Şiddet ve Taciz Sözleşmesi

Şiddet ve tacizi ele alan ilk uluslararası sözleşme yürürlüğe giriyor

Uluslararası Çalışma Örgütü, Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onayını yaygınlaştırmak için küresel kampanya başlatıyor.

Basın açıklaması | 21 Haziran 2021 Pazartesi

CENEVRE (ILO Haber) – Çalışma yaşamında şiddet ve tacize ilişkin ilk uluslararası sözleşme, Uluslararası Çalışma Konferansı (UÇK) tarafından kabul edilmesinden iki yıl sonra, 25 Haziran 2021’de yürürlüğe giriyor.

2019 tarihli 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni bugüne kadar Arjantin, Ekvator, Fiji, Namibya, Somali ve Uruguay olmak üzere altı ülke onayladı. Onaylayan ülkeler, onaydan bir yıl sonra Sözleşme hükümleriyle hukuken bağlı oluyor.

Eşlik eden 2019 tarihli ve 206 sayılı Şiddet ve Taciz Tavsiye Kararı ile birlikte, 190 sayılı Sözleşme, herkesin şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma yaşamı hakkı olduğunu kabul eder ve ortak eyleme yönelik bir çerçeve çizer.

© Andrey Popov
Sözleşme, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz dâhil, çalışma yaşamında şiddet ve taciz için ilk kez uluslararası bir tanım getiriyor.

İş yerinde şiddet ve taciz, çeşitli biçimlerde olabiliyor ve fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik zarar veriyor. Sözleşmenin kabulünden bu yana, COVID-19 küresel salgını bu sorunu daha büyük ölçüde ortaya çıkardı; salgının başlamasından beri birçok ülkede, özellikle kadınlara ve kırılgan gruplara yönelik işle ilişkili şiddet ve tacizin birçok biçimi rapor edildi.

Sözleşme’nin yürürlüğe girişini kutlamak için, ILO, onay ve uygulamanın yaygınlaştırılmasını hedefleyen küresel bir kampanya başlatacak. Kampanya temel olarak Sözleşme’nin ne olduğuna, kapsadığı konulara ve çalışma yaşamında şiddet ve tacizi ne şekilde ele aldığına dair bilgilendirmeyi sağlamayı amaçlıyor.

Daha iyi bir çalışma yaşamının geleceği, şiddet ve tacizden arınmış olmalıdır. […] Tüm ülkeleri Sözleşme’yi onaylamaya, işçi ve işveren örgütleriyle birlikte, herkes için onurlu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma yaşamı inşa etmeye çağırıyorum."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
Küresel kampanyayı başlatan mesajında ILO Genel Direktörü Guy Ryder “Daha iyi bir çalışma yaşamının geleceği, şiddet ve tacizden arınmış olmalıdır” dedi.

“190 sayılı Sözleşme, tüm ILO Üye Devletlerini, çalışma yaşamında her türlü şiddet ve tacizi ortadan kaldırmaya çağırıyor. Tüm ülkeleri Sözleşme’yi onaylamaya, işçi ve işveren örgütleriyle birlikte, herkes için onurlu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma yaşamı inşa etmeye çağırıyorum.”

Küresel kampanya, 21-25 Haziran 2021 tarihlerindeki ILO 190 sayılı Sözleşme Eylem Haftası sırasında başlıyor.

Eylem Haftası’nda, ülkelerden Sözleşme’yi onaylama ve uygulama taahhütlerini yenilemeleri isteniyor.

Eylem Haftası, 21 Haziran’da sanal yüksek düzeyli diyalog ile başlayacak. Konuşmacılar arasında ILO Genel Direktörü, Arjantin ve Madagaskar Çalışma Bakanları, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik (PAB) temsilcileri yer alacak.

Eylem Haftası’nın ardından ILO, ortaklar ve diğer paydaşların Sözleşme ve Tavsiye Kararı’nın yaygınlaştırma ve uygulamalarına yardım edecek bir kılavuz yayınlayacak. Kılavuz, ülkelerin çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önlemesi, ele alması ve ortadan kaldırması için benimseyebilecekleri örneğin ulusal kanunlar, düzenlemeler ve politikalar gibi temel ilkeleri ve önlemleri kapsıyor.

</