#RatifyC190

Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanması için ILO küresel kampanyasına katılın

İş yerinde şiddet ve taciz hakkında farkındalığı artırmayı ve hükümetleri ILO 190 sayılı Sözleşme’yi onaylamaya teşvik etmeyi hedefleyen kampanyaya halkın katılması için çağrı yapıldı.

Basın açıklaması | 25 Haziran 2021 Cuma

CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü, 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanmasını desteklemek için küresel kampanya başlatıyor.
Kampanya, en basit ifadeyle 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin ne olduğu, kapsadığı konuları, çalışma yaşamında şiddet ve tacizi nasıl ele aldığını açıklamayı hedefliyor.

Halk, ILO kampanya merkezinden materyalleri indirmek ve sosyal medyada paylaşmak suretiyle kampanyaya katılabilecek.

Küresel kampanya aynı zamanda hükümetler, işçi ve işveren örgütleri, sivil toplum ve özel sektör işletmelerinin yanı sıra politika belirleyiciler, işletmeler ve ortaklara ulaşmayı hedefliyor. Ünlüler de kampanya mesajlarını güçlendirmek için sözcülük yapacaklar.

İş yerinde şiddet ve taciz, çeşitli biçimlerde olabiliyor ve fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik zarar veriyor. Sözleşmenin kabulünden bu yana, COVID-19 küresel salgını bu sorunu daha büyük ölçüde görünür kıldı zira salgın başladığından beri birçok ülkede, özellikle kadınlara ve kırılgan gruplara yönelik işle ilişkili şiddet ve tacizin birçok biçiminin gerçekleştiğine dair bildirimler geldi.

Eşlik eden 2019 tarihli ve 206 sayılı Şiddet ve Taciz Tavsiye Kararı ile birlikte, 190 sayılı Sözleşme, herkesin şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma yaşamı hakkı olduğunu kabul ediyor ve ortak eylem için bir çerçeve çiziyor. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz dâhil, çalışma yaşamında şiddet ve tacize ilişkin ilk kez uluslararası alanda kabul edilen bir tanım yapıyor.

Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni bugüne kadar Arjantin, Ekvator, Fiji, Namibya, Somali ve Uruguay olmak üzere altı ülke onayladı.