Çocuk İşçiliği

Küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği ve insan ticareti, önemli bir sorun olmaya devam ediyor

Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, modern kölelik ve insan ticaretiyle mücadele için İttifak 8.7 ortaklığının üyeleri ILO, OECD, IOM ve UNICEF tarafından hazırlanan raporda, küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticaretine ilişkin yeni tahminler ortaya konuldu.

Haberler | 12 Kasım 2019 Salı
ILO
CENEVRE (Haber) – Yeni yayımlanan rapora göre, küresel tedarik zincirlerindeki çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticaretinin önemli bir kısmı, hammadde çıkarma ve tarım gibi alt kademelerdeki faaliyetlerde meydana geliyor; özenli inceleme, görünürlük ve izlenebilirliği zorlaştırıyor.

Küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticaretini sona erdirmek” başlıklı rapor, küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği ve insan ticareti hakkında bugüne kadar ilk kez yapılan tahminleri ortaya koyuyor.

Küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği oranı bölgeler arasında farklılık gösteriyor:
  • %26, Doğu ve Güneydoğu Asya;
  • %22, Latin Amerika ve Karayipler;
  • %12, Orta ve Güney Amerika;
  • %12, Sahraaltı Afrika;
  • %9, Kuzey Afrika ve Batı Asya.
“Satın aldığımız mal ve hizmetler dünyanın birçok ülkesinden gelen girdilerden oluşuyor; işleniyor, birleştiriliyor, ambalajlanıyor, taşınıyor ve başka ülkelerde ve pazarlarda tüketiliyor” diyor ILO Genel Direktörü Guy Ryder. “Bu rapor, tedarik zincirlerinde yaşanan temel çalışma haklarının ihlaliyle mücadele için etkili eylemlerin acilen gerekli olduğunu gösteriyor.”

Rapor, hükümetler ve işletmelerin daha çok çaba sarfedebileceği birkaç temel alanı ortaya koyuyor.

Rapor, mevzuat, uygulama ve adalete erişim alanındaki boşlukların (ki bunlar kanunlara uymaktan kaçınma alanı yaratıyor) ele alınması ve işletmelerin sorumlu biçimde davranmaları için çerçeve kurulmasında devlete düşen kritik rolün altını çiziyor. Ayrıca, mal ve hizmet üreticisi, işletme sahibi, kredi/borç veren olarak yürüttüğü faaliyetlere özenli incelemeyi entegre etmek suretiyle nasıl örnek olabileceğini de inceliyor.

Paris Barış Forumu’nda konuşan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria: “Çeşitli ekonomik ve çevresel bağlamlarda kullanılan OECD metodolojisine dayanan bulgular, işletmelerin kendi faaliyetlerinde ve tedarik zincirlerinde insan haklarına riayet etmelerini sağlamak için hükümetlerin daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Sorumlu işletmeciliği mümkün kılan iklimin yaratılması açısından, hükümetlerin alması gereken önlemlerin başında özenli inceleme olmalı” dedi.

Rapor bir yandan da, özellikle risklerin en yüksek olduğu, kayıtdışı ekonomide faaliyet gösteren küresel tedarik zincirlerinin yukarı yönde ve dışarıdan alım yapılan kesimlerinde çocuk ve aile yoksulluğunu da içeren kök nedenler üzerine odaklanan daha geniş kapsamlı önleyici bir yaklaşım ortaya koyuyor.

IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, “Bu sonuçlar açıkça ortaya koymuştur ki, hammadde çıkarımı ve tarım gibi faaliyetlerle uğraşan ve diğer sektörlere girdi sağlayan aktörleri de içerecek biçimde, müşteriyle yüz yüze olan tedarikçilerin ötesine el atılmadıkça, küresel tedarik zincirlerinde insan ticaretiyle mücadele çabaları yetersiz kalacaktır” dedi.

İş dünyası bakımından rapor, tedarik zincirinin tümünü kapsayan özenli inceleme yaklaşımına duyulan ihtiyacı vurguluyor.

Özenli incelemeyi eşsiz kılan şudur: Hem işletmenin halihazır uygulamalarının üzerine inşa edilir ve uyarlanır, hem de tedarik zinciri bağlamında, örneğin zincir genelinde çare getiren, nispeten yeni süreçleri devreye alır. Daha da önemlisi, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticaretine yönelik etkili özenli inceleme önleyicidir; zararın ağırlık ve olasılığına göre orantılı tutulur ve önceliklendirilir; ve işletmenin risk yönetim ve karar mekanizmasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Tahminler, toplam tahmini çocuk işçi sayısına ilişkin veriler ile ülkeler içindeki ve sınırı aşan ticari akış ve değer zincirlerine ilişkin veriler birleştirilerek elde edildi. İnsan ticaretine ilişkin tahminler de aynı şekilde elde edildi.

“Çocuk işçiliği, çocuğun bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimi üzerinde yaşam boyu sürecek olumsuz etkiler yaratabiliyor, onları oyun oynama ve öğrenim görme imkanından yoksun bırakıyor” diyor UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore.

“Çocukları işçiliğe iten, yoksulluk ve şiddet gibi, kök nedenleri ele almamız gerekiyor. Ayrıca, ailelerin alternatif gelir kaynaklarına sahip olmalarını, çocukların kaliteli eğitim ve koruyucu hizmetlere erişebilmelerini sağlayacak somut çözümlere de ihtiyacımız var.”

Rapor, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları’nın küresel tedarik zincirlerinde temel çalışma haklarının ihlaline ilişkin bir değerlendirme istemesi üzerine hazırlandı. Rapor, bu insan hakları ihlallerinin nedenlerine, ve bunları ele almada hükümetler, işletmeler ve sosyal ortaklar için önceliklere ilişkin eşsiz bir kurumlararası perspektif getiriyor. Rapor, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanmıştır.

İttifak 8.7’nin raporu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) kapsamında Hedef 8.7’nin başarılmasına yönelik eylemleri hızlandırma çabalarının bir parçası olarak küresel düzeydeyayınlanacak. Hedef 8.7, tüm hükümetlere 2025 yılına kadar çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi, 2030 yılına kadar zorla çalıştırma, modern kölelik ve insan ticaretini sona erdirecek etkili önlemlerin getirilmesi çağrısı yapıyor.

Raporun metodolojisine ilişkin doküman da kısa süre içinde yayınlanacak.

Daha fazla bilgi için:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO): ILO İletişim ve Halkla İlişkiler Departmanı +4122/799-7912, newsroom@ilo.org

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD): Juliet Lawal, OECD Sorumlu İşletmecilik Merkezi at +331/4524-9740, Juliet.LAWAL@oecd.org

Uluslararası Göç Örgütü (IOM): Safa Msehli, Basın ve İletişim Bölümü +4179/403-5526, smsehli@iom.int

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF): Sohini Roychowdhury +4122/909-5439, +4179/533-5264, sroychowdhury@unicef.org