göre, 160 milyon çocuk -neredeyse dünyadaki her 10 çocuktan 1’i- hala çocuk işçi olarak çalışıyor. Rakamlar yükseliyor ve küresel salgın, yıllarca kaydedilen ilerlemeyi silme tehlikesi yaratıyor. Çocuk işçiliği özellikle 5-11 yaş grubunda arttı.

Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Küresel Konferansı ilk kez Afrika’da yapılıyor. Afrika, salt sayılara bakılarak, çocuk işçiliğinin en yüksek olduğu ve mücadelede ilerlemenin en yavaş olduğu bölgedir. Kıtadaki çocuk işçiliğinin çoğunluğu -yaklaşık yüzde 70’i- çocukların genellikle ailesinin yanında çalıştığı tarım işlerinde yapılıyor.

Bu yılki Konferans, daha önceki yıllarda Buenos Aires (2017), Brasilia (2013), Lahey (2010) ve Oslo’da (1997) yapılan dört konferansın üzerine inşa ediyor. Önceki konferanslar sorun hakkında farkındalığı artırmış, ilerlemeyi değerlendirmiş, kaynakları seferber etmiş ve küresel çocuk işçiliğiyle mücadele hareketine stratejik yön vermişti.

Konferans’ın, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlerin artırılmasına ilişkin somut taahhütler ortaya koyan “Durban Eylem Çağrısı” ile sonuçlanması bekleniyor.