SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi 4. Dönem Seminerleri Gerçekleşti

Haberler | 08 Nisan 2019 Pazartesi
UNWomen, ASAM ve ILO işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen temel yaşam becerileri ve mesleki eğitim kurslarını tamamlayan faydalanıcıların katılımıyla Türkiye’de iş yaşamı ve temel haklara dair seminerler GESOB Etkinlik salonunda 25 Mart- 3 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Proje faydalanıcısı kadınların Türkiye’de çalışma yaşamı, iş yasaları, çalışan kadınların hakları, iş yaşamında cinsiyet eşitliği ve iş güvenliği ve sağlığı gibi çalışma yaşamanın temel unsurları üzerinden bilgilerini artırmayı hedefleyen seminerlere Türkçe A1 ve A2, Bilgisayar Operatörlüğü, Temel Makyaj Eğitimi, Kuaförlük ve Ambalaj Paketleme, Sayacılık, tekstil ve mutfak atölyelerinden 129 Suriyeli, 5 Afganistanlı, 1 iranlı ve 38 T.C. vatandaşı toplam 173 kadın katıldı. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen seminerler 6 başlık altında uzman kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmekte. İki ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen seminer dizisine Türkiye’de Kooperatifçilik başlığının eklenmesiyle birlikte Ticaret Bakanlığı uzmanı Melike Davaslı Okçu 28 Mart’da proje faydalanıcısı kadınlarla biraraya gelerek kadın kooperatifleri üzerine bilgi paylaşımında bulundu.

Çalışma İzinleri

25 Mart 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanı Aylin Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma sağlanan yabancıların iş piyasasına erişimine ilişkin yasal prosedür hakkında bilgi verilirken proje faydalanıcısı kadınların çalışma yaşamına girişte karşılaştıkları sorunlar üzerine sorunları yanıtlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın güncel çalışmaları hakkında da katılımcılara bilgilendirme yapılan seminerde katılımcıların çalışma izinlerine ilişkin soruları yanıtlandı.

Sosyal Güvenlik Hakları

Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Sosyal Güvenlik Denetmeni Mehmet Aliko’nun katılımıyla 26 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen seminerde, yabancı uyruklu çalışanların çalışma izni almalarıyla birlikte doğan sigortalılık durumu üzerine bilgi aktarıldı. Seminerde sigortalı olmanın getirdiği haklar özellikle de kadınların sosyal güvenlik sistemi içerisindeki hakları, hamilelik, doğum, evlilik hallerinde doğan hakları üzerine bilgi sunuldu. Seminer katılımcısı kadınların eşlerinin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve sigortasız çalışma deneyimlerini aktardığı seminerde sigortalı çalışmanın önemine vurgu yapıldı.

İŞKUR Aktif İş Gücü Programları

27 Mart 2019 tarihinde Gaziantep İŞKUR’dan İş ve Meslek Danışmanı Engin Güngördü’nün katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, proje faydalanıcısı kadınlara İŞKUR’un görev ve faaliyetleri, sunduğu kurs ve etkinlik olanakları hakkında bilgi verildi. İŞKUR’un mevcut projeleri, projelerden faydalanma koşulları üzerine de bilgilerin aktarıldığı seminerde faydalanıcıların Gaziantep İŞKUR’a nasıl ulaşabilecekleri de harita üzerinden paylaşıldı. İŞKUR faaliyetleri kapsamında iş arama süreçleri üzerine de ayrıntılı bilgi aktarımı gerçekleştirildi. İŞKUR online sisteminden İŞKUR’a kayıt olma aşamalarının uygulamalı olarak gösterildiği seminerde iş yaşamına katılmak isteyen ve iş arayışı içerisinde bulunan 21 TC vatandaşı, 5 Afganistanlı ve 101 Suriyeli toplamda 127 proje faydalanıcısı kadının İŞKUR kayıtları yapılarak iş arama süreçleri resmi olarak başlatılmış oldu.

Türkiye’de Kooperatifçilik

SADA Kadın Kooperatifinin kuruluş çalışmalarının tamamlanmasıyla birlike proje faydalanıcılarına kooperatifçilik üzerine bilgilendirme yapmak üzere başlatılan seminere Ticaret Bakanlığı uzmanı Melike Davaslı Okçu katıldı. 28 Mart tarihinde gerçekleştirilen seminere kurslarını tamamlamış faydalanıcıalrın yanında eğitime devam eden sayacılık, yöresel gıda üretimi, tekstil, ambalaj paketleme atölyelerinden faydalanıcıların katılımıyla birlikte 241 kadın seminere katıldı. Türkiye’de kadın kooperatiflerinin çalışmalarıyla ilgili kısa bir videonun izlendiği seminerde Davaslı, kadın kooperatiflerinin Türkiye’de kadınların işgücü piyasalarına katılımlarını artıracak önemli bir olanak olduğunu iletti. Kooperatiflerin faaliyet alanları, kuruluş işlemleri, çalışma ilkeleri hakkında bilgilerin sunulduğu seminerde çalışmalarıyla öne çıkan kadın kooperatifleri hakkında da katılımcılara bilgi verildi. “Tek el alkışlamaz” diyerek SADA Kadın Kooperatifinin kurulma amacını açıklayan Suriyeli katılımcılar, kooperatifi kadınların dayanışma içinde birlikte üretim, birlikte paylaştıkları ortaklık olarak tarif ettiler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri


1 Nisan 2019 tarihinde iş güvenliği ve sağlığı uzmanı Burcu Ünal’ın katılımıyla gerçekleştirilen seminerde İSG ile ilgili kanun ve İş Kanunu başta olmak üzere işveren ve çalışan yükümlülük ve hakları, 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, Güvenlik Kültürü, Risk Değerlendirmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri ile Ergonomi konu başlıklarında sunum proje faydalanıcısı kadınlara bilgi aktarıldı. Özellikle proje kapsamında verilen meslek eğitimleri temelinde seminer katılımcılarının iş yaşamında dikkat etmesi gereken önlemlerin aktarıldığı seminerde, meslek hastalıkları, korunma yöntemleri, iş güvenliğini sağlayan ekipmanlar ve iş kazalarından korunma kapsamında işveren ve işçinin yasal yükümlülükleri üzerine katılımcılara bilgi de sunuldu.

İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği

2 Nisan 2019 tarihinde psikolog Zehra Tosun’un katılımıyla gerçekleştirilen seminerde proje faydalanıcısı kadınlara kendilerinde en beğendikleri yön, ilgi alanları, güçlü yanları ve SADA Kadın merkezindeki kurslara katıldıktan sonra hayatlarında nelerin değiştiğine dair bilgiler soruldu. Kadınların çalışmasının önündeki engellerin ele alındığı seminerde kadınların çalışmasına ilişkin olumsuz toplumsal algılar, aile baskısı, eviçi iş yükü, çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliği gibi sorunlara değinildi. Toplumsal cinsiyet rollerinin gelişimi, cinsiyete dayalı işbölümü ve ayrımcılık, kadına yönelik ekonomik şiddet konularının da değinildiği seminerde kız çocukların eğitiminin önemi ve çocuk yaşta evliliklere dair kız çocuklarının korunmasına da vurgu yapıldı.

Rol Model Semineri

Çalışma yaşamında yer alan başarılı iş kadınlarını proje faydalanıcılarıyla buluşturmayı hedefleyen rol model semineri, 3 Nisan 2019 tarihinde Gaziantep’te faaliyet gösteren Morjin Ev Yemekleri’nin işletmecisi Güler Erat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 3 kadın ile birlikte küçük bir lokantada ev yemekleri yapan Güler Erat, 16 yaşında çocuk işçisi olarak başladığı çalışma yaşamının bir lokanta işletmeciliğine uzanmasının öyküsünü katılımcılarla paylaştı. Bir yandan çalışıp bir yandan eğitimini tamamlayan Erat, yaşamın her alanında verdiği mücadelede kendisini inadı, başarma duygusu ve başkasına muhtaç olmama isteğinin temel olrak motive ettiğini belirtti. Erat’ın işyerinden fotoğraflarla süslenilen sunumda en çok dikkati çeken Güler Erat’ın 25 kiloluk çuvalları taşıması ve birlikte çalıştığı kadınların her işi ortaklaşa yapmaları oldu. Çalışma arkadaşlarının seminer katlımcılarına selamlarını ve iyi dileklerini ilettikleri kısa videolarda katılımcılarca coşkuyla karşılandı. İşyerinde hiç birşeyin çöpe gitmediğini anlatan Erat, yaşam döngüsünün önemli olduğunu bu sebeple işyerinde artan yemekleri tavuklara verilmek üzere köylere gönderdiklerini anlattı. Mutlaka yanınızda bir kadın olsun diyerek kadın dayanışmasının önemine de vurgu yapan Erat’ın hayat öyküsü duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Katılımcıların da kendi zorlu yaşamları ve inanarak yol almalarıyla değişen hayatlarından örnekleri paylaştığı seminerde bir katılımcılar Güler Eral’a siz umut duygusunu bize aşıladınız, hayatın bitmediğini mücadele edenlerin her zaman başarılı olduğunu gösterdiniz diyerek duygularını dile getirdiler. Bir kaıtlımcının savaştan geldikleri dönemde üzerlerinde ölü toprağı olduğunu SADA Kadın merkeziyle birlikte yeniden yaşadıklarını hissettiklerini anlatması ise katlımcıların alkışlarıyla karşılandı.

CARE Micro Kredi Proje Tanıtımı

SADA Kadın Merkezi faydalacılarının Gaziantep’te sürdürülen farklı projeler aracılığıyla da ekonomik güçlenmelerini ve iş yaşamına katılmalarını desteklemek amacıyla 3 Nisan’da CARE Türkiye ofisiyle proje faydalanıcısı kadınlar bir araya geldi. Proje kapsamında iş fikri olup da maddi yetersizlikten dolayı adım atamayan ve varolan işlerini geliştirmek isteyen kadınlara geri ödemeli 1000-1500 TL arasında mikro kredi verilmesi planlanıyor. CARE proje yetkilileri tarafından yapılan tanıtım sunumunun ardından kurulan kayıt masası üzerinden kadınlara hem bire bir bilgilendirme yapıldı hem de projeden faydalanmak isteyenlerin başvuruları alındı. Evde makyaj ve kuaförlük hizmeti veren kadınlar çalışmalarını geliştirecek malzemeler almak, kumaş alarak terzilik mesleğini geliştirmek, takı tasarımı yapanlar, ev yemeği yapıp satarak geçimini sağlayan kadınlar ise yeni malzeme alarak işlerini geliştirmek amacıyla projeye başvurdular. 15 kadının projeye başvurduğu tanıtım etkinliğinde kadınlara başvurularına devam edebilmeleri için el broşürleri dağıtıldı.