ILO, Türkiye'deki Suriyeli işçilerin işgücü piyasası durumu hakkında infografik yayınladı

TÜİK tarafından 2017 yılında yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi verilerine göre yapılan çalışma, Türkiye’deki Suriyeli işgücü sayısı ve özellikleri hakkında bilgi vermektedir.

Haberler | 23 Mart 2020 Pazartesi
ILO, 2017 yılında yapılan TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi’nden elde edilen verileri kullanarak Türkiye'deki Suriyeli işgücü piyasası durumu hakkında bir çalışma başlatmıştır.

Çalışma, 2017 yılı itibariyle çalışma çağındaki 2 milyon Suriyeli'den 930.000'inin işgücünün bir parçası olduğunu ve 813.000'inin büyük ölçüde kayıtdışı olarak istihdam edildiğini ortaya koymaktadır.

Suriyelilerin istihdam edildiği ilk üç sektör/endüstri şöyle sıralanmaktadır: (1) hazır giyim endüstrisi, (2) ticaret ve konaklama ve (3) diğer imalat. Ayrıca, Suriyeli işçilerin İstanbul yanı sıra Türkiye’nin güneydoğusunda yoğunlaştıkları anlaşılmaktadır. Çoğu işçi uzun saatler çalışmak zorun kalmakta (işçilerin %75'i, yasal haftalık çalışma süresi olan 45 saatten daha fazla çalışmaktadır) ve asgari ücretin altında ücret almaktadırlar. Suriyeli kadınlar ise, erkek meslektaşlarından yaklaşık %20 daha az ve asgari ücretin yaklaşık %25’i kadar düşük ücret almaktadırlar.

Kayıt dışı istihdam, çalışanları sadece Türk İş Kanunu tarafından korunmaktan mahrum etmekle kalmamakta, aynı zamanda özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde makro ekonomik etkiler göstermektedir.