G20 Liderler Zirvesi

ILO, G20’nin COVID-19’dan insan odaklı toparlanmayı desteklemesini memnuniyetle karşıladı

ILO Genel Direktörü, G20 liderlerine “küresel salgından toparlanma planlarına, çalışanların ihtiyaçlarını ve işgücü piyasaları dahil edin” dedi.

Haberler | 31 Ekim 2021 Pazar
© G20
CENEVRE (ILO Haber) – ILO Genel Direktörü Guy Ryder, G20 liderleri tarafından, COVID-19 küresel salgınından toparlanma planlarında insan odaklı politika yaklaşımlarını benimseyeceklerinin teyid edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Roma’da hafta sonunda yapılan görüşmelerde mutabık olunan G20 Bildirgesi, geçtiğimiz Haziran’da ILO’nun 187 Üye Devleti tarafından kabul edilen COVID-19 küresel salgınından insan merkezli toparlanmaya yönelik Küresel Eylem Çağrısına yer verdi.

COVID-19 küresel salgınının daha da ağırlaştırdığı eşitliklere vurgu yapan G20 Bildirgesi, liderlerin güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, herkes için insana yakışır iş, sosyal adalet ve sosyal diyaloğu sağlama taahhüdünün altını çizdi.

Bildirge, eşitsizlikleri azaltmak, yoksulluğa son vermek, çalışanların işgücü piyasalarına geçiş ve yeniden entegre olmalarını ve kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla, sosyal koruma sistemlerinin güçlendirileceğini belirtiyor.

G20 liderlerine hitap eden ILO Genel Direktörü, yayınlanan son ILO Gözlem: COVID-19 ve Çalışma Yaşamı”nda belirtildiği üzere, küresel işgücü piyasalarındaki toparlanmanın durakladığına, yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasında “büyük uçurum  oluştuğuna dikkat çekti.

“Tedarik zincirindeki aksamalar, enerji fiyatlarında ani yükselişler, enflasyon kaygıları ve borç yükü karşısında, işgücü piyasalarının toparlanma umutları hala dengesiz ve belirsiz.

Toparlanma tamamıyla, her ülkenin doğru mali canlandırmayı uygulayabilmek kapasitesine ve aşı mevcudiyetine bağlı” dedi Sn. Ryder.

Tüm dünya, çabalarını yoğunlaştırması için G20’ye bakıyor; karşı karşıya olduğumuz küresel sorunlara küresel çözümler bulmalıyız, ve çalışan insanları ve işgücü piyasalarını önlemlerimize dahil etmeliyiz. Kapsayıcı, sürdürülebilir, dayanıklı ve insan odaklı toparlanmaya ihtiyacımız var.

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
Sn. Ryder şunu vurguladı: “Tüm dünya, çabalarını yoğunlaştırması için G20’ye bakıyor; karşı karşıya olduğumuz küresel sorunlara küresel çözümler bulmalıyız, ve çalışan insanları ve işgücü piyasalarını önlemlerimize dahil etmeliyiz. Kapsayıcı, sürdürülebilir, dayanıklı ve insan odaklı toparlanmaya ihtiyacımız var.”

Sn. Ryder’ın G20 sürdürülebilir kalkınma oturumunda vurguladığı temel konulardan birisi de sosyal koruma ve yeşil ekonomiye adil geçiş oldu.

Ülkelere, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Eylül ayında BM Genel Kurulu’nda başlatılan Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı’nı destekleme çağrısı yaptı.

“Küresel sosyal yatırım açığını kapatmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde birleşik çabalara ihtiyacımız var” dedi Sn. Ryder. “Ayrıca, iklim değişikliğini önlemenin istihdam getirisinin tam olarak gerçekleşmesini ve toplamda yok olan işlerden daha çok yeni işin yaratılmasını sağlamak için adil bir geçişe ihtiyacımız var.”

Ayrıca, iklim değişikliğini önlemenin istihdam getirisinin tam olarak gerçekleşmesini ve toplamda yok olan işlerden daha çok yeni işin yaratılmasını sağlamak için adil bir geçişe ihtiyacımız var.

Guy Ryder
Tüm dünyanın dikkatinin 31 Ekim’de başlayacak COP26 İklim Zirvesi’ne yoğunlaştığı bir ortamda, G20 Bildirgesi’nin büyük bir bölümü çevre, iklim değişikliği ve enerji, ve ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklandı.

Liderler Bildirgesi, başta cinsiyete dayalı ücret açığının kapatılması olmak üzere, kadın istihdamının nitelik ve niceliğini hızla artırmak amacıyla, Brisbane Hedefi ve Ötesine G20 Yol Haritası’nın uygulama taahhüdü dahil, ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi taahhütlerini bir kez daha teyid etti. Buna ek olarak, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ortadan kaldırılması, dijital toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, gençler için beceri geliştirme, küresel salgın önlemlerinin göçmen ve mültecileri kapsaması konuları da öncelikler arasındaydı.

Bildirge ILO’ya, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) işbirliği halinde, Antalya Gençlik Hedefi’ne doğru kaydedilen ilerlemeyi izleme çağrısı yaptı.

Anılan hedef, G20 ülkelerinin, işgücü piyasalarında sürekli geride kalma riski en yüksek olan gençlerin oranını 2025 yılına kadar %15 kadar azaltma taahhüdünü içeriyor.

Bunlara ek olarak Bildirge, OECD’nin ILO, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile işbirliği halinde hazırladığı “2021 Uluslararası Göç ve Zorla Yerinden Edilme Trendleri ve Politikaları Yıllık Raporu”nun G20’ye sunulmasını da istedi.