ILO Küresel İş Dünyası ve Engelliler Ağı

Engelli bireyler çalışma yaşamının geleceğine katılmak için yeni yol haritasına ihtiyaç duyuyor

Yeni bir rapora göre, engelli bireyler, çalışma yaşamını etkileyen değişikliklerin nimetlerinden yararlanmada ilave zorluklarla karşı karşıya kalacaklar. Rapor, daha eşitlikçi bir çalışma yaşamı geleceği yaratacak yol haritasının ana hatlarını da ortaya koyuyor.

Haberler | 21 Kasım 2019 Perşembe
© Mitchell Maher / IFPRI
CENEVRE (ILO Haber) – Yeni bir rapora göre, engelli bireylerin yeni çalışma yaşamını biçimlendiren ana trendlerden faydalanabilmeleri için beş temel hedefe ulaşılması gerekiyor.

Dünyada bir milyar engelli bireyin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu bireyler, halihazırda çalışma yaşamına katılmalarını engelleyen ve kendilerini daha büyük yoksulluk ve sosyal dışlanma riskine maruz bırakan zorluklarla karşı karşıyalar. Sekiz coğrafi bölgede, çalışma çağındaki engelli bireylerin ortalama %36’sı istihdam ediliyor, genel nüfusta ise bu oran %60.

Tüketim açısından bakıldığında, engelli bireyler yıllık 1,2 trilyon ABD Dolarının üzerinde harcanabilir gelire sahip. Araştırmaya göre, toplumlar yaşlandıkça, bu mal ve hizmet pazarının büyümesi bekleniyor.

Çalışma yaşamının geleceğini engelli bireyleri kapsar hale getirmek, adlı yayını ILO Küresel İş Dünyası ve Engelliler Ağı, Fundación ONCE ve KPMG İspanya hazırladı. Bu ortak çalışma, Avrupa Engellilik Merkezi çerçevesinde yapıldı.

Rapor, yeni mega-trendlerin, çalışma yaşamını yeniden biçimlendirdiğini ve önemli zorlukları beraberinde getirse de yaşam ve çalışma kalitesini iyileştirme potansiyeli taşıdığını söylüyor. Bu trendler teknoloji, beceri, kültürel değişim, demografik değişim ve iklim değişikliğiyle ilgili. Rapor, engelli bireyler de dahil tüm dezavantajlı grupların, bu dönüşümlerin meyvesini toplayabilmeleri için yeni yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu da ortaya koyuyor.

Rapora göre, “bu trendlerin sonuçları henüz net değil fakat eşitsizliğin artması ve bunun engelli bireyler gibi toplumun daha dezavantajlı kesimleri üzerindeki etkileri endişe kaynağı,… ve giderek büyüyen bir stratejik risk”.

Raporu hazırlayanlar, engelli bireylerin çalışma yaşamının geleceğine dahil edilebilmesi için ulaşılması gereken beş temel hedefi şu şekilde ortaya koyuyor:
  1. Yeni istihdam biçimleri ve çalışma ilişkileri, engelli bireylerin kapsanması boyutunu kesinlikle dikkate almalı;
  2. Beceri gelişimi ve yaşam boyu öğrenme kapsayıcı olmalı;
  3. Yeni altyapı, ürün ve hizmetlerin Evrensel Tasarım ilkelerine uygun (yani herkes tarafından erişilebilir, anlaşılabilir ve kullanılabilir) olmalı;
  4. Yardımcı teknolojiler uygun fiyatlı olmalı ve bulunabilmeli; ve
  5. Engelli bireylerin, ekonominin büyüyen ve gelişen alanlarına dahil edilmesi için daha fazla önleme ihtiyaç var.
Bunun yanında sosyal koruma sistemleri, engelli bireyleri de kapsayacak bir çalışma yaşamı geleceği yaratılabilmesi için önem taşıyan tamamlayıcı unsurlar.

Söz konusu rapor, Haziran 2019’da ILO üyesi devletler tarafından kabul edilen Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’nde ana hatlarıyla ortaya konulan “iş yaşamının geleceğine insan odaklı yaklaşım çağrısı”nda, engelli bireylere eşit fırsatlar sunulması ve eşit muamelede bulunulması ihtiyacının açıkça ortaya konduğuna işaret ediyor.

“Yararları hakkında kanıtlar artıyor olsa da, çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarına engellileri dahil eden işletme sayısı yeterli değil” diyor ILO Toplumsal Cinsiyet, Eşitlik ve Çeşitlilik Şube Müdürü Shauna Olney. “Günümüzde engelli bireylerin diğer bireylere kıyasla korunmasız istihdamla karşı karşıya olması ve daha az ücret almasının daha muhtemel olduğunu biliyoruz. Herkesi kapsayan bir çalışma yaşamının geleceği hedefimize ulaşacaksak, bu yol haritasında belirtilen ilkeleri acilen benimsememiz gerekiyor.”