Uluslararası Çalışma Konferansı’nın tarihi Yüzüncüyıl Oturumu, ILO Genel Direktörü’nün açılış konuşmasıyla başladı

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 108. Oturumu, 10-21 Haziran tarihlerinde Cenevre’de yapılıyor. Dünyanın her yerinden 6.000 delegenin bir araya geldiği bu yılki oturumda, çalışma yaşamının geleceğinde bizi bekleyen zorluklara çözümler aranacak, ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kuruluşunun yüzüncü yılı kutlanacak. “Dünya Emek Parlamentosu” olarak bilinen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Yüzüncüyıl Oturumu, Cenevre’de ILO Genel Direktörü’nün açılış konuşmasıyla başladı.

Haberler | 10 Haziran 2019 Pazartesi
CENEVRE (ILO Haber) – ILO Genel Direktörü Guy Ryder, çalışma yaşamının 100 yılda gördüğü “en büyük ve dönüştürücü” değişikliklerle karşı karşıya olduğunu, Uluslararası Çalışma Konferansı (ILC) delegelerini bu “dönüm noktası”nı aşmak için sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Ryder, Cenevre’de ILC’nin Yüzüncüyıl açılış oturumunda, ILO’nun 187 üyesi devletinden hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan 6.000 delegeye hitap etti.

Genel Direktör konuşmasında “çağımızın belirsizlik ve güvencesizlikleri, sosyal adaletin gerçekleştirilmesinin istikrar ve barış için vazgeçilmez olduğunu, insana yakışır işlere erişimin insan esenliğinin artırılmasında hayati önem taşıdığını vurguluyor” dedi.

Yüzüncüyıl Oturumu’nun çalışma yaşamının ve ILO’nun geleceğine adandığını vurgulayan Genel Direktör sözlerini, “bu mesele, insanların acil yanıt ve eyleme ihtiyaç duydukları ve bunu sağlamaya yönelik kolektif kapasitemizin sorgulandığı bir zamanda, insanlar için en önemli olan sorunları ele almaya ilişkindir. Öyle bir zaman ki, insanlar kendi yaşamlarının kontrolünü bizzat ele alma ihtiyacını hissediyorlar” şeklinde sürdürdü.

“Gerçek şu ki, çalışma yaşamının geleceği, bizim kararlarımız, seçimlerimiz, bunları ısrarla uygulama kapasitemiz, işbirliği yapma isteğimiz, ve insana yakışır iş, sosyal adalet ve barışı sürekli geliştirmek suretiyle istediğimiz çalışma yaşamına gerçekleştirme isteğimizin ürünü olacaktır.”

Ryder, ILO’nun eşsiz sürekliliğinin üç şeye bağlı olduğunu söyledi: Sosyal adalet görevi, üçlü yapısı ve “sürekli uyum sağlama ve değişimin getirdiği zorluklardan kaçmak yerine onlarla yüzleşme kapasitesi”dir.

Konferans’ta, İsviçre Federal Meclis Üyesi Alain Berset de konuştu. Berset, ILO’nun görevini tarihte en iddialı uluslararası toplumsal sözleşme olarak tanımladı ve ILO’nun temel değerleri olan sosyal adalet, sosyal örgütlenme ve küresel barışı inşayı İsviçre’nin de paylaştığını ifade etti. Çalışma koşullarında eşitsizliklerin giderek arttığı bir dönemde, ülkeler arasında ortak standartların konulmasına her zamankinden daha büyük ihtiyaç olduğunu, işte bu nedenle ILO’nun gelecekteki rolünün önemli olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı María Fernanda Espinosa Garcés de açılış oturumunda bir konuşma yaptı.

Espinosa Garcés, dünyanın büyük değişim ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu, milyonlarca insanın kayıtdışı ekonomide veya yoksulluk içinde çalıştığını, bunların da ILO’nun vizyon ve misyonunu sosyal adaleti gerçekleştirmede her zamankinden daha önemli kıldığını dile getirdi. Özellikle, teknolojinin üretken işler yaratma, kapsayıcılığı ve eğitimi destekleme, ayrımcılıkla mücadele potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Espinosa Garcés, çalışma yaşamının karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu, bunun hem adaletsiz hem de sürdürülemez bir durum yarattığını, ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin bulunmadığı bir çalışma yaşamı geleceğinin düşünülemeyeceğini söyledi.

ILC’nin 108. Oturumu olan iki hafta sürecek Konferans’ta 40’ı aşkın devlet ve hükümet başkanı konuşma yapacak. Hükümet, işçi ve işverenleri temsil eden 6.000 delege, Konferans’ta çalışma yaşamını dönüştüren değişimleri tartışacak ve çalışma yaşamının geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’nin kabulünü görüşecek. Delegeler ayrıca, işyerinde şiddet ve tacizi tartışarak, yeni bir uluslararası hukuk belgesini benimsemeyi müzakere edecek.


ILC’nin 108. Oturumu olan iki hafta sürecek Konferans’ta 40’ı aşkın devlet ve hükümet başkanı konuşma yapacak. Hükümet, işçi ve işverenleri temsil eden 6.000 delege, Konferans’ta çalışma yaşamını dönüştüren değişimleri tartışacak ve çalışma yaşamının geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’nin kabulünü görüşecek. Delegeler ayrıca, işyerinde şiddet ve tacizi tartışarak, yeni bir uluslararası hukuk belgesini benimsemeyi müzakere edecek.
 

Daha fazla bilgi için: https://iloblog.org/2019/06/06/the-centenary-international-labour-conference-what-to-expect/