Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü

Dünyanın dört köşesinden karikatüristler, zorla çalıştırmayı nasıl gördüklerini çizdiler

Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü’nde, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Sınır Tanımayan İnsan Kaynakları, zorla çalıştırma temalı uluslararası karikatür yarışması sonuçlarını açıkladı.

Basın açıklaması | 30 Temmuz 2021 Cuma
CENEVRE (ILO Haber) – Çağdaş kölelik hakkında farkındalık artırmayı amaçlayan uluslararası karikatür yarışmasında Portekiz, Özbekistan ve Türkiye’den üç karikatürist birinci oldu.

“Kaleminiz zorla çalışmayla mücadele aracı olsaydı ne yapardınız?” sorusuna yanıt olarak 65 ülkeden gönderilen 460 karikatür arasından kazananları jüri ve halk seçti.

Yarışma, ILO ve Sınır Tanımayan İnsan Kaynakları tarafından, Cartooning for Peace (Barış için Karikatür) ortaklığıyla düzenlendi. İnsanı düşündüren güçlü mesajlar içeren çok farklı karikatürler yarışmaya katıldı.

ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Şube Müdürü Philippe Vanhuynegem şunları söyledi: “Zorla çalıştırma karmaşık bir konu. Çağdaş köleliği temsil için sıklıkla pranga gibi bazı kalıpyargısal görüntüler kullanılıyor. Ancak günümüzde bir insanın çalışmaya zorlandığı mekanizmalar aldatma, pasaportuna elkoyma, ücretini alıkoyma, borç manipülasyonu gibi çok daha üstü örtük olabiliyor. Bu karikatürler, zorla çalıştırmaya ilişkin algıları sorguluyor.”

Yarışma jürisinde Zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğiyle mücadele için İttifak 8.7 ortaklığı, sömürüyle mücadele aktivistleri ve sömürü mağdurlarının yanı sıra Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), ILO Zorla Çalıştırmayla Mücadele Küresel Ağı, ABD Çalışma Bakanlığı, ILO ve RHSF’den uzmanlar yer aldı.

Portekizli sanatçı Gargalo Vasco’nun eseri, jürinin oybirliğiyle birinci oldu.

Vasco şunları söyledi: “Çizerek kendimi ifade ediyorum, insanların toplumsal ve siyasi sorunlar üzerinde düşünmelerini sağlıyorum. Zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği benim gündemimde çok önemli yer tutuyor; öylesine adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz ki bu sorunlar çoğu kez görünmüyor.”
Jüri Birincisi - Gargalo Vasco (Portekiz)

Cartooning for Peace’in seçimi ise, Özbek sanatçı Mahmudcan Eşankulov’un eseri oldu.
Cartooning for Peace’in seçimi - Mahmudcan Eşankulov (Özbekistan)

ILO Instagram sayfası üzerinden, halkın da oy kullanma imkanı oldu. Halkın seçimi ise Türk sanatçı Kaan Saatçi’nin eseri oldu.

Halkın Seçimi - Kaan Saatci (Turkey)

En iyi karikatürler, gezici sergide sergilenecek ve 2021 sonbaharında basılı olarak yayınlanacak. Bu yarışma tam da, COVID-19 krizinin sosyo-ekonomik etkileri nedeniyle insanların zorla çalıştırma tuzağına düşme riskinin arttığı bir dönemde düzenlendi.

“Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak için her zamankinden daha acil eylem gerekiyor. Karikatürler halkın gözlerini açabilir, kayıtsızlığı ortadan kaldırabilir ve insanları harekete geçmeye itebilir” diyor RHSF Kurucusu ve Başkanı Martine Combemale. “Bu karikatürler sayesinde, zorla çalıştırmanın tükettiğimiz mal ve hizmetler yoluyla çevremizde yer aldığını, kendi toplumumuzda ve mahallemizde vuku bulabileceğini halkın anlayacağını umuyoruz.”

Dünyada tahminen 25 milyon erkek, kadın ve çocuk zorla çalıştırılıyor. Bunların 16 milyonu inşaat, tarım veya ev işçiliği dahil olmak üzere özel sektör tarafından sömürülüyor; 4.8 milyonu seks kölesi olarak kullanılıyor; 4 milyonu ise devlet tarafından zorla çalıştırılıyor. 2021'in Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı olması nedeniyle, önemli sayıda karikatür, zorla çalıştırılan çocuklara odaklandı.
Karikatür yarışması, ILO Zorla Çalıştırma Protokolü’nü yaygınlaştırmayı hedefleyen ILO Bridge projesi çerçevesinde düzenlendi. Finansmanı, IL-27592-15-75-K-1 sayılı işbirliği anlaşması kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı tarafından sağlandı. Bridge projesinin tüm giderleri, 17.395.138 ABD Doları tutarına ulaşan federal fonlar ile finanse edilmektedir. Bu materyal, Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı’nın görüş veya politikalarını yansıtıyor olarak yorumlanamaz; ticari markalar, ürünler veya kuruluşların adının geçmesi, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından destekleniyor anlamına gelmez.