Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

BM Genel Sekreteri, İklim Zirvesi’nde yeni istihdam girişimini ilan etti; ülkeleri katılmaya çağırdı

Girişim, insanların işlerinin ve esenliğinin karbonsuz ekonomiye geçişin merkezinde olmasını sağlamak için bir yol haritası sunuyor.

Basın açıklaması | Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, New York | 18 Eylül 2019 Çarşamba
©Cia Pak / UN Photo
NEW YORK (ILO Haber) —Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, insana yakışır iş yaratma ve geçim kaynaklarını korumanın ülkelerin iklim eylemini güçlendirme çabalarının merkezinde olmasını sağlamayı amaçlayan yeni bir girişim başlattı ve ülkeleri bu girişime katılmaya çağırdı.

Yeni “İstihdam İçin İklim Eylemi” girişimi New York’taki BM Genel Merkezi’nde 23 Eylül Pazartesi günü Genel Sekreter’in 2019 İklim Zirvesi’nde sunulacak.

Girişim, Uluslararası Çalışma Örgütü ile İspanya ve Peru’nun eş başkanlık ettiği Zirvenin Sosyal ve Siyasi Yönlendiriciler Eylem Alanı’nın diğer üyeleri ile birlikte, İklim Zirvesi tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir.

Girişim, insanların işlerinin ve esenliğinin karbonsuz ekonomiye geçişin merkezinde olmasını sağlamak için bir yol haritası sunuyor.

Yaklaşık 1,2 milyar iş, veya diğer bir deyişle, dünya istihdamının %40'ı sağlıklı ve istikrarlı bir çevreye doğrudan bağlı. Ölüme yürüyen bir gezegende işler işler sürdürülemez"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Sayın Guterres, “Bugün -Uluslararası Çalışma Örgütü ile ortakları İspanya ve Peru ile birlikte- iş yaratma ve geçim kaynaklarını korumayı ulusal iklim eylem planlarının merkezine koyacak bir girişim olan İstihdam İçin İklim Eylemi’ni başlatıyoruz” dedi.

“Yaklaşık 1,2 milyar iş, veya diğer bir deyişle, dünya istihdamının %40'ı sağlıklı ve istikrarlı bir çevreye doğrudan bağlı. Başarısız bir gezegende iş dünyası başarılı olamaz. Ölüme yürüyen bir gezegende işler işler sürdürülemez” diye ekledi.

“Tüm hükümetler, işletmeler ve insanların bu çabaya katılmalarına ihtiyacımız var; böylelikle, iklim eylemini hızlandırabilelim.”

Yeni girişim, ülkeleri insana yakışır iş ve ayrıca yeşil işler yaratarak adil geçişe yönelik ulusal planlarını oluşturmaya çağırıyor ve bu planlara dahil edilmek üzere aşağıdakileri içeren özel önlemleri belirliyor:
  • İklim eyleminin istihdam, sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi
  • Beceri geliştirme ve yükseltme önlemlerinin uygulanması
  • Çalışanları ve kırılgan grupları korumak için yenilikçi sosyal koruma politikalarının tasarlanması
  • Teknoloji ve bilginin gelişmekte olan ülkelere aktarımının ve inovasyon ile sorumlu yatırımın artırılması
  • İşletmelerin, özellikle KOBİ'lerin, düşük karbonlu üretim süreçlerini benimsemelerini sağlamak için elverişli bir iş ortamının teşvik edilmesi
  • İşletmelerin çevresel olarak sürdürülebilir ürün ve hizmet üretimine geçişini desteklemek ve teşvik etmek için ekonomik politika ve teşviklerin oluşturulması
  • Dönüştürücü ve sürdürülebilir değişime yönelik fikir birliği sağlamak için kapsayıcı sosyal diyalog mekanizmalarının oluşturulması.

Üçlü fikir birliği yoluyla kabul edilen ILO Adil Geçiş Rehberi, ülkelerin yararlanabileceği düşük karbonlu ekonomilere geçişe rehberlik etmek için bir çerçeve sunuyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, enerji üretimini ve kullanımını yeşilleştirmeye yönelik önlemler, 2030 yılına kadar yaklaşık net 24 milyon iş yaratacak.

Emisyonlar rekor seviyelere yükseldiği ve küresel sıcaklıklar artmaya devam ettiği için, İklim Zirvesi emisyonları azaltacak ve iklim dayanıklılığı oluşturacak eylemleri harekete geçirmeyi amaçlıyor. Zirve, iklim eylemini desteklemek için tüm hükümetler, işletmeler ve insanların katılabileceği somut girişimler başlatacak.

23 Eylül tarihinde BM İklim Zirvesi’ne katılacak olan ILO Genel Direktörü Guy Ryder, “Çalışma yaşamındaki aktörler -hükümetler, işverenler ve işçiler- sürdürülebilir işletmeleri teşvik ederek ve herkes için insana yakışır işler yaratarak şimdiki ve gelecek nesiller için çevreyi koruyan, yoksulluğu ortadan kaldıran ve sosyal adaleti teşvik eden yeni çalışma biçimlerinin geliştirilmesinde kilit rol oynuyor” dedi.

Girişimin uygulanmasına, B-Ekibi, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, ve Uluslararası İşveren Örgütü dahil olmak üzere, Sosyal ve Siyasi Yönlendiriciler Eylem Alanı'ndaki diğer ortakların desteğiyle, ILO öncülük edecek.

Girişime herhangi bir noktada katılmak - Zirve sonrası da dahil olmak üzere - veya daha fazla bilgi edinmek isteyen ülkeler spdcast@un.org ile iletişim kurabilir.

Basın iletişim:

  • ILO Haber Ekibi newsroom@ilo.org veya +4122/799-7697
  • Hayley Moller, İklim Zirvesi İletişim Ekibi +1 (415) 233-1140