Çocuk İşçiliği

"Türkiye'nin fındık bahçelerinde çocuk işçiliğine hayır!"

Türkiye’deki mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için temel araç olarak eğitimi ön plana alan ILO projesinden, bugüne değin 1200’den fazla çocuk yararlandı.

Haberler | 14 Ocak 2016 Perşembe

Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisidir ve küresel üretimin yüzde 75’ini gerçekleştirmektedir. Fındık bahçelerinin çoğunluğu Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır.

Ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı, yetişkin mevsimlik işçilerinin çocukları da genellikle bir yerden diğer bir yere anne babalarına eşlik etmektedirler. Geçimlerini sağlamada ebeveynlerine yardımcı olmaya da çalışan çocukların yaşları ise bu tür çalışmalar için uygun değildir. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ayrıca çoğunlukla temel altyapıdan yoksun yerleşim alanlarında yaşamaktadırlar.

ILO bu duruma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde, bir dizi kamu-özel sektör ortaklığı projeleriyle cevap vermektedir. "Ordu İlindeki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi" ve “Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”.

Ordu ilinde uygulanan proje 2012 yılında Avrupa Çikolata Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşu (CAOBISCO) ve Hollanda Hükümeti’nin mali katkılarıyla başlamıştır. Proje, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için temel araç olarak eğitimi ön plana almıştır..

'Kapsamlı Model', proje faaliyetlerini daha geniş bir coğrafi bölgeye (Ordu, Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa) genişletmiştir ve 2017 yılı sonuna kadar devam edecektir.

Proje, yerel kurumların mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin sona erdirilmesi için planlama ve faaliyetleri yönetme kapasitelerinin geliştirilmesini, çocuk işçilerin işten çekilmesi ve risk altındaki çocukların sektöre girmelerini önlemeyi amaçlamaktadır. Farkındalık yaratma faaliyetlerinin hedef grubunu aileler, işverenler, tarım aracıları, sivil toplum ve medya oluşturmaktadır.

2013 ve 2015 yılları arasında, yaşları 4 ila 16 arasında değişen 1281 çocuk programdan faydalanmıştır.