Çocuk İşçiliği

ILO Çocuk İşçiliği Sözleşmesi evrensel onaylanmaya ulaştı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) üyesi 187 devletin tümü, 1999 tarihli 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’ni onayladı.

Haberler | 04 Ağustos 2020 Salı

CENEVRE (ILO Haber) – ILO tarihinde ilk kez bir Uluslararası Çalışma Sözleşmesi tüm üye devletler tarafından onaylandı.

182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi, Tonga Krallığı’nın onayıyla evrensel onaylanmaya ulaşmış oldu.

Tonga Krallığı Büyükelçisi, Titilupe Fanetupouvava’u Tuivakano, resmi onay belgelerini 4 Ağustos 2020 tarihinde ILO Genel Müdürü Guy Ryder’a resmen tevdi etti.

Bu Sözleşme, 21 yıl önce Uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul edilişinden beri, örgüt tarihinde en hızlı onaylanan sözleşmedir.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder “182 sayılı Sözleşme’nin evrensel olarak onaylanması tarihe geçmiş bir ilktir ve bu artık tüm çocukların en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine karşı yasal koruması olması anlamına geliyor” dedi. “Bu evrensel onay, kölelik, cinsel sömürü, çocukların silahlı çatışma veya diğer yasadışı veya tehlikeli işler gibi, çocukların sağlık, ahlak veya psikolojik esenliğine zarar veren çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin artık toplumlarımızda yeri olmadığına ilişkin küresel taahhüdü yansıtıyor.”

182 sayılı Sözleşme’nin evrensel olarak onaylanması tarihe geçmiş bir ilktir ve bu artık tüm çocukların en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine karşı yasal koruması olması anlamına geliyor, kölelik, cinsel sömürü, çocukların silahlı çatışma veya diğer yasadışı veya tehlikeli işler gibi, çocukların sağlık, ahlak veya psikolojik esenliğine zarar veren çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin artık toplumlarımızda yeri olmadığına ilişkin küresel taahhüdü yansıtıyor."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow onaylamayı memnuniyetle karşıladı.

“182 sayılı Sözleşme’nin evrensel olarak onaylanması, ILO standartlarının önemi ve küresel sorunlara çok taraflı çözümlere duyulan ihtiyaca dair etkili ve yerinde bir hatırlatmadır. Çocuk işçiliği, temel hakların ağır ihlalidir ve Sözleşme’nin tamamen uygulanmasını ve gerekli özenle küresel tedarik zincirine dahil edilmesini sağlama sorumluluğu ILO ortaklarına ve uluslararası topluluğa aittir” dedi.

Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Genel Sekreteri Roberto Suárez Santos ise “ILO 182 sayılı Sözleşme’nin evrensel olarak onaylanması tarihe geçmiş bir ilktir” dedi. “Yıllar boyunca, IOE ve üyeleri bu Sözleşme’nin uygulanmasını desteklemiştir. Bugün, iş camiası çocuk haklarını esas alarak iş yapmanın gereğinin hem farkında, hem de bu doğrultuda hareket ediyor. COVID-19 küresel salgını döneminde bu çok daha önemli. En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine karşı olan savaşın gerilemesine izin veremeyiz. Hep birlikte, her biçimiyle çocuk işçiliğinin bitmesi için çalışabiliriz.”

Evrensel onaylama, “Güvende çocuklar ve güvenli çocukluklarla dolu bir dünya hayal ediyorum;… Her çocuğun çocuk olma özgürlüğünün tadını çıkardığı bir dünya hayal ediyorum” diyen Nobel Barış Ödülü sahibi Kailash Satyarthi’nin hayalinin gerçekleşmesi yönünde yeni bir somut adım oldu.

ILO’nun tahminlerine göre, 73 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere 152 milyon çocuk işçi var. Çocuk işçilerin yüzde yetmişi tarımda çalışıyor ve çoğunlukla yoksulluk ve ebeveynlerin insana yakışır iş bulmamaları nedeniyle çalışmak zorunda kalıyorlar.

© bobthemagicdragon
182 sayılı Sözleşme, kölelik, zorla çalıştırma ve insan ticaretinin içinde bulunduğu en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılması için çağrıda bulunuyor. Çocukların silahlı çatışma, fuhuş, pornografi ve uyuşturucu ticareti gibi yasadışı faaliyet ve tehlikeli işlerde kullanılmasını yasaklıyor.

182 sayılı Sözleşme, ILO’nun sekiz Temel Sözleşmesinden biridir. Bu sözleşmeler, çocuk işçiliğinin kaldırılması, zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması, işe ilişkin ayrımcılığın kaldırılması ve sendika özgürlüğü ve toplu pazarlık haklarını kapsıyor. Bu ilkeler, 1998 tarihli ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nde de vurgulanıyor.

1919’da ILO’nun kuruluşundan bu yana, çocuk işçiliği esas kaygılardan biri oldu. Örgüt’ün ilk direktörü Albert Thomas çocuk işçiliğini “çocukluğun istismar edilmesi kötülüğün ta kendisidir, insan kalbi için en dayanılmazı…” olarak betimlemiş ve “Sosyal mevzuattaki ciddi çalışmalar her zaman çocukların korunması ile başlar.” vurgusunda bulunmuştur.

Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, ILO’nun en büyük kalkınma işbirliği programlarından birisi olan, beş kıtada 100’den fazla ülkeyi destekleyen Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC+)”nın odağında yer alıyor.

182 sayılı Sözleşme ve 138 sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi’nin onaylanma oranlarının artması ve buna bağlı olarak ülkelerin etkili kanun ve politikalar benimsemeleri sayesinde, çocuk işçiliği ve en kötü biçimlerinin yaygınlığı 2000 ve 2016 yılları arasında yaklaşık yüzde 40 azaldı.

Bununla birlikte, kaydedilen ilerleme son yıllarda, özellikle en küçük yaş grupları (5-11) arasında ve bazı coğrafi bölgelerde yavaşladı. COVID-19 küresel salgınıyla beraber, yıllar boyunca kaydedilen ilerlemenin tersine dönmesi konusunda ciddi bir risk var; uygun önlemler alınmazsa, 20 yıl sonra ilk kez çocuk işçiliği artabilecek.

Hedef 8.7 “2025 yılına kadar her türlü çocuk işçiliğine son vermek”, 2015 yılında BM Üye Devletleri tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda yer alıyor. 182 sayılı Sözleşme’nin evrensel olarak onaylanması tüm ILO üye devletlerinin her çocuğun, her yerde çocuk işçiliğinden ve en kötü biçimlerinden uzak olmasını sağlama iradesini gösteriyor.

Büyük bir dönüm noktası olan bu başarı, ortaklarıyla işbirliği halinde ILO’nun öncülük edeceği, sorun hakkında farkındalığı ve ilerleme hızını artırma amacının güdüleceği “2021 Dünya Çocuk İşçiliğini Ortadan Kaldırma Yılı”nın başlangıcından yalnızca birkaç ay önce geldi.

182 sayılı kanunla ilgili soru cevap için lütfen tıklayınız.