Suriyeli Göçmenler ve İşgücü Piyasası

ILO saha çalışmaları kapsamında Suriyeli mülteciler mesleki eğitim sertifikalarını aldı

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), Suriyeli mülteciler ve yerel halka yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Harran Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ortaklığında düzenlediği meslek kursları ilk mezunlarını verdi. Kaynakçılık ve CNC programlama kurslarını başarıyla tamamlayan 46 katılımcıya sertifikaları verildi.

Haberler | 21 Nisan 2016 Perşembe
Kaynakçılık kursu katılımcıları iş hayatına atılmaya hazırlar.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanı Muharrem Gözüküçük ve beraberlerindeki heyet proje çalışmalarını yerinde incelemek ve mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarını vermek üzere Şanlıurfa ve Harran’da ziyaretlerde bulundu.

ILO Heyeti GAP Bölge Kalkınma İdaresi Parmaksız Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde yöneticiler ve kursiyerlerle birlikte
ILO Türkiye Ofisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, işveren ve işçi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içinde geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve yerel halkın insana yakışır ve üretken işler bulma fırsatlarının geliştirilmesi, kadınların güçlendirilmesi ve çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis’te yürütülen mesleki eğitim ve Türkçe dil kurslarına toplam 250 kişi katılıyor.

Harran’da kaynakçılık atölyesinde 2. dönem kursları başladı.

İlk etapta açılan kurslar ise şöyle; Türkçe dil kursu, Kaynakçılık kursu, CNC Programlama kursu, Hasta Kabul İşlemleri kursu ve Kuaförlük kursu. Kurslar, Harran Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği himayesinde toplam beş merkezde yürütülüyor.

CNC programlama kursu Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği eğitim merkezinde veriliyor.

CNC Programlama kursunu başarıyla tamamlayan Ali Balkesen ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’dan sertifikasını alırken
Harran ilçe merkezinde Harran Kaymakamlığı ile geliştirilen işbirliği çerçevesinde kurulan kaynakçılık atölyesinde Suriyelilere yönelik Kaynakçılık kursu 26 kişilik ilk grup için tamamlanmış ve ikinci grup eğitimler 20 kursiyerle başlamıştır. Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirilen işbirliği neticesinde, Harran ilçe merkezinde kadınlara yönelik 30 kişilik ve Harran Geçici Barınma Merkezi’nde ise erkeklere yönelik 40 kişilik Türkçe dil kursları devam ediyor.


Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile yapılan protokol çerçevesinde; Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi’ndeki İşletmelerüstü Eğitim Merkezi’nde Şanlıurfalılara yönelik 20 kişilik CNC Programlama kursu tamamlanmıştır ve Suriyelilere yönelik Kaynakçılık kursu 20 kişinin katılımıyla başlamıştır. Aynı zamanda Nisan ve Mayıs aylarında Şanlıurfalılara ve Suriyelilere yönelik olarak Plastik Boru Tesisatı, Gazaltı Kaynağı, Otomotiv Lastik Onarımı ve CNC Programlama eğitimleri planlanıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında da Şanlıurfa Ahmet Yesevi ve Parmaksız Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nde (ÇATOM) Suriyeli kadınlara yönelik 56 kişilik Türkçe dil kursu düzenleniyor. Suriyeli kadınlara yönelik Hasta Kabul İşlemleri kursu ve Şanlıurfalı ve Suriyeli kadınlar için Kuaförlük kursları Nisan ayı içerisinde başlayacak. Her iki ÇATOM’da toplamda 100 kadına ulaşılması hedefleniyor.

14 Nisan 2016 tarihinde, Şanlıurfa’da Kaynakçılık ve CNC Programlama kurslarını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreni öncesinde ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, ILO’nun tüm dünyada insana yakışır iş kavramını yaygınlaştırmaya çalıştığını ifade ederek, günümüzde küresel ölçekteki en büyük yerinden edilme sorunu ile baş etmede ulusal ve uluslararası düzeylerdeki sorumluluk ve yük paylaşımının önemine değindi. ILO’nun geçim kaynakları konusundaki deneyimini ulusal ortaklarla birlikte Suriyeli mülteciler ve yerel halka yönelik olarak örnek teşkil edecek bir çalışmada seferber etmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Proje kapsamında yürütülen Türkçe dil kurslarına Suriyeli kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Kaynakçılık kursunu başarıyla tamamlayan Muhammed Hamud ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’dan sertifikasını alırken.

Kaynakçılık kursu yeni dönem öğrencileri pratik ve teori derslerini Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği eğitim merkezinde alıyor.

MEB Onaylı Sertifikalar

Proje çerçevesinde yürütülen tüm eğitimler MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün modüler programları temel alınarak yürütülüyor ve çevirmenler aracılığıyla kursiyerlerle iletişim sağlanıyor. Her kursiyer eğitim bitiminde MEB onaylı sertifika sahibi oluyor ve gelişen Türkçe bilgisiyle kayıtlı istihdama katılımları destekleniyor.

Araştırma, bilgilendirme ve eğitime yönelik çok bileşenli bir strateji

ILO’nun Türkiye’deki Suriyelilere yönelik çalışma stratejisi 5 bileşenden oluşuyor. Aşağıda bahsedilen bileşenler ile geçici koruma altındaki Suriyelilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri güçlüklere entegre bir çözüm üretilmesi hedefleniyor.
  • Ulusal politika geliştirme çabalarının üç taraflı (hükümet, işveren ve işçi kuruluşları) mutabakat zemininde gerçekleştirilmesi için kolaylaştırıcılık yapılması;
  • Bilgi temelini geliştirmek üzere yerel ve ulusal ölçekte değerlendirmeler, araştırmalar ve etki analizlerinin gerçekleştirilmesi;
  • İşgücü piyasasındaki sorunların aşılmasına yönelik olarak ulusal ve yerel düzeyde kurumsal ve teknik kapasitenin güçlendirilmesinin desteklenmesi;
  • Suriyelilerin ve yerel halkın istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını teminen ulusal paydaşlarla işbirliği içinde beceri geliştirme, mesleki eğitim ve yerel ekonomik kalkınma çalışmaları gerçekleştirilmesi, kayıt dışı çalışma ve çocuk işçiliği ile mücadelenin desteklenmesi;
  • Yasal düzenlemeler, işgücü piyasasındaki sorunlar ve fırsatlara ilişkin olarak hedef illerdeki Suriyelilerde ve yerel halkta farkındalık yaratılması.

***ILO stratejisi kapsamında Suriyeli mülteciler ve yerel halka yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar halihazırda ILO öz kaynakları ve ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (U.S. Department of State, PRM) tarafından desteklenmektedir.