Haberler

Şanlıurfa’da Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadele Etkinliği Gerçekleştirildi

Şanlıurfa Valiliği himayesinde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadele Etkinliği’, 29 Kasım 2018 tarihinde Şanlıurfa’da yapıldı.

Haberler | 30 Kasım 2018 Cuma


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” kapsamında mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadele etkinliği, Şanlıurfa Valiliği ev sahipliğinde, 29 Kasım 2018 tarihinde Şanlıurfa’da yapıldı. 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ve proje çerçevesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ILO Türkiye Ofisi temsilcilerinden oluşan bir heyet, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri ve ilgili İl Müdürlükleri temsilcileri ile bir araya geldi.

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik mücadelenin Şanlıurfa’da tüm hızıyla devam etmesi amacıyla katılımcılar; Çocuk İşçiliğine İlişkin Ulusal Mevzuat, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023),  2016/5 sayılı “Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi” konulu Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesine ilişkin bilgilendirildi. Mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadele çerçevesinde özellikle çocuk işçiliği izleme faaliyetlerinde eğitimin ve saha çalışmalarının rolüne dikkat çekildi. Katılımcılar, gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaşarak tespit ve deneyimleri ışığında önerilerini dile getirdiler.

Etkinliğe; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinden oluşan il ve ilçe mevsimlik tarım işçileri ile göçer veya yarı göçer ailelerin çocuklarını takip ekipleri üyeleri ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüklerinin Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürlerinin yanı sıra, Çalışma ve İş Kurumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin ilgili temsilcileri katıldı.

“Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ortaklığında 2012-2015 yılları arasında Ordu ilinde başlatılan, 2015-2018 döneminde Ordu ilinin yanı sıra Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa illerine yaygınlaştırılan proje, 2020 yılı sonuna kadar devam edecek.

Projenin genel hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)’nda yer alan çerçeve doğrultusunda mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Çocukların en kötü biçimlerdeki işlerden çekilmesi ve risk altındaki çocukların çalışma yaşamına girmesinin önlenmesi için geliştirilen stratejik müdahale modeli ile aynı zamanda politika geliştirme ve uygulama sürecine katkıda bulunulması, ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.