Herhangi bir yerde tek bir kadına yönelik şiddet her yerde barışa yönelik bir tehdittir

ILO Genel Direktörü Guy Ryder: “Kadına karşı şiddeti sona erdirmek kadının temel haklarını güvence altına almak ve bizi önyargıdan, kadın düşmanlığından ve eşitsizlikten kurtarmak demektir. Yol bellidir, ILO, tüm çalışma hayatı şiddetten arınana kadar çalışmasına devam edecektir.”

Haberler | 30 Kasım 2016 Çarşamba
Bir kadın işyerinde taciz edildiğinde, aşağılandığında ve saldırıya uğradığında herkes için insana yakışır iş nosyonu artık tehlikededir ve hepimiz daha az özgürüzdür. Bir kadın bedeni ve ruhu incinmiş olarak işe gidiyorsa hepimiz buna karşı tavır almalıyız.

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Gününde bir konuda net olmalıyız: toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışma yaşamında şiddeti ortadan kaldırmanın aracıdır ve amaç da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıdır.

“Güç durumdaki” kadınları korumayı amaçlayan geleneksel yaklaşım onları mağdur konumuna yerleştirir. Bunun yerine erkekler ve kadınlar arasında var olan ve söz konusu şiddetin temelini oluşturan toplumsal cinsiyet kalıplarını ve eşitsiz güç ilişkilerini ortadan kaldırmaya odaklanalım.

Durum apaçık ortadadır. ILO’nun “Çalışma Yaşamında Kadınlara ve Erkeklere Yönelik Şiddet” konusunda işçi, işveren ve hükümet taraflarını temsil eden uzmanlarının geçtiğimiz Ekim ayında yaptıkları toplantıda gözlemledikleri gibi:

• Şiddet ve taciz, kadınların özellikle erkeklerin egemen oldukları sektörlerde işgücü piyasasına girişlerini ve kalışlarını engelleyebilmektedir;

• İşçilerden, özellikle kadın işçilerden, bir iş bulmak, terfi edebilmek, işlerini ellerinde tutabilmek ya da ücretlerini alabilmek için cinsel hizmet sunmaları ya da tacize katlanmaları beklendiğinde bu kesimler risk altına girmektedir;

• Başta arz zincirlerinin alt kademelerinde olmak üzere kadın istihdamı düşük ücretli işlerde yoğunlaşmaktadır ve buralarda çalışan kadınlar pek çok durumda ayrımcılığa, cinsel tacize, işyeri bazlı şiddet ve tacizin diğer biçimlerine maruz kalmaktadır;

• Şiddet ve taciz, ne kadınlar ne de erkekler açısından “yapılan işin bir parçası” olarak görülebilir.

ILO kadınların şiddet ve taciz gibi olaylardan neden daha çok etkilendikleri, bu tür durumların engellenmesi ve kadınların korunması için neler yapılması gerektiği konularında derinleşme sağlamak amacıyla araştırmalar yapmaktadır. Dahası, dünyadaki hükümetler, işverenler ve işçiler çalışma yaşamında kadınlara ve erkeklere yönelik şiddet ve tacizle ilgili yeni uluslararası çalışma standartları hazırlamaktadır ve bu çerçevedeki ilk görüşmeler 2018 yılı Haziran ayındaki Uluslararası Çalışma Konferansında gerçekleşecektir.

Kadınlara yönelik şiddete son verilmesi, kadınların temel haklarının güvence altına alınması ve hepimizin önyargıların, kadın düşmanlığının ve eşitsizliğin bağlarından kurtulması anlamına gelecektir. İzlenecek yol açıktır ve ILO tüm çalışma dünyası şiddetten arınıncaya kadar bu alandaki çalışmalarını sürdürecektir.