Çocuk İşçiliği

2021: Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı

Çocuk işçiliği son 10 yılda yüzde 38 azaldı, ancak yine de etkilenen 152 milyon çocuk işçi var. COVID-19 küresel salgını, bu durumu daha da kötüleştirse de, kararlı ortak eylem ile bu gidiş tersine döndürülebilir.

Basın açıklaması | 15 Ocak 2021 Cuma
© Jake Brewer
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İttifak 8.7 küresel ortaklığıyla işbirliği halinde, dünyada çocuk işçiliğine son vermeye yönelik yasama ve uygulama eylemlerini teşvik etmek amacıyla, Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı’nı başlatıyor.

Uluslararası Yıl, 2019’da BM Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edilmişti. Başlıca amaç ise, hükümetleri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) kapsamında Hedef 8.7’yi başarmak için gereken her şeyi yapmaya teşvik etmek.

Hedef 8.7, üye devletlerin, zorla çalıştırma, çağdaş kölelik ve insan kaçakçılığına son vermek, çocukların asker olarak kullanılması dahil olmak üzere, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin yasaklanması ve ortadan kaldırılmasını sağlamak; ve 2025 yılına kadar, her türlü çocuk işçiliğine son vermek için etkili acil önlemler almalarını istiyor.

Uluslararası Yılı başlatmak üzere 21 Ocak’ta sanal bir etkinlik yapılacak. Etkinliğe, ILO Genel Direktörü Guy Ryder, UNICEF İcra Direktörü Henriette Fore, Nobel Barış Ödülü sahibi Kailash Satyarthi ve çocuk işçiliğinden kurtulmuş bir aktivist olan Amar Lal dahil olmak üzere, birçok paydaş katılacak.

Yıl boyunca, her on çocuğun birini etkileyen bu sorun hakkında farkındalığı artırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Ortak girişim, bölgesel, ulusal ve örgütsel paydaşlar ve bireyleri, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak Aralık 2021’e kadar başlatacakları somut eylemleri tespit etmeye çağırıyor. Bu Eylem Taahhütlerini sunmak için son tarih 30 Mart olarak belirlendi. Taahhüt verenler, video, mülakat, blog ve etki öyküleriyle yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ve kaydettikleri ilerlemeyi belgelemeye davet ediliyor.

Son 20 yılda yaklaşık 100 milyon çocuk, çocuk işçiliğinden kurtarıldı, 2000 yılında 246 milyon olan çocuk işçi sayısı 2016 yılında 152 milyona geriletildi.

Toplumumuzda çocuk işçiliğine yer yok. Çocukların geleceklerini yok ediyor, aileleri yoksulluğa mahkum ediyor."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
Ancak, kaydedilen ilerleme her bölgede aynı düzeyde olmadı. Çocuk işçiliğinin yaklaşık yarısı (72 milyon çocuk) Afrika’da yaşanıyor, ve onu Asya-Pasifik (62 milyon) izliyor. Çocuk işçilerin %70’i tarımda, esas olarak geçimlik ve ticari tarım ve hayvancılıkta çalışıyor. Bu çocukların hemen hemen yarısı, sağlık ve canları için tehlikeli sayılan işlerde veya durumlarda çalışıyor.

COVID-19 krizi de, zaten kırılgan olan nüfuslara ilave yoksulluk yükü getirdi; çocuk işçiliğiyle mücadelede yılların ilerlemesini geriye döndürebilecek nitelikte. Okulların kapanması durumu daha da kötüleştirdi ve milyonlarca çocuk aile gelirine katkıda bulunmak için çalışıyor. Küresel salgın aynı zamanda, kadınları, erkekleri ve çocukları sömürüye daha açık hale getirdi.

“Toplumumuzda çocuk işçiliğine yer yok” diyor ILO Genel Direktörü Guy Ryder. “Çocukların geleceklerini yok ediyor, aileleri yoksulluğa mahkum ediyor. Bu Uluslararası Yıl, hükümetlerin çocuk işçiliğini temelli ortadan kaldırmak üzere somut önlemler almak suretiyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) kapsamında Hedef 8.7’yi başarmak için çabalarını artırma fırsatıdır. COVID-19’un, yılların emeklerini tersine döndürebileceği bu ortamda, taahhütlerimizi yerine getirmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor.”

Uluslararası Yıl’da, 2022’de Güney Afrika’da toplanacak “V. Çocuk İşçiliği Küresel Konferansı” hazırlıkları yapılacak. Konferans’ta paydaşlar, 2025 yılına kadar her türlü çocuk işçiliğine, 2030 yılına kadar zorla çalıştırma, çağdaş kölelik ve insan kaçakçılığına son verme yolunda deneyimlerini paylaşacak ve ilave taahhütlerde bulunacaklar.

ILO, asırlık tarihi boyunca çocuk işçiliğine son vermek için çalışıyor. ILO’nun kabul ettiği ilk Sözleşmelerden birisi, 1919 tarihli ve 5 sayılı Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi idi.

ILO, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda ortaya konulan, tüm dünyada zorla çalıştırma, çağdaş kölelik, insan kaçakçılığı ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen İttifak 8.7 küresel ortaklığının üyesidir.