SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi Seminerleri Gerçekleşti

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) uygulayıcı ortağı olduğu “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında kurulan SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen temel yaşam becerileri ve mesleki eğitim kurslarını tamamlayan faydalanıcıların katılımıyla Türkiye’de iş yaşamı ve temel haklara dair seminerler GESOB etkinlik salonunda 29 Temmuz – 6 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

Haberler | 26 Ağustos 2019 Pazartesi
Proje faydalanıcısı kadınların Türkiye’de çalışma yaşamı, iş yasaları, çalışan kadınların hakları, iş yaşamında cinsiyet eşitliği ve iş güvenliği ve sağlığı gibi çalışma yaşamanın temel unsurları üzerinden bilgilerini artırmayı hedefleyen seminerlere Türkçe A1, bilgisayar operatörlüğü ve temel makyaj kursları, ambalaj paketleme kursları ile sayacılık atölyesinden 84 Suriyeli, 5 Afganistanlı ve 45 T.C. vatandaşı toplam 134 kadın katıldı. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen seminerler 7 başlık altında uzman kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla iki ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilmekte.

Çalışma İzinleri

29 Temmuz 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından uzman Aylin Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma sağlanan yabancıların iş piyasasına erişimine ilişkin yasal prosedür hakkında bilgi verilirken proje faydalanıcısı kadınların çalışma yaşamına girişte karşılaştıkları sorunlar üzerine sorunları yanıtlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın güncel çalışmaları hakkında da katılımcılara bilgilendirme yapılan seminerde, katılımcıların çalışma izinlerine ilişkin soruları yanıtlandı.

Sosyal Güvenlik Hakları

Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Sosyal Güvenlik Denetmeni Mehmet Aliko’nun katılımıyla 29 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen seminerde, yabancı uyruklu çalışanların çalışma izni almalarıyla birlikte doğan sigortalılık durumu üzerine bilgi aktarıldı. Seminerde sigortalı olmanın getirdiği haklar özellikle de kadınların sosyal güvenlik sistemi içerisindeki hakları, hamilelik, doğum, evlilik hallerinde doğan hakları üzerine bilgi sunuldu. Seminerde ayrıca Açık Kapı, ALO 170 ve Beyaz Masa gibi şikayet hatlarının işlevi üzerine bilgilendirme yapıldı.

İŞKUR Aktif İş Gücü Programları

31 Temmuz 2019 tarihinde Gaziantep İŞKUR’dan İş ve Meslek Danışmanı Engin Güngördü’nün katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, proje faydalanıcısı kadınlara İŞKUR’un görev ve faaliyetleri, sunduğu kurs ve etkinlik olanakları hakkında bilgi verildi. İŞKUR’un mevcut projeleri, aktif ve pasif işgücü programları, İŞKUR’un devam eden projelerinden faydalanma koşulları üzerine de bilgilerin aktarıldığı seminerde, faydalanıcıların Gaziantep İŞKUR’a nasıl ulaşabilecekleri de harita üzerinden paylaşıldı. İŞKUR online sisteminden İŞKUR’a kayıt olma aşamalarının uygulamalı olarak gösterildiği seminerde, iş yaşamına katılmak isteyen ve iş arayışı içerisinde bulunan 76 proje faydalanıcısı kadının İŞKUR kayıtları yapılarak iş arama süreçleri resmi olarak başlatılmış oldu.

Rol Model Semineri

Çalışma yaşamında yer alan başarılı iş kadınlarını proje faydalanıcılarıyla buluşturmayı hedefleyen rol model semineri, 1 Ağustos 2019 tarihinde Gaziantep Şehitkamil ilçesinin Kayaönü Mahallesi eski muhtarı Hatice Hançerli’yi konuk etti. 6 çocuk annesi, ilkokul mezunu olan Hançerli, eğitim hayatına dışarıdan tamamlama mücadelesini, muhtarlık adayı olma kararını ve bir dönem gerçekleştirdiği muhtarlık görevindeki deneyimlerini fotoğraflar eşliğinde katılımcılarla paylaştı. “Kadın isterse bir eliyle beşiği, diğer eliyle dünyayı sallar” diyen Hatice Hançerli, kadınların yerel yönetimlerde olmasının önemini vurgularken katılımcıların sorularını yanıtladı.

Türkiye’de Kooperatifçilik

SADA Kadın Kooperatifinin kuruluş çalışmalarının tamamlanmasıyla birlike proje faydalanıcılarına kooperatifçilik hakkında bilgilendirme yapmak üzere başlatılan seminere Ticaret Bakanlığı uzmanı Melike Davaslı Okçu katıldı. 2 Ağustos’da gerçekleştirilen seminerde kooperatiflerin faaliyet alanları, kuruluş işlemleri, çalışma ilkeleri hakkında bilgilerin sunulduğu seminerde çalışmalarıyla öne çıkan kadın kooperatifleri hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Seminerde kooperatifçiliğin piyasada tek başına mücadele etmekten daha kolay olduğu ve beraber hareket etmenin avantajları olduğundan bahsedildi. Türkiye’de kadın kooperatiflerinin çalışmalarıyla ilgili kısa videoların da izletildiği seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

5 Ağusots 2019’da iş güvenliği ve sağlığı uzmanı Burcu Ünal’ın katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, İSG ile ilgili kanun ve İş Kanunu başta olmak üzere işveren ve çalışan yükümlülük ve hakları, 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, Güvenlik Kültürü, Risk Değerlendirmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri ile Ergonomi konu başlıklarında katılımcılara bilgi aktarıldı. Seminerde ayrıca NAPO’nun güvenlik sağlık işaretleri konusundaki videosu “NAPO in Best Signs Story” gösterilerek katılımcıların aldıkları eğitimler ve meslekleri özelinde karşılaşabilecekleri mesleki riskler (ayakkabı el montajcılığı – kimyasal riskler, bilgisayar işletmenliği- ergonomik riskler vb.) konusunda kısaca bilgi aktarıldı. İş kazaları yaşanması halinde yapılması gerekenler ve başvurulacak kurumlar hakkında katılıcımların bilgilendirildiği seminer, katılımcıların İSG konusunda kendilerinin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği

6 Ağustos 2019’da psikolog Zehra Tosun’un katılımıyla gerçekleştirilen seminerde proje faydalanıcısı kadınlara kendilerinde en beğendikleri yön, ilgi alanları, güçlü yanları ve çalışma yaşamına katılmak isteyip istemediklerine dair sorular soruldu. Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet rollerinin gelişimi, cinsiyete dayalı işbölümü, cinsiyete dayalı ayrımcılık, çalışma yaşamında cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ekonomik şiddet, kız çocukların eğitimi, çocuk yaşta evlilikler ile çalışma yaşamı arasındaki ilişkiye ve kadınlar arası dayanışmanın önemine değinilerek seminer tamamlandı.