Uluslararası Çalışma Standartları

ILO, Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi’nin 2022 raporunu yayınladı

ILO’nun Uluslararası Çalışma Standartları denetim sisteminin temel taşı olan Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi yıllık raporunu yayınladı.

Basın açıklaması | 10 Şubat 2022 Perşembe
CENEVRE (ILO Haber) – ILO’nun Uluslararası Çalışma Standartları denetim sisteminin temel taşı olan Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi (CEACR) yıllık raporunu yayınladı.

Sözleşmeler, Sözleşmelere Ek Protokoller ve Tavsiye Kararlarından oluşan Uluslararası Çalışma Standartları, uluslararası toplum tarafından kabul edilen ve çalışma yaşamına ilişkin ortak değer ve ilkeleri yansıtan evrensel hukuki belgelerdir. ILO üye devletleri herhangi bir ILO Sözleşmesi veya Protokolünü onaylamayı veya onaylamamayı seçebilir; ancak ILO’ya göre, ülkeler bu belgeleri onaylamış olsun ya da olmasın, tüm ülkelerdeki gelişmelerin izlenmesi önemlidir.

Bir ülke, bir ILO Sözleşmesi veya Protokolünü onaylarsa, bu belgeyi uygulamaya koymak üzere yürürlüğe koyduğu önlemleri düzenli olarak rapor etmek zorundadır. Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi (CEACR), ILO üye devletlerinden gelen Sözleşmeler, Protokoller ve Tavsiye Kararlarına ilişkin başvuruları incelemekle görevli olan, ulusal ve uluslararası 20 üst düzeyli uzmandan oluşan bağımsız bir organdır.

Komite’nin farklı hukuki, ekonomik ve sosyal sistemler bakımından birinci elden deneyime sahip olmasını temin etmek amacıyla, Komite üyeleri, dünyanın her bölgesinden yetkin, bağımsız ve tarafsız kişiler arasından, kişisel sıfatlarına dayalı olarak atanır.

Uzmanlar Komitesi bu yıl ayrıca, “Bakım Ekonomisinin Temel Aktörleri Olan Bakım ve Ev İşçileri için İnsan Yakışır İşlerin Sağlanması” başlıklı genel araştırma raporunu da Şubat ayının son haftasında yayınlayacak.