2020 Dünya Gençlik Becerileri Günü

COVID-19 Döneminde ve Sonrasında Dayanıklı Gençlik için Beceriler

2020 Dünya Gençlik Becerileri Günü’nde, COVID-19 küresel salgınının beceri gelişimi üzerindeki etkileri değerlendirildi ve gençlerin ekonomik krizle nasıl mücadele ettikleri] araştırıldı. Konuşmaların odağı, krizin yarattığı değişim karşısında ve genel olarak çalışma yaşamında gençlerin daha dayanaklı olmasına yardım etmek oldu.

© Kivanc Ozvardar / ILO
Her yıl 15 Temmuz’da kutlanan Dünya Gençlik Becerileri Günü, gençleri insana yakışır istihdam ve girişimcilik için becerilerle donatmanın önemini vurguluyor.

Bu yılki Dünya Gençlik Becerileri Günü, eşi benzeri görülmemiş küresel bir kriz ortamına denk geldi ve gençlerin özellikle COVID-19 küresel salgınından ağır darbe alan sektörlerde karşı karşıya oldukları istihdam ve girişimcilik zorlukları karşısında dayanıklılıklarının artırılmasına yardım etmek gerektiğini vurguluyor.

Bu sektörler, diğerlerinin yanı sıra, toptan ve perakende ticaret, imalat, gayrimenkul, idari faaliyetler, konaklama ve yiyecek hizmetlerini içeriyor. Bu nesil için daha iyi bir çalışma yaşamı geleceği inşa etmek için, kısa vadeli önlemler alınırken uzun vadeli vizyonun sürekli akılda tutulması gerekiyor. Bu özellikle beceri geliştirme sistemlerinin, küresel salgının yarattığı değişimlere ve bu krizin genel olarak çalışma yaşamındaki değişim üzerindeki uzun vadeli etkisine adapte olmasına yardım etmeyi içeriyor.

Bu çerçevede, 15 Temmuz günü 14.00-16.00 GMT saatlerinde bir sanal etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Portekiz ve Sri Lanka’nın Birleşmiş Milletler Nezdinde Daimi Temsilcilikleri’nin öncülüğünde, UNESCO, ILO, Genel Sekreter’in Gençlik Özel Temsilciliği’nin işbirliğiyle düzenlendi. Etkinliğin amacı, COVID-19 küresel salgını nedeniyle gençlerin karşılaştığı durumu değerlendirmek, krizde dünyanın her köşesinde gençlerin gösterdiği dayanıklılık ve yenilik örneklerini kutlamak, beceri geliştirmenin kısa vadede ekonomik toparlanmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya geçişte hep karşımızda duran acil ihtiyaçların karşılanmasına nasıl yardım edebileceği üzerinde düşünmekti.

Etkinlikte ayrıca, ILO Genel Direktörü Guy Ryder ILO Kaliteli Çıraklık Araç Seti, Uygulayıcılar için Cilt II’yi tanıttı ve beceri uyuşmazlığını ele alacak yenilikçi yaklaşımlar bulmaya yönelik küresel bir yarışma olan ILO Beceri Sorunlarına Yenilikçi Çözümler Yarışması’nı kazananı duyurdu.

Sanal kutlamada gençler, Üye Devlet temsilcileri, Teknik ve Mesleki Eğitim (MTE) kurumları, kamu ve özel sektörü, işçiler, politika belirleyiciler ve kalkınma ortakları bir araya geldi.

1nci ILO Beceri Sorunlarına Yenilikçi Çözümler Yarışması’nı Kazanan Açıklandı

Birinci ILO Beceri Sorunlarına Yenilikçi Çözümler Yarışması’nı, Zimbabve Ev İşçileri Derneği’nin bir inisiyatifi olan Ev İşçileri Merkezi kazandı.

Yarışmayı kazanan kuruluş, 50.000 ABD Doları hibe ve projenin uygulanmasına yardım etmek üzere teknik destek ve mentörlük sağlamayı hedefleyen “yenilik laboratuvarı”na altı ay üyelik kazandı.

Ev İşçileri Merkezi, hem yüzyüze hem de çevrimiçi eğitim kursları yoluyla, Zimbabve’de ev işçilerinin becerilerini yükseltmek üzere bir eğitim tesisi kurmayı önermişti.

Duyuru, Dünya Gençlik Becerileri Günü’nü kutlamalarında ILO Genel Direktörü Guy Ryder tarafından yapıldı. Bu yılki tema olarak “COVID-19 Döneminde ve Sonrasında Dayanıklı Gençlik için Beceriler” benimsendi.

“Dünyanın her köşesinden gelen çok sayıda önerinin arasından öne çıkmayı başaran Zimbabve Ev İşçileri Derneği’ni (DWAZ) yürekten kutluyorum” dedi ILO Beceri ve İstihdam Edilebilirlik Şube Müdürü Srinivas Reddy. “DWAZ, 2017’de Zimbabve’de kurulan, üyeliğe dayalı ev işçileri ağıdır ve STK’dır. Ev işçilerini güçlendirmek ve insana yakışır erişime sahip olmalarını sağlamak için öğretim, eğitim, savunuculuk ve psiko-sosyal destek sağlıyor.”

Yarışmayı kazanan projeye ek olarak, yarı finale kalan 10 proje de (her bölgeden iki) ILO Beceri Yenilikçileri Ağı üyeliği kazandı. Bu ağ, beceri geliştirme alanında fikir ve deneyimleri paylaşmak ve yeniliği teşvik etmek üzere yenilikçi girişimcileri, hükümetleri, işçi ve işveren örgütlerini, TME kurumlarını, akademisyenleri ve kalkınma uygulamacılarını bir araya getiriyor.

ILO Beceri Sorunlarına Yenilikçi Çözümler Yarışması’na 96 ülkeden 473 öneri geldi. Çok geniş katılımcı yelpazesinde TME kurumları, işçi örgütleri, yeni kurulan işletmeler, STK’lar, araştırma kurumları ve gençler yer aldı.