Kadının Güçlendirilmesi

ILO ve Altındağ Belediyesi kadının insan hakları eğitimleri için güçlerini birleştiriyor

Kadının İnsan Hakları Eğitimi (KİHE) 4 Mart 2016 Cuma günü ILO ve Ankara Altındağ Belediyesi işbirliğinde başladı

Haberler | 04 Mart 2016 Cuma

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Altındağ Belediyesi’nin kadınlara sunduğu mesleki eğitim kurslarına katılan iş arayan kadınlara yönelik istihdamlarını kolaylaştırmak amacıyla kadının insan hakları eğitimi verilecek.


ILO-Altındağ Belediyesi işbirliği çerçevesinde, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) tarafından verilecek eğitimler, 4 Mart 2016 Cuma günü başladı. Kadının İnsan Hakları Eğitimi’nin amacı, yerel yönetimler tarafından kadınların meslek kazanması için sağlanan mesleki eğitimlere katılan işsiz kadınların, hakları konusunda bilgilerini artırmak ve istihdam edilmelerini kolaylaştırmaktır.


Türkiye’de kadınlar için insana yakışır işlerin yaratılması yönünde izlenen politikaları desteklemek amacıyla İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa illerinde yürütülen proje çerçevesinde, 2000 kadına bu eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

Belediyelerle işbirliği içerisinde verilecek eğitimler, her hafta yarım gün (4 saat) süren grup çalışmaları şeklinde 10 haftalık grup eğitimi olarak uygulanacaktır. Eğitim modülleri, Kadının İnsan Hakları, Anayasal Haklar, Medeni Haklar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İletişim Becerileri, Kadına Yönelik Şiddet, Kadın ve Sağlık ile Ekonomik Haklar gibi konuları kapsayacaktır.