ILO ve IBB İstanbul’da insana yakışır iş ve sosyal adalet için omuz omuza

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ile ILO uzman ve yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle çevrimiçi bir işbirliği toplantısında bir araya geldi.

Haberler | 24 Aralık 2020 Perşembe
Toplantıda İmamoğlu Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışmalarının insana yakışır iş fırsatlarının artırılmasındaki önemli rolünün altını çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hassas gruplara uygun şekilde tasarlanan istihdam hizmetleri hakkında bilgilendirme yaparken sistem mezuniyeti olarak adlandırılan sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam hizmetlerinden yararlanarak kayıtlı ve güvenceli işlere yerleştirilmesi yoluyla herhangi bir yardıma gereksinim duymadan hayatlarına devam etmesini amaçlayan çalışmalar ve ILO’nun bu noktadaki olası teknik desteği tartışıldı.

ILO Türkiye ekibi özellikle kadın ve mültecilerin istihdam fırsatlarının artırılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine kadın istihdamının artırılması bağlamında erken çocukluk bakım hizmetlerinin önemi ve IBB tarafından bu bağlamda yürütülen çalışmalar paylaşıldı ve işbirliği olanakları değerlendirildi. COVID-19’un hassas gruplar ve kayıt dışı çalışmanın yaygın görüldüğü pazar esnafı gibi meslek grupları üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik çalışmalar noktasında olası ortak çalışmalar üzerinde duruldu.

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yüzüncü yıl bildirgesi olarak kabul edilen ‘Çalışma Yaşamanın Geleceği’ raporuna atıfta bulunularak, COVID-19 ile hızı artan teknolojik yenilikler, demografik değişimlerden İstanbul’daki istihdam fırsatlarının nasıl etkilendiğine yönelik çalışmalara da teknik destek verilebileceği konuşuldu.

Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler tarafınfan 2021 yılının “Dünya’da Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı” ilan edilmesi vesilesiyle, çocuk işçiliğine yönelik duyarlılık artırılması için 2021 yılında İstanbul’da ortak faaliyetler organize edilebileceği belirtildi.

IBB ve ILO Türkiye Ofisi arasında uygun işbirliği modellerinin geliştirilebilmesi için teknik uzmanların koordinasyonunda çalışmalarının devam etmesine karar verildi.