IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları

ILO, Dünya Bankası ve IMF’ye “daha yeşil ve daha kapsayıcı insan merkezli toparlanmaya yatırım yapın” dedi

IMF ve Dünya Bankası Grubu’nun yıllık toplantısına yönelik demecinde ILO Genel Direktörü Guy Ryder, 2022 yılında oldukça kırılgan görünüm karşısında, insan merkezli toparlanmayı desteklemenin zorunlu olduğunu vurguladı.

Basın açıklaması | 21 Nisan 2022 Perşembe
CENEVRE (ILO Haber) – ILO Genel Direktörü Guy Ryder, karbon nötr ekonomilere adil geçişe katkıda bulunmak ve eşitsizliklerin kök salmasını önlemek amacıyla yeşil, bakım ve dijital ekonomilerde insana yakışır işler yaratılması için acil eylem çağrısı yaptı.

Ryder, Dünya Bankası Grubu'nun ve IMF'nin Bahar Toplantıları’na yönelik demecinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Adil Geçiş için İstihdam ve Sosyal Koruma Küresel Hızlandırıcısı uygulamaya konulduğunda, bakım ve yeşil ekonomilerde 2030 yılına kadar en az 400 milyon işin yaratılabileceğini, sosyal koruma tabanlarının halihazırda kapsanmayan 4 milyarı aşkın insanı kapsayacak biçimde genişletilebileceğini söyledi.

Ryder şöyle devam etti: “Evrensel erişime dayalı bakım politikalarını içeren dönüştürücü bir paket, 300 milyona yakın iş yaratabilir, daha iyi ve toplumsal cinsiyet bakımından daha eşit bir çalışma yaşamı kurulmasını ve net sıfır ekonomilere geçişte hiç kimsenin geride bırakılmamasını sağlayabilir.

Yararların geniş biçimde paylaşıldığı ve en kırılgan olanların desteklendiği bir geçişi teşvik etmek için, finans sektörü birden çok kaldıracı devreye sokabilir. Örneğin insana yakışır işleri finansal yatırımlara tam entegre etmek, sosyal diyalogu desteklemeleri için yatırım yapılanlar ve müşterilerin katılmasını sağlamak, yeşil sektörlerde KOBİ’lerin finansmana erişmesini sağlamak, adil geçici sağlam planlamak gibi.”

Artan COVID-19 vakaları, yükselen enflasyon ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının küresel ekonomiye etkileri nedeniyle, 2022 görünümünün kırılgan olduğu bir ortamda, insan merkezli toparlanmanın desteklenmesi daha da acil zorunluluk haline geldi.

“2022 yılında işgücü piyasasının toparlanması, daha önce tahmin edilenden daha yavaş olacak ve küresel işsizlik en azından 2023 yılına kadar COVID-19 öncesi düzeylerde seyredecek” diye ekledi Ryder. Özellikle kaygı verici olan ise, ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin derinleşmesi ve “düzeltilmesi muhtemelen yıllar sürecek olan, işgücüne katılım, hane gelirleri ve sosyal uyum bakımından uzun süreli sonuçları olabilecek zararlardır.”

ILO Genel Direktörü’nün açıklamalarına göre, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından önce dahi, 2019 Ç4’e göre 52 milyon tam zamanlı işe eşdeğer çalışma kaybı olacağı tahmin ediliyordu. Son tahminler, 2021’deki duruma göre bir iyileşmeyi gösteriyor olsa da, küresel salgın öncesi küresel çalışma süresi toplamından yüzde 2 daha düşüktür.* 

Ryder’a göre “Ukrayna’daki savaş ekonomik görünümü daha da kötüleştiriyor; finans, yakıt ve gıda olmak üzere üçlü kriz yaratıyor; bunların hepsi yoksulluk ve açlığı artıracak ve çalışma yaşamında büyük çaplı kötü sonuçlara yol açacaktır.”

“Önümüzde dönemde, politika belirleyiciler zorlu seçeneklerle karşı karşıya kalacak” diyen Ryder, para ve maliye politikası çağrılarının enflasyonu kontrol altına alma çabaları bakımından daha hızlı biçimde daralacağını öngörüyor. “Yine de, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olması için makro-ekonomik destek gerekiyor.”

İnsan merkezli toparlanmanın başarılması için, bir yanda enflasyonu dizginlerken, insanlar ve gezegene yatırım yapmak için yeterli destek sağlayacak biçimde dikkatli koordinasyon ve makro-ekonomik politikalarda dengeleme gerekecektir.

Çalışma yaşamında temel hakların, iş sağlığı ve güvenliğinin güvence alınması suretiyle işçilerin korunmasında, evrensel sosyal koruma sağlanmasında, toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüştürücü gündeme yatırım yapılması için destek verilmesi zorunludur.

Sosyal diyalog yoluyla işçi ve işveren temsilcilerinin karar mekanizmalarına katılması, bu yatırımların hem işletmelere hem işçilere yararlı olmasını sağlayacak, olumlu makro-ekonomik sonuçlar ve yayılma etkileri yaratacaktır.

* ILO, en yeni işsizlik verilerini Mayıs 2022’de açıklayacak.