İnsana yakışır işe götüren yöntemleri teşvik etmek

Haberler | 18 Ekim 2019 Cuma
Bu rapor, gelir desteği ve AİPP’ler birleştirildiğinde, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde insana yakışır işe erişimi kısıtlayan önemli engellerin nasıl aşılabildiğini analiz ediyor. Rapor ilk olarak, entegre yaklaşımın muhtemel yararlarının daha iyi anlaşılması için kavramsal çerçeveyi ortaya koyuyor; ardından geniş ölçekte görgül analizlerden elde edilen bulguları sunuyor.

Yenilikçi bir ülke haritalaması, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde, zaten işgücü piyasası politikalarının en önemli unsurları olan çeşitli AİPP türleri ile gelir desteği önlemlerinin birçok biçimde birleştirildiğini gösteriyor. Yazın taraması ve küresel makroekonometrik araştırma ise, bir arada uygulandıklarında gelir desteği ile AİPP’lerin nasıl daha iyi sonuçlar yarattığını ortaya koyuyor; ancak farklı politika bileşkelerinin farklı sonuçlara yol açabileceğini de gösteriyor. Bu içgörüleri tamamlayacak biçimde, AİPP’leri ve gelir desteğini kendilerine özgü biçimlerde birleştirmiş olan Morityus ve Uruguay’da iki programın etki değerlendirmesinden elde edilen kanıtlar göz önüne seriliyor.