ILO, Çalışma Yaşamının Dönüşümünde Dijital Çalışma Platformlarının Rolü ile ilgili bir rapor yayınlayacak

Medya danışma | 17 Şubat 2021 Çarşamba

CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm (WESO) 2021: Çalışma Yaşamının Dönüşümünde Dijital Çalışma Platformlarının Rolü başlıklı en önemli yıllık raporunu 23 Şubat 2021 Salı günü yayınlayacak.

Rapor’da başlıca iki türde dijital çalışma platformu ele alınıyor: (1) İşlerin çalışanlar tarafından çevrimiçinde uzaktan yapıldığı internet temelli çevrimiçi platformlar; (2) taksi sürücüleri ve teslimat kuryeleri örneğinde olduğu gibi, işlerin belirli bir fiziksel konumda yapıldığı konum temelli platformlar.

Rapor, dijital çalışma platformlarının çalışma yaşamını nasıl dönüştürdüğünü ve bu dönüşümün işverenleri ve çalışanları nasıl etkilediğini inceliyor. ILO tarafından, dünyanın her köşesinde birçok sektöre mensup 85 işletmenin yaklaşık 12.000 çalışanı ve temsilcisi ile yapılan anket ve mülakatlardan elde edilen sonuçları ortaya koyuyor.

Rapor ayrıca, dijital çalışma platformlarının nasıl insana yakışır iş sağlayabileceği ve sürdürülebilir işletmelerin büyümesini destekleyebileceğine ilişkin öneriler de içeriyor.