SADA Kadın Kooperatifi Kapasite Geliştirme Eğitimlerine Devam Ediyor

Haberler | 28 Ağustos 2019 Çarşamba
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) uygulayıcı ortağı olduğu “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında kuruluşu desteklenen SADA Kadın Kooperatifi üyelerine yönelik kapasite geliştirme eğitimlerine Genç-İşi Kooperatif ile devam ediyor. 22-23 Ağustos 2019 tarihinde 50 kooperatif üyesi kadının katılımıyla gerçekleştirilen eğitim dizisinin ilkinde kooperatif üyeleri üç grup halinde çalışmaya dahil oldular.

SADA Kadın Kooperatif Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen ilk grup eğitimde kooperatif yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun görev ve sorumlulukları konuşuldu, kooperatif ana sözleşmesi yeniden incelendi. Eğitimde ayrıca kooperatif genel kurullarının önemi ve rolü üzerinden interaktif çalışmalar yapıldı. Genel Kurulun içi yolcu dolu bir otobüse benzetildiği çalışmada, otobüsün sürücüsü kooperatif yönetim kurulu, muavin ise denetim kurulu olarak tarif edilirken otobüste bulunan yolcular genel kurulu oluşturan heyet olarak aktarıldı. Genel Kurulun otobüsün gideceği yönü belirlediğinin altının çizildiği çalışmada yönetim kurulunun genel kurulun belirlediği yöne doğru gitmekle sorumlu olduğu, muavin olan denetim kurulunun ise yönetim kurulunun doğru yönde gidip gitmediğini denetlemekle yükümlü olduğu belirtildi.

Tekstil ve sayacılık atölyesinde yer alan kooperatif üyeleriyle gerçekleştirilen ikinci grup eğitimde ise rekabet ve dayanışma kavramları üzerinden çeşitli çalışmalar yapılarak kooperatifçilik üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Mutfak atölyesi kooperatif üyeleriyle gerçekleştirilen eğitim çalışmasında ise yine rekabet ve dayanışma kavramları üzerinden kooperatif çalışmaları incelendi. Eğitim semineri, kooperatif ve şirket arasındaki farkların katılımcıların katılımıyla çeşitli örnekler üzerinden incelenmesi ile tamamlandı.