Sosyal Adalet

ILO Genel Direktörü Guy Ryder Dünya Sosyal Adalet Gününe İlişkin Açıklama Yaptı

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Dünya Sosyal Adalet Günü demecinde, insana yakışır işin sürdürülebilir kalkınma ve sosyal adaleti başarmanın anahtarı ve kalıcı barışın temeli olduğunu söyledi.

Haberler | 19 Şubat 2019 Salı
BM’nin bugün mesajı: “Barış ve kalkınma istiyorsak, sosyal adalet için çalışmalıyız.” Bu ilke üzerinde kurulan ILO’nun Genel Merkezi’nin temel taşına “si vis pacem, cole justitiam” (Barış istiyorsanız, adaleti sağlayın) sözü yazılıdır. ILO yüz yıldır, çalışma yaşamında sosyal adaleti gerçekleştirmek için çalışıyor.

“Teknoloji işler yarattı, yeni fırsatlar yarattı ve ağır işleri hafifletti; ancak, milyarlarca insan hala kayıtdışı ekonominin pençesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.”

Şüphesiz, büyük ekonomik ve sosyal ilerleme oldu. Ancak, bunun meyveleri eşit paylaşılmıyor. Birçok insan yoksulluktan kurtarıldı fakat yine yoksulluğa düşme tehlikesiyle yaşıyor. Teknoloji işler yarattı, yeni fırsatlar yarattı ve ağır işleri hafifletti; ancak, milyarlarca insan hala kayıtdışı ekonominin pençesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Birçok toplum, derin sosyal ve ekonomik fay hatlarıyla bölünmüş; insanlar savaş ve çatışmalarla yıkılmış durumda. Değişen çalışma yaşamında, kurulu ilişkiler, normlar ve standartlar sorgulanıyor; çalışma yaşamında temel hakların hala eksiksiz gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kalıcı barış ve istikrarın sürdürülebilir kalkınma ve sosyal adalet temelleri üzerine inşa edilmek zorunda olduğu, 1919 yılında ne kadar kesin ise, günümüzde de aynı şekilde tartışmasızdır. Hür iradeyle seçilen, hakkaniyet, güvenlik ve onurlu koşullarda yapılan iş -insana yakışır- her şeyin temelidir. Kadınlarımız, erkeklerimiz, ailelerimiz, toplumlarımız için daha aydınlık geleceğe giden yolu seçebiliriz.

“ILO, insana yakışır işin temel dayanağı olan haklar ve standartlar, insana yakışır işi destekleyen politikalar, işletmelerin insana yakışır işler yaratabileceği koşulların savunucusu olmaya devam edecek.”

ILO, insana yakışır işin temel dayanağı olan haklar ve standartlar, insana yakışır işi destekleyen politikalar, işletmelerin insana yakışır işler yaratabileceği koşulların savunucusu olmaya devam edecek. Çevresel sürdürülebilirliğe adil geçişi de içeren ortak gelecek vizyonu oluşturabilecek sosyal diyalogu destekleyecek.

Sosyal adalet için, kalıcı barışın temeli olarak insana yakışır işler için çalışmaya devam edeceğiz.