Şiddet ve Taciz Sözleşmesi

ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Haziran 2021’de yürürlüğe girecek

Uruguay’ın ardından Fiji’nin de onaylaması üzerine, 190 sayılı Sözleşme bir yıl içinde yürürlüğe girecek

Haberler | 25 Haziran 2020 Perşembe
Guy Ryder ve Büyükelçi Nazhat Shameem Khan
Cenevre (ILO Haber) – Uruguay’ın 12 Haziran’da onaylamasından sonra Fiji, ILO 2019 tarihli ve 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni onaylayan ikinci ülke oldu. İkinci onayın ardından, Sözleşme 25 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Birleşmiş Milletler ve Cenevre’deki Diğer Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Fiji Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nazhat Shameem Khan, onay belgesini, sanal bir törenle ILO Genel Direktörü Guy Ryder’a iletti.

“Bu onay, Fiji Anayasası’nda güvence altına alındığı gibi, Hükümetimizin eşitliğe olan adanmışlığını ifade ediyor; ve onay aynı zamanda, Fiji’nin İnsan Hakları Konseyi’nde üye olmasıyla da uyumlu bir eylemdir. 190 sayılı Sözleşme’nin onaylanması, Fiji’nin uluslararası standartlar ve iyi uygulamalara adanmışlıkta öncü olma isteğini gösteriyor” dedi Büyükelçi Khan.

Bu Sözleşme, günümüzün çalışma yaşamındaki gerçek zorlukların ele alınması için zamanında hazırlanan, uygulanabilirliği oldukça yüksek bir belgedir… Sözleşme, ayrımcılığın tüm kaynaklarının bileşkesini içeriyor, dolayısıyla birçok çalışanın yaşamındaki gerçekleri kapsıyor."

Büyükelçi Nazhat Shameem Khan
Büyükelçi sözlerini “Bu Sözleşme, günümüzün çalışma yaşamında şiddet, taciz ve korkutma gibi gerçek zorlukların ele alınması için zamanında hazırlanan, uygulanabilirliği oldukça yüksek bir belgedir. Sözleşme’nin kapsayıcılığına özellikle dikkat çekmek isteriz. Çalışma yaşamında, kadınlar dahil, zorbalık ve tacize maruz kalan herkesi korumayı ve güçlendirmeyi hedefliyor. Sözleşme, ayrımcılığın tüm kaynaklarının bileşkesini içeriyor, dolayısıyla birçok çalışanın yaşamındaki gerçekleri kapsıyor” diyerek sürdürdü.

Haziran 2019 tarihindeki Uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul edilen 190 sayılı Sözleşme, dönüm noktası oluşturan bir belgedir ve çalışma yaşamında şiddet ve tacizi ele alan ilk uluslararası çalışma standardıdır. Eşlik eden 206 sayılı Tavsiye Kararı’yla birlikte, onur ve saygı üzerine kurulu bir çalışma yaşamı geleceğini şekillendirmek için ortak eylem çerçevesi ve benzersiz bir fırsat sağlamaktadır. Sözleşme, herkesin şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma ortamına hakkı olduğunu teyid ediyor. Çalışma yaşamında, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet dahil olmak üzere, şiddet ve tacizin ilk kez ortaya konulan uluslararası tanımını içeriyor.

Sözleşme, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin “insan hakları ihlali veya istismar teşkil edebileceğini, şiddet ve tacizin fırsat eşitliğine yönelik bir tehdit olduğunu, kabul edilemez olduğunu ve insana yakışır işlerle bağdaşmadığını” kabul ediyor. Çalışma yaşamında “şiddet ve taciz”i; “fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel olan” davranış, uygulama veya tehditler olarak tanımlıyor.

Bu onay, insana yakışır iş koşullarının oluşturulması anlamında önemli bir adımdır. Bu yıkıcı küresel salgında görüldüğü üzere, kriz ve ekonomik güvencesizlik dönemlerinde, şiddet ve taciz riski artıyor."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
ILO Genel Direktörü Guy Ryder “Fiji Hükümeti’nin çalışma yaşamında taciz ve şiddetin tüm biçimleriyle mücadele taahhüdünü gösteren bu onay belgesini almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki, bu Sözleşme, Fiji Parlamentosu’nun 28 Mayıs 2020 tarihli oturumunda oybirliğiyle onaylanmıştır,” dedi

Ryder “Bu onay, özellikle tüm dünyanın küresel salgına karşı mücadele ettiği ve düze çıkmaya çabaladığı bu benzeri görülmemiş dönemde, insana yakışır iş koşullarının oluşturulması anlamında önemli bir adımdır. Bu yıkıcı küresel salgında görüldüğü üzere, kriz ve ekonomik güvencesizlik dönemlerinde, şiddet ve taciz riski artıyor. Şiddet ve taciz hiçbir zaman kabul edilemez; 190 sayılı Sözleşme’nin, gerek esenlik gerekse kriz zamanında oynayacağı kritik rol vardır. İnsan odaklı mücadele önlemleri ve düze çıkış için ve şiddet ve tacizden arınmış çalışma yaşamı için, 190 sayılı Sözleşme açık ve uygulanabilir yol haritası sağlıyor” şeklinde sözlerini tamamladı.

Fiji ayrıca, 1981 tarihli ve 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol’ü de (P.155) onayladı; böylece Protokol’ü onaylayan 13. ülke oldu.

Protokol, iş sağlığı ve güvenliğinde ilerleme kaydedilmesi bakımından, güvenilir istatistiksel verilerin önemini kabul ediyor. Özellikle, Fiji tarafından 2008 yılında onaylanan 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme’nin iş kazası ve meslek hastalıklarının kaydedilmesi ve bildirilmesi, ulusal istatistiklerin yayınlanmasına ilişkin hükümlerini güçlendiriyor. Bu iki belge ve 2006 tarihli ve 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi, önleme ve sürekli iyileştirmeye dayanan, kapsamlı ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin kurulması ve uygulanması için kapsamlı tasarım işlevi görüyor.