Genç İstihdamında Küresel Trendler 2020

Gençliğin işlerden ve eğitimden dışlanmışlığı artıyor

ILO’nun yeni raporuna göre, otomasyon, mesleki eğitimin çoğunlukla dar alana odaklanması ve niteliklerine uygun işlerin bulunmayışı nedeniyle, gençler işgücü piyasasında belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

Haberler | 09 Mart 2020 Pazartesi

CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni raporuna göre, “Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Yetiştirmede” (NEİY) olan gençlerin sayısı artıyor; genç kadınların etkilenme olasılığı ise genç erkeklerin iki katından fazla.

Rapor’a göre, çalışmakta olan gençlerin (15-24 yaş grubu), otomasyon nedeniyle işlerini kaybetme riski daha yaşlı olanlardan daha yüksek; ve mesleki eğitim almış olanlar özellikle kırılgan durumda.

Rapor, “Mesleki eğitimle verilen mesleğe özgü becerilerin, genel eğitim becerilerine göre daha hızlı biçimde eskidiğini ortaya koyuyor” diyor. Mesleki eğitim programlarının dijital ekonominin değişen gereklerine cevap verecek şekilde revize ve modernize edilmesi çağrısı yapıyor.

Yeni yayınlanan Genç İstihdamında Küresel Trendler 2020: Teknoloji ve İşlerin Geleceği (GET Youth 2020) başlıklı rapor, 2017 yılında yayınlanan GET Youth raporundan bu yana, NEİY statüsünde artış olduğunu gösteriyor. 2016 yılında NEİY olarak tasnif edilen gençlerin sayısı 259 milyon iken, 2019 yılında 267 milyona yükseldi ve 2021 yılında ise 273 milyon olacağı tahmin ediliyor. Yüzdesel olarak 2015’te gençlerin yüzde 21,7’si NEİY iken, 2020’de bu oran yüzde 22,4’e yükselmiş durumda. Bu trendler, uluslararası toplum tarafından konulan, 2020 itibarıyla NEİY oranını önemli ölçüde azaltma hedefine ulaşılamayacağını gösteriyor.

Bu gençler için yeterli sayıda iş yaratılmıyor […] Teknoloji, iklim değişikliği, eşitsizlik ve demografyanın neden olduğu zorluklarla başa çıkmak istiyorsak, bu yetenekleri veya eğitime yapılan bu yatırımı heba etmeyi göze alamayız."

Sukti Dasgupta, ILO İstihdam Politika Departmanı, İstihdam ve İşgücü Piyasası Politikaları Şube Müdürü
Dünya nüfusunun halihazırda 1,3 milyarı gençlerden oluşuyor; gençlerin de 267 milyonu NEİY olarak sınıflandırılıyor. Bu kitlenin üçte ikisi, diğer ifadeyle 181 milyonu, ise genç kadınlar.

Dünyada birçok genç eğitimden ve işgücü piyasasından uzaklaşıyor; bu da onların uzun vadede imkanlarını azaltabilir, aynı zamanda ülkelerinin sosyal ve ekonomik gelişimini baltalayabilir” diyor. ILO İstihdam Politikaları Departmanı Direktörü Sangheon Lee. “Ancak, niçin NEİY olduklarının nedenleri çok büyük farklılıklar gösteriyor. Burada zorlu görev, bu gençlere erişmek için gereken esnek yaklaşım ile etki yaratacak güçlü politikalar ve eylemleri dengelemektir. Herkese uyan tek beden yaklaşımı işe yaramayacaktır.”

GET Youth 2020 raporuna göre, otomasyonun, yükseköğrenim mezunlarının çalıştığı işlerin yerini alması ihtimali daha düşük. Ancak, onların karşı karşıya olduğu başka sorunlar var; çünkü, işgücünde yükseköğrenime sahip gençlerin sayısı, piyasanın yükseköğrenim mezunu talebini aşıyor, ve dolayısıyla yükseköğrenim mezunlarına ödenen ücretleri düşürüyor.

“Bu gençler için yeterli sayıda iş yaratılmıyor; bu da, milyonlarca gencin potansiyelinden yeterince yararlanılmıyor” diyor ILO İstihdam Politika Departmanı, İstihdam ve İşgücü Piyasası Politikaları Şube Müdürü Sukti Dasgupta. “Teknoloji, iklim değişikliği, eşitsizlik ve demografyanın neden olduğu zorluklarla başa çıkmak istiyorsak, bu yetenekleri veya eğitime yapılan bu yatırımı heba etmeyi göze alamayız. Hükümetler, işçiler ve işverenler arasındaki diyalog mekanizmalarından yararlanarak tasarlanacak entegre politika çerçeveleri ve ihtiyaca cevap veren eğitim sistemlerine ihtiyacımız var.