Daha yeşil ekonomilere adil geçiş

Karbon emisyonlarını azaltmak için cesur adımlar gerekiyor

Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin son raporu, karbon emisyonlarını azaltma fırsatlarını ana hatlarıyla ortaya koyuyor ve ILO’nun daha yeşil ekonomilere adil geçiş çağrısını güçlendiriyor.

Basın açıklaması | 06 Nisan 2022 Çarşamba

CENEVRE (ILO Haber) – Birleşmiş Milletler’in yeni raporunda yer alan, iklim değişikliği için cesur adımlar gerektiğine ilişkin uyarı, düşük karbonlu yeşil ekonomilere adil geçişin önemini vurguluyor.

Bu mesaj, temiz enerjiyi destekleyen, kaynak verimli ekonomik büyümeyi teşvik eden, gelir ve insana yakışır işler yaratan, yoksulluk ve eşitsizliği azaltan ekonomik stratejiler için ILO’nun yaptığı çağrıyı da güçlendiriyor.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) hazırladığı, 65 ülkeden 278 bilim insanının yazdığı BM raporuna göre, 2010-2019 arasındaki zararlı karbon emisyonu insanlık tarihindeki en yüksek miktara ulaştı.

Tüm sektörlerde büyük çaplı karbon azaltımları derhal yapılmazsa, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedefine ulaşılamayacak.

Yazarlar, enerji sektöründe büyük geçişler gerçekleştirilirse küresel ısınmayı azaltmanın mümkün olacağını vurguluyor. Bu da, fosil yakıt kullanımında büyük azaltım, yaygın elektrifikasyon, daha yüksek enerji verimliliği ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımını gerektiriyor.

Rapora göre, “Hakkaniyet ve adil geçiş, hızlandırılmış azaltım için daha güçlü hedeflerin güdülmesini mümkün kılabilir. Adil geçiş ilkelerini kolektif ve katılımcı karar süreçlerinde uygulamak, hakkaniyet ilkelerini her düzeyde politikalara dahil etmenin etkili bir yoludur.”

İşlerimiz ve işletmelerimiz, gezegenimizin sağlıklı olmasına bağlı… Şu anda, karbon emisyonlarını azaltmak ve bir yandan da yeşil ekonomide milyonlarca insana yakışır iş yaratmak için harekete geçme fırsatımız var."

Mustafa Kemal Gueye, ILO Yeşil İşler Program Müdürü
Aralık 2021’de BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) kabul edilen Adil Geçiş Bildirgesi, net sıfır emisyonlu ekonomilere geçişte, başta karbon-yoğun endüstriler ve üretime bel bağlayan sektörler, kentler ve bölgelerde çalışanlar olmak üzere, kimsenin geride bırakılmaması gerektiğini kabul ediyor.

Hazırlanmasında ILO’nun kilit rol oynadığı son bildirge, iyi yönetilen ve çevresel olarak sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlar, herkes için insana yakışır işler, sosyal kapsayıcılık ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik zorunlu adımları ana hatlarıyla ortaya koyan 2015 tarihli ILO Adil Geçiş Rehberi’ni yansıtıyor.

ILO Yeşil İşler Program Müdürü Mustafa Kemal Gueye’ye göre, son IPCC raporu, iddialı iklim eylemine acil ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. “İşlerimiz ve işletmelerimiz, gezegenimizin sağlıklı olmasına bağlı. Geleceğimiz, karbon ve kaynak verimli ekonomiye adil geçişe bağlı. Şu anda, karbon emisyonlarını azaltmak ve bir yandan da yeşil ekonomide milyonlarca insana yakışır iş yaratmak için harekete geçme fırsatımız var.”