ILO Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu Raporu: İnsana yakışır işin geleceği için insan odaklı gündeme ihtiyaç var

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu tarafından hazırlanan dönüm noktası oluşturan raporda verilen on tavsiye arasında, evrensel iş garantisi, doğumdan ileri yaşa kadar sosyal koruma ve ömür boyu öğrenme hakkı var.

Haberler | 22 Ocak 2019 Salı
© Shen zhicheng / Imaginechina
CENEVRE (ILO Haber) – ILO Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu, hükümetleri, çalışma yaşamında eşi benzeri görülmemiş dönüştürücü değişimin neden olduğu zorlukları çözümlemek üzere bir dizi önlem almaya çağırdı.
Eşbaşkanlığını Güney Amerika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve İsveç Başbakanı Stefan Löfven’in yaptığı Komisyon, insanların yeteneklerine, çalışma kurumlarına, insana yakışır ve sürdürülebilir işlere yatırım yapmaya dayanak insan odaklı gündem vizyonunu ana hatlarıyla ortaya koydu.

On tavsiye arasında şunlar var:
  • Çalışanların temel haklarını koruyan, geçinmek için yeterli ücret sağlayan, çalışma saatlerini sınırlayan ve sağlıklı, güvenli işyerleri sağlayan evrensel iş garantisi.
  • Doğumdan ileri yaşa kadar, insan ömrü boyunca insan ihtiyaçlarını karşılayan garantili sosyal koruma.
  • İnsanların beceriler edinmesini, yenilemesini ve yükseltmesini sağlayan evrensel ömür boyu öğrenme hakkı.
  • Dijital çalışma platformları için uluslararası yönetişim sistemi de dahil, insana yakışır işleri artıracak biçimde teknolojik değişimin yönetilmesi.
  • Bakım, yeşil ve kırsal ekonomilere daha fazla yatırım.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüştürücü ve ölçülebilir gündem.
  • Uzun vadeli yatırımları teşvik edecek biçimde iş teşviklerinin yeniden biçimlendirilmesi.
Rapor şunları vurguluyor: “Çalışma yaşamının kalitesini yükseltmek, seçenekleri artırmak, toplumsal cinsiyet farkını kapatmak, küresel eşitsizliğin yarattığı hasarları düzeltmek için önümüzde sayısız fırsat var. Ancak bunların hiçbir kendiliğinden olmaz. Kesin sonuç alıcı eylemler olmazsa, uyur-gezerler gibi mevcut eşitsizlik belirsizlikleri daha da artıran bir dünyaya doğru gideriz.”

Yeni teknolojiler, iklim değişikliği ve demografyanın yarattığı zorlukları ortaya koyuyor ve bunların çalışma yaşamında neden olduğu aksaklıkları gidermek üzere küresel toplu yanıt çağrısı yapıyor.

Yapay zeka, otomasyon ve robot teknolojileri becerileri işe yaramaz hale getirmeye devam ettikçe, iş kayıplarına neden olacaktır. Ancak aynı teknolojik ilerlemeler, ekonomilerin yeşillenmesiyle birlikte, milyonlarca yeni iş yaratacaktır; tabii ki, yeni fırsatlardan yararlanılırsa.
Rapor, iş ve çalışma dünyası, düşünce kuruluşları, üniversiteler, hükümet ve hükümet dışı kuruluşlardan önde gelen şahsiyetlerden oluşan 27 kişilik komisyonun 15 aylık çalışmasının nihai ürünüdür.

“ILO Çalışma Yaşamının Geleceğine İlişkin Küresel Komisyon Raporu, çalışma yaşamında devam eden ve devam edecek olan değişiklikleri küresel çapta anlamamıza kritik önemde katkı yapıyor” diyor Ramaphosa. “Rapor, küresel ekonomi ve küresel toplumun daha eşitlikçi, adil ve kapsayıcı olmasını sağlamak üzere, ulusal ve bölgesel çevreler içinde ve arasında katılım ve ortaklığı canlandırmalıdır. Aynı zamanda, insanın tarih boyunca kendisine yarattığı zorlukları sınırlamak veya ortadan kaldırmak için küresel eyleme geçilmesi için ilham kaynağı olmalıdır.”

Löfven ise şunları söyledi: “Çalışma yaşamında büyük değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler, daha fazla sayıda ve daha iyi işler için birçok fırsat yaratıyor. Ancak, ekonomiler ve işgücü piyasalarını daha kapsayıcı yapmak için hükümetler, sendikalar ve işverenlerin birlikte çalışması gerek. Böyle bir sosyal diyalog, küreselleşmenin herkese yarar getirmesine yardımcı olabilir.”

Rapor ayrıca, uluslararası sistemde “insan-odaklı ekonomik gündem”in geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde ILO’nun oynaması gereken “benzersiz rolü” de vurguluyor ve kuruluşu, rapordaki tavsiyeleri uygulamak için ivedi olarak eyleme geçmeye çağırıyor.
“Bu raporda vurgulanan sorunlar her yerde herkes için ve gezegenimiz için önem taşıyor” diyor ILO Genel Direktörü Guy Ryder. “Bunlar zorlu olabilir, ancak görmezden gelirsek kendi sonumuzu hazırlamış oluruz. Dünyanın her yerindeki hükümet, işveren ve işçileri bir araya getiren ILO’nun görevi, çalışma yaşamında gelecekteki nesiller için yeni ufuklar açılması için yol gösterici pusula işlevini görmeye çok uygun uygun olduğu anlamına geliyor.”