İstihdama destek İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP) ile devam ediyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kısa süre önce başlayan İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP) ile beceri geliştirme ve istihdam olanaklarının artmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu çok yönlü ve kapsayıcı programla, COVID-19 döneminde giderek artan zorluklarla karşı karşıya kalan işletmeleri ve iş arayanlar destekleniyor.

Haberler | 07 Ekim 2020 Çarşamba
© Kivanc Ozvardar / ILO
İŞMEP, «Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi» kapsamında uygulanan bir destek programıdır. İŞMEP programı, tüm sektörlerden katılıma açık ve çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin yükümlülüklerini yerine getiren tüm işverenler programa başvurabilir.

İŞMEP’le,

  • mesleki becerileri işbaşında edindirmek ve geliştirmek,
  • kadınlara, gençlere ve engelli bireylere öncelik tanıyarak insana yakışır iş fırsatlarını arttırmak,
  • beceri açıklarını kapatmak ve işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

İŞMEP programı kapsamında işletmelere ve işe yerleştirilen kişilere sağlanacak mali desteğin kapsamı şöyledir:

  • Her katılımcı için ücret desteği
  • Her katılımcı için sosyal güvenlik prim desteği
  • Kadınlar ve engelli kişiler için ilave ücret desteği
  • Kadın yararlanıcılar için çocuk bakım hizmetleri desteği
  • Suriyeli katılımcılar için çalışma izni harcı desteği
  • Kalıcı ve sürdürülebilir istihdam desteği (Altı aylık İŞMEP uygulaması sonrasında katılımcının istihdamı sürdürülürse, yukarıdaki desteklerin çoğu devam edecek)
© Kivanc Ozvardar / ILO

Kadınlar, gençler ve engelli bireylerin programa katılımı özellikle destekleniyor

İŞMEP, istihdama katılımda dezavantajlı gruplar olan gençler, kadınlar ve engelli bireylere öncelik taniyor.

İŞMEP uygulaması ortalama altı ay sürecek ve işe yerleştirilen katılımcılar çalıştıkları sürenin yüzde 90’ını katılımcı işletmede çalışarak geçirerek, mesleki eğitim ve gelişimini işbaşında sürdürecekler. Bu sürenin yüzde 10’u ise iş dışında gerçekleşecek ve çalışma standartları, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çapraz beceriler gibi konuları kapsayacak eğitimlere ayrılacak. Ayrıca dil eğitimleri ve İşyeri Uyum Programı yoluyla, Suriyeli çalışanların işyerine uyumu desteklenecek.

İŞMEP programı, Alman Kalkınma Bankası (KfW) aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içinde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen proje kapsamında uygulaniyor.

Programa başvurmak isteyen işverenler bu formu, iş arayanlar ise bu formu doldurabilir.