Uluslararası Çalışma Konferansı

109. Uluslararası Çalışma Konferansı’nın ikinci oturumu, eşitsizlikler ve beceriler için daha yoğun eylem çağrılarıyla sona erdi

109. Uluslararası Çalışma Konferansı’nın ikinci ve son oturumu, üye devletlerin ILO’ya yaptıkları eşitsizliklerle mücadele etmek, beceriler ve yaşam boyu öğrenmeyi güçlendirmek için yeni stratejiler geliştirme çağrısı ile sona erdi.

Haberler | 13 Aralık 2021 Pazartesi
CENEVRE (ILO Haber) - 109. Uluslararası Çalışma Konferansı’nın (UÇK) ikinci bölümüne katılan delegeler, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) eşitsizlikleri azaltmak, beceriler ve yaşam boyu öğrenmeyi güçlendirmek için yeni stratejiler geliştirme görevini verdi.

UÇK 2021’in kapanışında, birisi “Beceriler ve Yaşam Boyu Öğrenme” diğeri “Eşitsizlikler ve Çalışma Yaşamı” başlıklı iki ayrı sonuç belgesi ve raporların kabul edilmesinin ardından, bu çağrı yapıldı. Belgeler, konferansta oluşturulan iki ayrı üçlü Çalışma Grubu tarafından hazırlandı.

Eşitsizlik ve çalışma yaşamına ilişkin strateji, çalışma yaşamındaki eşitsizlikleri azaltmak ve önlemek, kimsenin geride kalmamasını sağlamak için ILO üye devletlerinin eylemlerini hızlandırmalarına destek olmayı amaçlıyor ve yedi alanda birleşik ve eşgüdümlü eylemi içeriyor: (1) İstihdam yaratılmasının desteklenmesi; (2) fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi; (3) tüm işçiler için yeterli koruma sağlanması; (4) kayıtlılığa geçişin hızlandırılması; (5) toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımsızlığın gerçekleştirilmesi, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın desteklenmesi; (6) evrensel sosyal korumanın gerçekleştirilmesi; ve (7) adil küreselleşme ve paylaşılan refah için ticaret ve kalkınmanın desteklenmesi.

Delegeler, ILO’nun, COVID-19 krizinden toparlanma esnasında eşitsizlikler konusunda acil olarak daha güçlü çok taraflı koordinasyon ve işbirliğine girişmesini istediler.

Konferans ayrıca, ILO’nun 2022-2030 döneminde beceriler ve yaşam boyu öğrenme için kendi içinde tutarlı, kapsayıcı, toplumsal cinsiyete duyarlı bir ILO stratejisi ve eylem planı geliştirmesi için çağrı yapan ilke kararını kabul ettiler.

Bu önlemler, kapasite geliştirmenin güçlendirilmesi, danışma hizmetleri ve proje çalışmaları, iyi uygulamalar ve bilgi birikimi paylaşımının artırılması, ilgili uluslararası çalışma standartlarını desteklenmesi, mali kurumlar dahil olmak üzere diğer kuruluşlarla ortaklık ve ilişkilerin genişletilmesi dahil olmak üzere, ILO’nun sahadaki çalışmalarını güçlendirmeyi de içermelidir.

Kapanış genel oturumunda konuşan ILO Genel Direktörü Guy Ryder, 109. UÇK’yi “ILO’nun uzun geçmişinde benzersiz” olarak niteledi.

“Gündemin başarıyla tamamlanması, ILO’nun kurumsal bütünlük ve sürekliliğini sağlamış … [ve] küresel salgın bizim yolumuza hangi engelleri koyarsa koysun, ne kadar sürerse sürsün, ILO’nun bunları aşacak olanakları, ve daha da önemlisi, azmi olduğunu göstermiştir.”

Delegelere hitabında, Konferans’ın “çok önemli ve özlü sonuçlar yarattığını” söyleyen Ryder UÇK’nin Haziran oturumunda benimsenmiş olan “Küresel Salgından İnsan Merkezli Toparlanmaya yönelik Küresel Eylem Çağrısı”nı ILO ve ortakları için hem siyasi eylem çağrısı hem de yol haritası olarak tanımladı.

Ryder “Bunun doğrudan ve bence kritik önem taşıyan sonucu, gelecek yılın başlarında büyük bir çok taraflı politika forumu toplamak olacaktır. Böyle bir forum, çok istediğimiz ve çok da ihtiyaç duyduğumuz toparlanma için uluslararası sistem eyleminin tutarlılığını güçlendirmek için gerçek anlamda stratejik bir fırsat sağlayacaktır” sözlerini de ekledi.

UÇK’nin Kasım oturumu 25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında, hükümetler, işçi ve işveren örgütlerini temsil eden 4.900 civarında delege ve akredite gözlemcilerin katılımıyla yapıldı. ILO’nun 181 üye devletinden 157 bakan ve bakan yardımcısı, işçi ve işveren örgütlerinden üst düzey temsilciler yer aldı.

109. UÇK’nin Haziran’daki ilk oturumunda olduğu gibi, Kasım oturumu da, ILO tarihinde ilk kez sanal ortamda yapıldı. Formattaki değişikliklere rağmen, delegeler konferans gündemindeki tüm maddeleri ele aldılar.

Konferans’ın ilk bölümü 20 Mayıs-19 Haziran arasında yapılmıştı. İki gün süren üst düzey Çalışma Yaşamı Zirvesi de bu dönemde toplanmış ve delegeler, küresel salgından insan merkezli toparlanmaya yönelik önlemleri ortaya koyan Küresel Eylem Çağrısı’nı benimsemişlerdi.

Ayrıca, sosyal koruma ve COVID-19’un etkileri hakkında görüşmeler de yapılmıştı.

Haziran oturumunda delegeler ayrıca, “Myanmar hakkında acil karar”ı, ILO 2022-2023 İki Yıllık Programı ve Bütçesi’ni ve Standartları Uygulama Komitesi Raporunu da de kabul etmişlerdi.

UÇK’nin 110. oturumu 30 Mayıs-10 Haziran 2022 tarihlerinde toplanacak.