SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi Seminerleri Gerçekleşti

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) uygulayıcı ortağı olduğu “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen temel yaşam becerileri ve mesleki eğitim kurslarını tamamlayan faydalanıcıların katılımıyla Türkiye’de iş yaşamı ve temel haklara dair seminerler GESOB etkinlik salonunda 9 – 17 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

Haberler | 20 Eylül 2019 Cuma
Proje faydalanıcısı kadınların Türkiye’de çalışma yaşamı, iş yasaları, çalışan kadınların hakları, iş yaşamında cinsiyet eşitliği, iş güvenliği ve sağlığı gibi çalışma yaşamanın temel unsurları üzerinden bilgilerini artırmayı hedefleyen seminerlere ambalaj paketleme, bilgisayar operatörlüğü ve kuaförlük kurslarından 41 Suriyeli, 2 Afganistanlı ve 39 T.C. vatandaşı toplam 82 kadın katıldı. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen seminerler 7 başlık altında uzman kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla iki ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilmekte.

Çalışma İzinleri

9 Eylül 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından uzman Fatih Volkan Yamaner’in katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma sağlanan yabancıların iş piyasasına erişimine ilişkin yasal prosedür hakkında bilgi verilirken proje faydalanıcısı kadınların çalışma yaşamına girişte karşılaştıkları sorunlara ilişkin soruları yanıtlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın güncel çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapılan seminerde, katılımcıların çalışma izinlerine ilişkin soruları yanıtlandı.

Sosyal Güvenlik Hakları

Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Sosyal Güvenlik Denetmeni Mehmet Aliko’nun katılımıyla 10 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen seminerde, yabancı uyruklu çalışanların çalışma izni almalarıyla birlikte doğan sigortalılık durumu üzerine bilgi aktarıldı. Seminerde sigortalı olmanın getirdiği haklar, özellikle de kadınların sosyal güvenlik sistemi içerisindeki hakları, hamilelik, doğum, evlilik hallerinde doğan hakları üzerine bilgi verildi. Seminerde ayrıca Açık Kapı, ALO 170 ve Beyaz Masa gibi şikayet hatlarının işlevi üzerine bilgilendirme yapıldı.

İŞKUR Aktif İş Gücü Programları

11 Eylül 2019 tarihinde Gaziantep İŞKUR’dan İş ve Meslek Danışmanının katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, proje faydalanıcısı kadınlara İŞKUR’un görev ve faaliyetleri, sunduğu kurs ve etkinlik olanakları hakkında bilgi verildi. İŞKUR’un mevcut projeleri, aktif ve pasif işgücü programları, İŞKUR’un devam eden projelerinden faydalanma koşulları üzerine de bilgilerin aktarıldığı seminerde, faydalanıcıların Gaziantep İŞKUR’a nasıl ulaşabilecekleri de harita üzerinden paylaşıldı. İŞKUR online sisteminden İŞKUR’a kayıt olma aşamalarının uygulamalı olarak gösterildiği seminerde, iş yaşamına katılmak isteyen ve iş arayışı içerisinde bulunan 76 proje faydalanıcısı kadının İŞKUR kayıtları yapılarak iş arama süreçleri resmi olarak başlatılmış oldu.

İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği

12 Eylül 2019’da psikolog Zehra Tosun’un katılımıyla gerçekleştirilen seminerde proje faydalanıcısı kadınlara kendilerinde en beğendikleri yön, ilgi alanları, güçlü yanları ve çalışma yaşamına katılmak isteyip istemediklerine dair sorular soruldu. Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet rollerinin gelişimi, cinsiyete dayalı işbölümü, cinsiyete dayalı ayrımcılık, çalışma yaşamında cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ekonomik şiddet, kız çocukların eğitimi, çocuk yaşta evlilikler ile çalışma yaşamı arasındaki ilişkiye ve kadınlar arası dayanışmanın önemine değinilerek seminer tamamlandı.

Türkiye’de Kooperatifçilik

Ticaret Bakanlığı uzmanı Melike Davaslı Okçu katılımıyla ve 40 Suriyeli, 13 TC vatandaşı ve 2 Afganistanlı toplamda 55 kadının katılımıyla 13 Eylülde gerçekleştirilen seminerde kooperatiflerin faaliyet alanları, kuruluş işlemleri, çalışma ilkeleri hakkında bilgilerin sunulduğu seminerde, çalışmalarıyla öne çıkan kadın kooperatifleri hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Seminerde kooperatifçiliğin piyasada tek başına mücadele etmekten daha kolay olduğu ve beraber hareket etmenin avantajları olduğundan bahsedildi. Türkiye’de kadın kooperatiflerinin çalışmalarıyla ilgili kısa videoların da izletildiği seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı. Seminerin tamamlanmasının ardından Melike Topçu GastroFest kapsamında açılan SADA Kaın Kooperatifi standını ziyaret ederek kooperatif üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

16 Eylül 2019’da iş güvenliği ve sağlığı uzmanı Burcu Ünal’ın katılımıyla gerçekleştirilen seminerde İSG ile ilgili kanun ve İş Kanunu başta olmak üzere işveren ve çalışan yükümlülük ve hakları, 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, Güvenlik Kültürü, Risk Değerlendirmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri ile Ergonomi konu başlıklarında katılımcılara bilgi aktarıldı. Seminerde ayrıca NAPO’nun güvenlik sağlık işaretleri konusundaki videosu “NAPO in Best Signs Story ” gösterilerek katılımcıların aldıkları eğitimler ve meslekleri özelinde karşılaşabilecekleri mesleki riskler (ayakkabı el montajcılığı – kimyasal riskler, bilgisayar işletmenliği- ergonomik riskler vb.) konusunda kısaca bilgi aktarıldı. İş kazaları yaşanması halinde yapılması gerekenler ve başvurulacak kurumlar hakkında katılıcımların bilgilendirildiği seminer, katılımcıların İSG konusunda kendilerinin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

Rol Model Semineri

Çalışma yaşamında yer alan başarılı iş kadınlarını proje faydalanıcılarıyla buluşturmayı hedefleyen rol model semineri, 17 Eylül 2019 tarihinde Gaziantep Belediyesi İl Meclis üyesi Ayşe Temur’u konuk etti. 2 çocuk annesi olan Temur, Teymur Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de gerçekleştirmekte. Ayşe Teymur, iş yaşamından belediye meclis üyeleği ve kent konseyi üyeliğine uzanan hayatını katılımcılarla paylaşırken kadınların karar mekanizmalarında yer almalarının hem kendilerine hem ailelerine sağladığı özgüven ve değişimi vurguladı. Teymur ayrıca kadınların yerel yönetimlerde aktif rol oynamasının toplumsal gelişime sağladığı faydaları da deneyimleri üzerinden katılımcılarla paylaştı.