Türkiye’nin İlk Kadın İstihdamı Eylem Planı’nı Hazırlayan Ulusal Teknik Ekip Etkin İzleme İçin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından İsveç finansal desteğiyle yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesinin ilk fazı kapsamında hazırlanan ve kadın istihdamına odaklanan Türkiye’nin ilk Eylem Planı’nın etkin biçimde izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak üzere Ulusal Teknik Ekip (UTE) projenin ikinci fazındaki ilk toplantısını 14 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi.

Haberler | 24 Ocak 2020 Cuma

2. Fazda Eylem Planı’nın Etkin Biçimde İzlenmesi ve Uygulanması Hedefleniyor

Türkiye’de insana yakışır iş koşulları içinde çalışan kadınların sayısını artırmak amacıyla 2019-2022 döneminde ILO-İŞKUR tarafından İsveç Hükümetinin mali desteğiyle yürütülen projenin ikinci fazı olan “Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında Eylem Planının etkin ve sürdürülebilir olarak izlenmesinin ve yürütülmesinin sağlanması planlanıyor. 

Bu amaçla yapılan toplantıda UTE’nin 2020-2022 döneminde yapacağı faaliyetlere ilişkin çalışma planı ve takvimi ile izlenecek yol haritasının genel çerçevesi belirlendi. 

Eylem Planı ile Politika Düzeyinde ve Farkındalık Anlamında Önemli Sonuçlar Elde Edildi

Eylem Planı, kadın istihdamının arttırılması için kadınlara mesleki beceriler kazandırılması ve kadınların işe yönlendirilmesinin yanısıra kadınların işgücü piyasasına erişim olanaklarının arttırılmasına yönelik iki temel hedef çerçevesinde eylem önerilerinde bulunuyor.

Çeşitli kamu kurum/kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcilerinden oluşan UTE tarafından sosyal diyalog anlayışı ile hazırlanan Kadın İstihdamı Eylem Planı; ILO ve İŞKUR tarafından İsveç desteğiyle yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Projesi Faz I (2013-2018) kapsamında İŞKUR’un kadın eksenli istihdam politikalarının desteklenmesi, kadınların insana yakışır iş fırsatlarına erişiminin sağlanması ve İŞKUR tarafından uygulanması amacıyla hazırlandı.

Projenin Birinci Faz’ında politika düzeyinde ve ayrıca Türkiye'de kadın istihdamının güçlendirilmesini desteklemesi amacıyla kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve çalışma koşulları konusunda farkındalık yaratma bakımından önemli sonuçlar elde edildi.

Toplantıda Yol Haritası Belirlendi

Toplantıda ILO Türkiye Ofisi Kıdemlı Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı projeye ve Ulusal Teknik Ekip’in 2013-2018 döneminde yaptığı faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.
 
İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı Uğur Tunç ise projenin yeni fazında gerek projenin gerekse Eylem Planı’nın izlenmesi ve uygulanması anlamında İŞKUR olarak gerekli tüm desteği vereceklerini ifade etti. Ayrıca Ulusal Teknik Ekip’in önceki projede olduğu gibi bu fazda da oldukça verimli faaliyetler yürüteceğine inacının tam olduğunu vurguladı.

ILO Türkiye Ofisi İstihdam ve Girişimcilik Yöneticisi Tuba Burcu Şenel ise 2020-2022 döneminde Eylem Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.
 

Ulusal Teknik Ekip için Sonuç Odaklı İzleme Eğitimleri Düzenlenecek

Proje kapsamında, UTE’ye 2020 yılının ilk yarısında sonuç odaklı izleme eğitimlerinin verilmesi ve eğitimlerin sonunda da İŞKUR’un onayına sunulmak üzere taslak izleme çerçevesinin oluşturulması planlanıyor. Toplantıda bu amaçla porje danışmanı Dr. Gökçe Bayrakçeken Tüzel’in moderatörlüğünde düzenlenecek eğitimlerin ihtiyaç analizini yapmak üzere bir oturum da gerçekleştirildi.