Taşımacılık İşçileri Ortak Eylem Grubu

BM kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlar, COVID-19 küresel salgını boyunca taşımacılık işçilerini korumak ve tedarik zincirlerini güvence altına almak amacıyla Ortak Eylem Grubu kuruyor

Grup, taşımacılık işçilerinin COVID-19 için aşılanması ve uluslararası düzeyde mutabık olunan protokol ve standartların uygulanmasına odaklanacak.

Basın açıklaması | 13 Aralık 2021 Pazartesi
CENEVRE (ILO Haber) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), taşımacılık sektöründeki diğer uluslararası kuruluşlar ile birlikte, COVID-19 küresel salgınının dünyadaki taşımacılık işçileri ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkisini incelemek üzere Ortak Eylem Grubu kurdu. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü de (IMO) grubun üyeleri arasında yer alıyor.

Grup, 6 Aralık 2021 tarihinde ILO Genel Direktörü Guy Ryder ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Direktörü Willie Walsh, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Genel Sekreteri Guy Platten, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Genel Sekreteri Umberto de Pretto, Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) Genel Sekreteri Stephen Cotton arasında yapılan ve COVID-19 küresel salgını nedeniyle taşımacılık işçilerinin karşı karşıya olduğu ağır ve acil zorluklara dikkat çekildiği toplantıda kuruldu.

Dünyadaki taşımacılık sektörleri ve işçileri büyük ve sürekli baskı ve zorluklarla karşı karşıya… COVID-19 küresel salgınının bu işçiler üzerindeki etkisini incelemek ve hükümetleri uluslararası düzeyde mutabık olunan protokol ve standartları uygulamaya teşvik etmek üzere Ortak Eylem Grubu’nu kurduk."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
ILO Genel Direktörü Guy Ryder şunları söyledi: “Dünyadaki taşımacılık sektörleri ve işçileri büyük ve sürekli baskı ve zorluklarla karşı karşıyadır. Bu durum karşısında, COVID-19 küresel salgınının bu işçiler üzerindeki etkisini incelemek ve hükümetleri uluslararası düzeyde mutabık olunan protokol ve standartları uygulamaya teşvik etmek üzere Ortak Eylem Grubu’nu kurduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.”

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise şunları söyledi: “COVID-19 küresel salgını halen dünya genelinde insan sağlığını, uluslararası ticaret ve seyahati olumsuz etkilemeye devam eden uluslararası çapta halk sağlığı acil durumudur. Sınır ötesi taşımacılık işçilerinin sağlığını korumak, acil ve insani görevler için seyahat, zorunlu işçiler, ülkeye dönüşler, zorunlu maddelerin kargo taşımacılığı faaliyetlerini sürdürmek kritik önem taşıyor.”

COVID-19 küresel salgınıyla mücadele etmek için ülkelerde yürürlüğe konulan seyahat kısıtlamalarının bir kısmı, taşımacılık işçilerinin sağlık ve güvenliğini zayıflatmaya devam ediyor ve tıbbi mallar ve diğer zorunlu maddelerin taşımacılığı dahil olmak üzere dünyadaki tedarik zincirlerinin sürekli işlerliğine tehdit oluşturuyor. Özellikle de, yakın zaman önce Omicron varyantının ortaya çıkışı üzerine getirilen seyahat yasakları ve sınır kapamaları, krizi daha da ağırlaştırıyor.

Grup, çalışmalarında aşağıdaki konulara odaklanacak:
  • Devletlerin Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) kapsamında yükümlülüklerine uygun olarak, hareketliliği kolaylaştırmak ve sınır ötesi taşımacılık işçilerinin haklarını korumak amacıyla, ulusal makamlar tarafından operasyonel protokollerin uygulanmasını desteklemek;
  • Uluslararası seyahat önlemlerine ilişkin olarak, risk temelli bir yaklaşımla, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) kapsamında DSÖ’nün geçici tavsiyelerinin uygulanmasında ülkeleri desteklemek;
  • DSÖ Uzmanların Bağışıklama ile ilgili Stratejik Danışma Grubu’nun (SAGE) tavsiyelerine uygun olarak, taşımacılık işçileri için COVID-19 aşılamasını, ve ayrıca gemiadamlarının tıbbi bakım ve tahliyeye erişimlerini desteklemek;
  • Küresel tedarik zincirlerinin daha verimli işlemesini ve aynı zamanda halk sağlığı gereklerinin tam olarak güvenceye alınmasını sağlamak.
Ortak Eylem Grubu, evrilen durumu tartışmak, kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmek, devam eden zorlukları aşmak üzere gelecekte uygulanacak eylemleri kararlaştırmak üzere düzenli olarak toplanacak.