Çalışma Yaşamına Katılmak İsteyen Kadınların Desteklenmesini Amaçlayan ILO-İŞKUR Projesinde Yol Haritası Belirlendi

Haberler | 29 Kasım 2019 Cuma
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından çalışma yaşamına katılmak isteyen kadınların desteklenmesi ve kadınların insana yakışır iş koşullarında çalışan kadınların sayısının artırılması amacıyla Ocak 2019’da başlayan proje kapsamında kurulan Proje İzleme Komitesi 2020 yılında yapılacak faaliyetlere ilişkin yol haritasını çizdi.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansal desteği ile ILO ve İŞKUR tarafından 2019-2022 döneminde yürütülecek olan “Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında Proje İzleme Komitesi, 28 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da ilk toplantısını gerçekleştirdi.

ILO yetkilileri, İŞKUR Genel Müdürlüğü yetkilileri ve proje illerindeki İŞKUR Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerindeki proje sorumlularından oluşan Komite’nin ilk toplantısında 2019 yılında başlayan ve 2020 yılında yürütülmesi planlanan faaliyetlerle ilgili Komite’ye bilgi verildi ve Komite üyelerinin görüşleri doğrultusunda 2020 yılı Faaliyet Planına son şekli verildi.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Malin Stawe’nin açılış konuşması yaptığı toplantıda ILO’dan Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı katılımcılara proje hakkında bilgi verirken ILO Türkiye Ofisi’nden İstihdam ve Girişimcilik Yöneticisi Tuba Burcu Şenel de önümüzdeki dönemdeki faaliyetlere ilişkin Komite’yi bilgilendirdi.

Komite’nin önemine dikkat çeken ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan “Kamu politikalarının şekillendirilmesi ve uygulanmasından sorumlu bu Komite’nin, Türkiye’nin küresel düzeyde kadın-erkek eşitliği konusundaki hedeflere ulaşabilmesi için öncü bir rolü olduğuna inanıyorum” dedi.

“Bu mekanizmanın tüm süreçlerde il müdürlüklerinin de katkısını artıracağına, ILO ve İŞKUR arasındaki güçlü ve sonuç üretken işbirliğini bir adım daha ileri taşıyacağına inanıyorum,” şeklinde konuşan Özcan ILO Türkiye Ofsi olarak Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın istihdamının desteklenmesi için her türlü teknik desteği sağlamaya, projelerimizi ortaklarımızın güçlü desteği uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise Türkiye’nin, 2007 - 2018 yılları arasında kadın işgücü sayısını yaklaşık 4,5 milyon kişi, kadın istihdamını ise yaklaşık 3,5 milyon kişi artırarak OECD’ye üye ülkeler arasında ABD ve Meksika’dan sonra 3. sırada yer aldığını belirtti.

Uzunkaya ayrıca İŞKUR olarak kadının işgücüne katılması ve istihdam edilmesi hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ettiklerini ve sadece niceliksel bir artışı kendilerine yeterli görmediklerini, kadınların daha nitelikli ve insana yakışır işlere erişimi noktasında da gerekli çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Uzunkaya “Sayın Direktör nezdinde her zaman önemli bir paydaş olarak gördüğümüz ve projenin hazırlık süreçlerini yoğun bir şekilde birlikte yürüttüğümüz ILO Türkiye ekibine; finansal destekleri ile ülkemizde yenilikçi uygulamaların hayata geçmesine destek veren SIDA’ya ve değerli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum,” dedi.

Toplantıda konuşan İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Malin Stawe ise, güçlü, rekabetçi ve dayanıklı bir piyasa ekonomisinin yaratılmasının, kadının isgücüne katılımını sağlayacak koşulların olusturulmasını gerektirdiğni ifade ederek “Bu da, cinsiyet rolleriyle ve cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmeyi gerektirir,” dedi.

“Bu nedenle, bu proje ile yenilikçi yaklaşımlarla kadınların güçlenmesini sağlamak suretiyle Türkiye’yi desteklemeyi amaçlıyoruz.”

Yeni Proje İle Projenin İlk Fazında Elde Edilen Kazanımların İleriye Taşınması Hedefleniyor

ILO Türkiye Ofisi’nin “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler-İkinci Faz Programı” kapsamında önceki dönemin devamı niteliğinde yürütülecek olan yeni proje ile ilk fazda elde edilen kazanımların ileriye taşınması hedefleniyor.

Ankara, İstanbul, Konya, Bursa, Kocaeli ve İzmir’de uygulanacak olan “Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimlerinin Desteklenmesi” Projesi nihai olarak insana yakışır iş koşullarında çalışan kadınların sayısının artırılmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında, ilk fazda hazırlanan “Ulusal ve Yerel Kadın İstihdamı Eylem Planları”nın güncellenmesi, uygulanması ve izlenmesinin yanısıra kadın istihdamını destekleyen istihdam hizmetlerinin ve Aktif İşgücü Piyasası Programlarının geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanıyor.

İlgili faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve hedeflere işbirliği ve koordinasyon içinde ulaşılması amacıyla ILO Türkiye Ofisi ile İŞKUR arasında 17 Eylül 2019 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştı.

İlk Fazda Türkiye’nin ilk Kadın İstihdamı Eylem Planı Hazırlanmıştı

2013-2018 yılları arasında yürütülen projenin ilk fazında politika düzeyinde Türkiye’nin ilk Kadın İstihdamı Eylem Planı kabul edilmiş; proje illerinde Yerel Eylem Planları hazırlanmış; kadın istihdamının güçlendirilmesini desteklemek amacıyla, kadınların insana yakışır iş fırsatlarına erişiminin sağlanmasının yanısıra kadın-erkek eşitliği ve çalışma koşulları konusunda farkındalık yaratmaya yönelik olarak önemli sonuçlar elde edilmişti.