ILO’nun standartların uygulanması hakkındaki 2019 yılı raporu yayımlandı

Sözleşmeler ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Uzmanlar Komitesi, ILO standartlarının uygulanması hakkındaki yıllık raporunu yayımladı.

Haberler | 11 Mart 2019 Pazartesi
ANKARA - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeler ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Uzmanlar Komitesi, ILO uluslararası çalışma standartlarının uygulanması hakkındaki 2019 yılı raporunu yayımladı. Raporun tamamına bu linkten ulaşılabilir,  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf

Sözleşmeler, Sözleşmelere Ek Protokoller ve Tavsiye Kararlarından oluşan uluslararası çalışma standartları uluslararası toplum tarafından evrensel araçlar olarak kabul ediliyor ve çalışma hayatına dair ortak değer ve prensipleri yansıtıyor.

Üye ülkeler bir ILO Sözleşmesini kabul ettikten sonra onu hayata geçirirken aldıkları aksiyonlar hakkında düzenli olarak rapor veriyor. ILO, tüm üye ülkelerinin bu alandaki gelişmelerini dikkatle takip ediyor.
Komite, ILO’nun uluslararası çalışma standartlarının denetlenmesi görevinin temel taşını oluşturuyor. Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından kabul edilen sözleşmelerin üye ülkelerde nasıl uygulandığını izleyen Komite bu konuda üyeler tarafından hazırlanıp gönderilen raporları inceliyor.

Komite üyeleri üye ülkelerden seçilmekle birlikte, seçildiği ülkeleri temsil etmeyen tanınmış hukukçulardan oluşuyor. 20 hukuk uzmanından oluşan Komite bu yıl sosyal koruma tabanı hakkında bir anket de yayımlayacak.