Sosyal Koruma

UNICEF ve ILO Ortak Raporu sosyal korumanın tüm çocukları kapsayacak şekilde genişletilmesi ihtiyacının kritik düzeyde olduğunu vurguluyor

UNICEF ve ILO’nun ortak raporuna göre, sosyal koruma, çocukların yoksulluktan ve yoksulluğun yıkıcı etkilerinden kurtulmasında kritik önem taşıyor; ancak çocukların büyük çoğunluğu etkili sosyal koruma kapsamında yer almıyor.

Haberler | 06 Şubat 2019 Çarşamba
© UNICEF/UNI112437/Halle'n
Kanıtlar, nakit transferlerinin yoksulluk ve kırılganlık kısır döngüsünün kırılmasında hayati rol oynadığını gösteriyor. Buna rağmen, dünya genelinde ortalama olarak çocukların yalnız %35’i sosyal korumadan yararlanabiliyor; bu oran Avrupa ve Orta Asya’da %87, Amerika kıtalarında %66 iken, Asya’da %28 ve Afrika’da %16 düzeyinde seyrediyor. Buna ek olarak, her beş çocuktan biri aşırı yoksul koşullarda (günde 1,90 ABD Dolarının altında), ve dünyadaki çocukların neredeyse yarısı da “orta” yoksulluk (günde 3,10 ABD Dolarının altında) içinde yaşıyor. Çocukların aşırı yoksulluk içinde olma olasılığı yetişkinlerin tam iki katı olması nedeniyle, hemen her yerde, yoksulluk çocukları orantısız olarak etkiliyor.

Rapor, hem çocuklar için evrensel sosyal koruma sağlamak hem de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH’ler) gerçekleştirmek amacıyla, çocuk ve aile yardımlarının hızla genişletilmesi çağrısı yapıyor. Bu tür yardımlar beslenme, sağlık ve eğitime erişimin iyileştirilmesi yanı sıra çocuk işçiliği, çocuk yoksulluğu ve kırılganlığını azaltmaya yönelik politikaların ana unsurunu oluşturuyor.
Rapor, çocuklar için evrensel sosyal korumanın varlıklı ülkelerin bir ayrıcalığı olmadığını vurguluyor. Arjantin, Brezilya, Şili, Moğolistan ve Güney Afrika gibi bazı gelişmiş ülkeler de evrensel korumayı (veya ona yakın bir düzeyi) gerçekleştirdiler.

Ancak diğer birçok ülkede ise, çocuklar için sosyal koruma programları sınırlı kapsam, yetersiz düzeyde yardım, parçalılık ve zayıf kurumsallaşma ile boğuşuyor. Mali konsolidasyon uygulayan bazı hükümetler ise, SKH’lerde kabul edilen yardımların genişletilmesinin aksine, ödenekleri kısıtlıyor.
“Çocuk yoksulluğu, yeterli sosyal koruma sağlanarak derhal ortadan kaldırılabilir” diyor ILO Sosyal Koruma Direktörü Isabel Ortiz. “Tüm çocukların yaşamlarını iyileştirmek bir öncelik ve siyasi irade meselesi: En yoksul ülkeler dahi sosyal koruma tabanını genişletecek mali imkanlara sahip.”

“Yoksulluğun sonuçları bir ömür boyu sürebileceğinden, yoksulluk en ağır darbeyi çocuklara indiriyor. Yoksulluğun yarattığı kötü beslenme ve kaybedilen eğitim yılları hem birey hem de toplum için trajik” diyor UNICEF Direktör Yardımcısı ve Sosyal Politika Başkanı Alexandra Yuster. “Ülkeler çocukları her şeyin üzerinde tutmalı; yoksulluğu bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldırmak için her çocuğa sosyal koruma sağlamalı.”

ODI Sosyal Koruma ve Sosyal Politika Programı Başkanı Francesca Bastagli ise “Sosyal koruma politikaları ve sistemlerinin büyük fark yaratabileceğini ve hükümetlerin yoksulluğu ve eşitsizliği ortadan kaldırmada, SKH’leri gerçekleştirmede kullanabileceği başlıca araçlardan biri olduğunu biliyoruz” dedi.

“Hükümetler ve uluslararası kuruluşların bu alanda ortaya konulan açık kanıtları tanıması hayati önem taşıyor. Dünyanın her köşesinden hükümet başkanları, araştırmacılar ve uygulayıcıları bir araya getirmek suretiyle, Uluslararası Evrensel Çocuk Hibeleri Konferansı, bu önemli politika aracını benimsemeleri için ideal bir fırsat sağlıyor.”

Bu konu, UNICEF, ILO ve Overseas Development Institute (ODI) tarafından 6-8 Şubat 2019 tarihlerinde Cenevre’de ILO Genel Merkezi’nde düzenlenecek Uluslararası Çocuk Yardımları Konferansı’nda tartışılacak.