Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Olarak Ulusal ve Yerel Paydaşlar Buluştu

Ulusal ve yerel paydaşların katılım ve katkılarıyla mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik 2019 yılı fındık hasat sezonu faaliyetleri, ilgili politikaların etkin uygulanması çerçevesinde tartışıldı.

Haberler | 19 Aralık 2019 Perşembe
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”* kapsamında 2019 fındık hasat döneminde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirmek ve ilgili politikalar bağlamında karşılaşılan güçlükleri, etkili ve sürdürülebilir çalışmaları tartışmak üzere 26 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da paydaş çalıştayı gerçekleştirildi.

Ulusal ve yerel paydaşların yer aldığı çalıştayda, 2019 yılı proje faaliyetlerinin yanı sıra mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadeleye çerçevesinde ulusal politikalar, e-metip sistemi ve güncel çalışmalar sunuldu. Ardından, Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimine İlişkin 2016/5 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi ile Mevsimlik Tarım İşçilerine İlişkin 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde mevcut çalışmalar ele alınarak görüş ve öneriler paylaşıldı. Son oturumda ise, Yasal Boşluk analizi ve Yerel Durum değerlendirmesi çalışmasının ilk bulguları katılımcılarla paylaşılarak yorum ve geri bildirimler alındı.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, paydaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ilgili politikalar çerçevesinde gerçekleştirilen 2019 hasat sezonu faaliyetlerinin değerlendirileceği ve proje çerçevesinde yapılan Yasal Boşluk Analizi çalışması sonuçlarının paylaşılacağı toplantıda yerel paydaşların yanı sıra Proje Yönlendirme Komitesi üyelerinin yer almasının faydalı olacağını ifade etti. Özcan, proje ile geliştirilen müdahale modelini genişletme ve yaygınlaştırmanın yanı sıra yerel ve ulusal ortaklıklar maarifetiyle sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

81 ilde Çocuk İşçiliği Mücadele Birimleri kurulduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile işbirliğinde çalıştıklarını, “Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP)” pilot illerinin ulusal kaynak ile desteklendiğini belirtti. Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak Uluslararası Çalışma Örgütü ile ortak çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Önder, 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların başlayacağını dile getirdi.

Toplantıda, Proje Yönlendirme Komitesi üyesi kamu kurum kuruluşları, sosyal taraflar ve akademi temsilcilerinin yanı sıra projenin hedef illeri olan Ordu, Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa’dan mülki idare amirleri ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri temsilcileri yer aldılar.

*Proje, 2012 yılında ILO ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu ilinde başlatıldı. Başarıyla tamamlanan ilk dönemin ardından 2015 yılı itibarıyla Batı Karadeniz Bölgesinde Düzce ve Sakarya ve mevsimlik tarım işçisi göçü veren Şanlıurfa illerini de kapsayacak şekilde genişletilen proje, 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı. Projenin genel hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)’nda yer alan çerçeve doğrultusunda mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Çocukların en kötü biçimlerdeki işlerden çekilmesi ve risk altındaki çocukların çalışma yaşamına girmesinin önlenmesi için ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.