Webinar

COVID-19 ortamında işletmelerde insan haklarına ilişkin etkilerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi: ILO, UNDP, Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye ve B4G işbirliğiyle düzenlenen çevrim içi buluşmada 28 Ekim’de tartışılacak

Hiçbir grup, ülke veya işletmenin COVID-19 tehdidiyle tek başına başa çıkamayacağı kesin. Öte yandan, çalışma yaşamında insan haklarını iyileştirmek ve COVID-19’un etkilerini hafifletmek mümkün. Zorluklar karmaşıklaşırken, sağlık, ekonomi ve sosyal politika önlemleri arasında doğru dengeyi kurabilmek için işbirliği yapılması zorunlu. İşte bundan yola çıkarak, uluslararası standartlara dayalı, sürdürülebilir, hak temelli ekonomik ve sosyal gelişim yaklaşımı, 28 Ekim’de düzenlenecek bir webinarda tartışılacak.

Toplantıda işletmeler için basit, erişilebilir ve uyarlanmış bir araç sunulacak: The Human Rights Due Diligence and COVID-19: Rapid Self-Assessment for Business (COVID-19 Rapid Self Assessment) [İnsan Hakları Titiz İncelemesi ve COVID-19: İşletmeler için Hızlı Öz-Değerlendirme (COVID-19 Hızlı Öz-Değerlendirme)].

ILO-UNDP Eylem Çerçevesi’nin bir parçası olarak, ILO ve UNDP Türkiye Ofisleri, Küresel İlkeler Sözleşmesi Ağı Türkiye ve Hedefler İçin İş Dünyası Platformu (B4G) işbirliğiyle, işletmeler bağlamında COVID-19’un insan hakları etkilerini değerlendirdi ve COVID-19 Hızlı Öz-Değerlendirme Rehberi’ni, Türkiye bağlamına uyarladı. Bu değerlendirme, işletmelere, COVID-19 bağlamında başlıca insan hakları eylemlerini sunuyor. Bu işbirliğiyle 28 Ekim’de düzenlenecek webinarda, özel sektör, COVID-19 ortamında daha güçlü, daha sürdürülebilir ve dayanıklı işletmeler için insan haklarının nasıl ve niçin gerekli olduğuna ilişkin cevaplar bulacak. Araç aynı zamanda, uluslararası insan hakları standartlarını işletme düzeyinde nasıl eyleme dönüştürüleceği sorusunu da cevaplıyor.

Daha fazla bilgi ve kayıt için:

https://www.business4goals.org/en/human-rights-due-diligence-and-covid-19-introduction-of-the-rapid-self-assessment-for-business/