Suriyeli Göçmenler ve İşgücü Piyasası

ILO Türkiye Ofisi Beceri Eğitimleriyle 1330 Suriyeliye ve Türk Yurttaşa Ulaştı

ILO ülke direktörü artan sayıda mülteciye yönelik olarak ulusal bir eylem planına ve yeni yatırımlara gerek olduğunu söyledi

Haberler | 29 Eylül 2016 Perşembe
Suriyeli mülteciler kaynakçılık kursunda, © ILO
ILO “Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Geçim Durumlarını İyileştirme ve İnsana Yakışır İş Fırsatları Sağlama” projesinin ilk evresinin sonuçlarını paylaşmak üzere 22 Eylül 2016 tarihinde Ankara’da ulusal bir konferans düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından finansmanı sağlanan proje, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep illerinde geçici koruma altındaki 1.300 Suriyeliye ve Türk vatandaşına 11 alanda mesleki ve teknik eğitim, beceri geliştirme eğitimi ve girişimcilik eğitimi sağlamıştır. Bu kurslar kaynakçılık, Türkçe dili eğitimi, CNC programlaması, plastik boru döşeme, kuaförlük ve cilt bakımı, hasta kabul hizmetleri, ahşap işçiliği ve CISCO ağ sistemleri alanlarında verilmiştir. Başarılı kursiyerlere eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilmiştir.

Toplantının açılış konuşmasında ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Ekim 2015’te başlayan ve yıl boyunca süren projeyi sayıları giderek artan Suriyeli mültecilere yönelik olarak yerel dinamiklerden yararlanan ve gerek mülteciler gerekse ev sahibi toplulukların işgücüne erişimini iyileştirmeyi hedefleyen “küçük bir model” olarak tanımladı.

Özcan Suriyeli mültecilerin yoğun olarak bulundukları bölgelerde mültecilerin işgücü piyasasına erişimlerinin sağlanmasında özel sektörün ve yeni yatırımların önemini vurguladı. ILO direktörü ayrıca Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için getirilen çalışma izni yönetmeliğinin kayıt dışı istihdamdan kayıtlı istihdama geçişte ve insana yakışır iş fırsatlarının artırılmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

“Fakat asıl yapılması gereken ulusal stratejiyi daha geniş çerçeveye taşıyacak bir ulusal eylem planının uygulamaya konulmasıdır”

Numan Özcan, ILO Türkiye Ofisi Direktörü
Proje kapsamında Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde Suriyeli mültecileri ve yereldeki işverenleri Geçici Koruma altındaki yabancılara yönelik çalışma izni konusunda bilgilendiren seminerler düzenlendi. İstihdam hizmetleri sağlayan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik olarak merkezi ve yerel düzeylerde kurumsal kapasite ihtiyaç analizi gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder konuşmasında Suriyeli mültecilerle ev sahibi toplulukların geçimlerini iyileştirmeye yönelik olarak ILO ile sahada sürmekte olan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken ABD Türkiye Büyükelçisi John. R. Bass projenin kapsamını Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin desteklenmesine yönelik genel anlamdaki çabaların bir parçası olarak genişletmeyi planladıklarını belirtti.

“ILO projesi, gerek Suriyeli mültecilerin gerekse ev sahibi toplulukların karşı karşıya oldukları sorunların belirlenmesinde ve çözülmesinde önemli bir adımdır”

Nurcan Önder, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü

Konferans “Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları: Deneylimler ve öneriler” başlıklı panelle tamamlandı. Moderatörlüğünü Doçent Doktor Kamil Orhan’ın yaptığı panelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Gaziantep Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, Harran Kaymakamlığı ve ILO Göç Bölümü temsilcileri söz aldı.

Mesleki eğitimlere katılan Suriyeli ve Türk kursiyerler toplantıda ayrıca deneyim ve beklentilerini paylaştı.