ILO ve Almanya, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar için insana yakışır işleri artırmaya yönelik anlaşma imzaladı

ILO ile Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de mülteci krizi ve zorla yurdundan edilme sorununun çözümüne yönelik olarak istihdam yaratımı desteklemeyi hedefleyen kapsamlı bir mutabakat zaptı imzaladı.

Haberler | 21 Mart 2019 Perşembe

ILO Genel Direktörü Guy Ryder ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Arap ülkeleri ve Türkiye’de bulunan yurdundan edilmiş Suriyeli mülteciler için istihdam yaratımını desteklemeyi hedefleyen bir mutabakat zaptı imzaladılar.

12 Mart Salı günü Berlin’de imzalanan anlaşma, Alman Hükümeti ile ILO arasında devam eden ortaklığı daha da güçlendiriyor. Suriye mülteci krizinden etkilenen ülkelerde dayanıklılığı artırmayı, gerilimi azaltmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor. Ortak faaliyetlerin ana hedefi, altyapı, toplumsal varlıklar, kamu hizmetleri ve çevreyi iyileştirmek suretiyle ev sahibi topluluklarda insana yakışır işlere erişimi artırmak.


İnsana yakışır iş fırsatlarını artırmak amacıyla ILO ve BMZ, ev sahibi ülkelerin ulusal önceliklerine uygun programlar geliştiriyor. Bu programlar, sosyal uyumun artırılması yoluyla gerilimleri azaltmayı, kamu yatırımları yoluyla insana yakışır iş fırsatlarını artırmayı ve ILO’nun üçlü ortakları arasında sosyal diyalogu geliştirmeyi amaçlıyor. Bunlarla eşzamanlı olarak, programlar, beceri geliştirme ve tanıma bakımından piyasa temelli yaklaşımı benimsiyor ve Suriyeli mültecilerin kayıtlı işgücü piyasalarına erişimini savunuyor.
Mutabakat Zaptı, ILO ile BMZ’nin “Ortak Niyet Bildirgesi”ne dayanıyor ve Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) kapsamında yer alıyor.
Suriye’deki savaş, 5,6 milyon Suriyelinin Lübnan, Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır gibi komşu ülkelere sığınmasına yol açmıştır. 2016 yılından bu yana Almanya, politika diyalogu ve herkes için insana yakışır işlerin yaratılması, beceri geliştirme müdahalelerinin yanı sıra İstihdam-Yoğun Altyapı Programları (EIIP) yoluyla, yol, okul, hastane, toplum merkezi ve tarım arazilerinin inşasını desteklemek suretiyle, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplulukların yaşamlarını iyileştirmek için 90 milyon ABD Dolarını aşan ILO programlarını finanse etmiştir. Hem ILO hem de BMZ, Mülteciler ve Göçmenler için New York Bildirisi, Kapsamlı Mülteci Destek Çerçevesi (CRRF) ve Küresel Mülteci Sözleşmesi’ne taraftır.