ILO ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü GKS Suriyelilerin İstihdamı Konusunda Koordinasyon Çalıştayı Düzenledi

Çalıştayda, Suriyelilerin istihdam edilmesi konusundaki yasal düzenlemeler yerel paydaşlara tanıtılıyor ve yerelde karşılaşılan sorunlar tartışılıyor.

Haberler | 13 Kasım 2019 Çarşamba
ANTALYA - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin istihdamı konusunda iki günlük bir koordinasyon çalıştayı düzenliyor.

Antalya’da düzenlenen tematik çalıştayda Suriyelilerin istihdam edilmesi konusundaki yasal düzenlemeler yerel paydaşlara tanıtılıyor ve yerelde karşılaşılan sorunlar tartışılıyor. Çalıştay, merkezi ve yerel düzeyde, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında etkin kurumların bir araya getirilmesi, tecrübelerin paylaşılması ve yasal mevzuat ile yerel uygulamalar arasındaki eşgüdümün geliştirilmesini amaçlıyor.

Programa dair bilgi veren ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay: “Geçici koruma altındaki Suriyelilerin işgücü piyasasına erişimleri geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen yasal ve idari düzenlemeler doğrultusunda yönetiliyor. Bu yasal düzenlemelerin yerel paydaşlara tanıtılması ve yerelde uygulamada karşılaşılan sorunların tartışılması çok önemli. Bu doğrultuda, Adana, Bursa, Hatay ve Konya’dan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları üyeleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilgili merkez birimlerini davet ederek verimli tartışmaların yapılacağı bir platform oluşturmayı hedefledik” şeklinde konuştu.
Çalıştay, ILO Türkiye Ofisinin yürüttüğü projelerden biri olan “Hayata Fırsat Projesi” kapsamında düzenleniyor. Tam adı, "Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi” olan Proje, ILO tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Belirli faaliyetleri Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yürütülen Proje ile, Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesi hedefleniyor.